Lịch cúp điện Bù Gia Mập - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bù Gia Mập - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Bù Gia Mập - Bình Phước

Lịch cúp điện Bù Gia Mập - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bù Gia Mập - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bù Gia Mập - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Đaki huyện Bù Gia Mập Điện lực Phước Long 08:00 - 16:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn 3 xã Đăk Ơ huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 07:00 - 16:00

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 07:00 - 16:00

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần xã Phú nghĩa, xã Đắk Ơ, xã Bù Gia Mập huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước. Điện lực Bù Gia Mập 07:00 - 12:00

09-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thôn Đắk Lim, Thôn 2 Bù Bưng, Thôn 10, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước. Điện lực Bù Gia Mập 07:00 - 16:00

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Bù Tam, Thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Điện lực Bù Gia Mập 07:00 - 07:15

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hạnh,huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Điện lực Bù Gia Mập 07:00 - 16:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hạnh,huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Điện lực Bù Gia Mập 16:00 - 16:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Điện lực Bù Gia Mập 07:30 - 09:30

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bù Gia Mập - Bình Phước

Lịch Cúp Điện Bù Gia Mập Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật