Lịch cúp điện Bù Gia Mập - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bù Gia Mập - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Bù Gia Mập - Bình Phước

Lịch cúp điện Bù Gia Mập - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bù Gia Mập - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bù Gia Mập - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thôn Đắk Lim, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 08:00 - 09:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 02, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 13:00 - 14:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Bù Gia Mập Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn bộ Đội 3 thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 07:00 - 11:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở cai nghiện bảo trợ xã hội Phú Văn, thôn Thác Dài, xã Phú Văn ,huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 07:30 - 16:30

11-01-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
1 phần Thôn 19/5 xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 07:30 - 16:30

30-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 Phần thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 15:30 - 16:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 Phần thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 10:00 - 11:30

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 08:00 - 16:00

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 13:00 - 16:30

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 10:30 - 11:30

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 08:00 - 11:30

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Bù Xia, Cầu Khỉ, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 08:00 - 16:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 07:00 - 16:00

22-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 16:00 - 16:05

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 Phần Xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 07:00 - 16:05

15-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 07:00 - 07:05

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 Phần Thôn Tân Lập xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 16:00 - 16:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Thôn Sơn Trung xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 16:00 - 16:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 Phần Thôn Bù Gia Phúc xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 15:15 - 15:45

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Thôn Sơn Trung xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 15:15 - 15:45

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 Phần Thôn Đức Lập xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 14:30 - 15:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Thôn Sơn Trung xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 14:30 - 15:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 Phần Thôn Tân Lập xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 13:45 - 14:15

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Thôn 1 xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 13:45 - 14:15

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Thôn Đăk Sol 2 xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 13:00 - 13:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 Phần Thôn Tân Lập xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 13:00 - 13:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Thôn Đăk Sol 2 xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 11:00 - 11:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 Phần Thôn Tân Lập xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 11:00 - 11:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 Phần Thôn Tân Lập xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 10:15 - 10:45

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Thôn Đăk Sol 2 xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 10:15 - 10:45

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Thôn Đăk Sol 2 xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 09:30 - 10:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Thôn Đăk Sol 1 xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 09:30 - 10:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 Phần Thôn Khắc Khoan xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 08:45 - 09:15

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Thôn Đăk Sol 1 xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 08:45 - 09:15

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 Phần Thôn Khắc Khoan xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 08:00 - 08:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phận thôn Đắk Lim,xã Đắk Ơ,huyện Bù Gia Mập,tỉnh Bình Phước. Điện lực Bù Gia Mập 13:30 - 15:00

11-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khách hàng Nguyễn Thanh Thủy, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 10:30 - 11:30

11-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn 7 xã Đắk Ơ,huyện Bù Gia Mập,tỉnh Bình Phước. Điện lực Bù Gia Mập 07:30 - 11:30

11-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Thôn Xóm Chài, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 07:30 - 15:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Đăk Lim xã Đăk Ơ huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 13:00 - 15:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Đăk Lim xã Đăk Ơ huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 13:00 - 14:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật