Lịch cúp điện Nha Bích - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nha Bích - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Chơn Thành - Bình Phước

Lịch cúp điện Nha Bích - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nha Bích - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nha Bích - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Chơn Thành Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Nhánh rẽ Công ty Thanh Lễ Ấp 6 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV TMDV Lê Nga Ấp 6 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 10:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực khu phố Hiếu Cảm, một phần khu phố: 3, 4, 5 phường Minh Thành, và một phần ấp 3, 4, 5, 6 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng khu vực khu phố 1 , khu phố 3 phường Minh Thành; một phần khách hàng khu vực Ấp 2 xã Nha Bích, một phần Ấp 3, ấp 5 xã Minh Lập Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp 4 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành và một phần Ấp Sa Lách xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 xã Nha Bích Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA NGUYỄN TRỌNG PHÁP - Ấp 1 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 11:00 - 11:30

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ Công ty TNHH Thép Hưng Nguyên- Ấp 1 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:00

20-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 6 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

18-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành và một phần Ấp Sa Lách xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

22-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 3 Ấp Suối Ngang xã Nha Bích - Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực Xã Minh Thắng; Ấp 1,2,3,4,6 xã Minh Lập; Ấp 3 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 17:00 - 23:00

19-05-2023

Khác-Điều hoà phụ tải
Một phần ấp 3, 5 xã Nha Bích; xã Minh Thắng; ấp 1,3,4 xã Minh Lập và một phần ấp chà Hoà xã Quang Minh thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

05-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khu phố Hiếu Cảm phường Hưng Long, phường Minh Thành và một phần ấp 1,2,3,4,6, 7 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành; một phần Ấp Sa lách xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

04-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp 2 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:00 - 16:00

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6 xã Nha Bích thi xã Chơn thành, tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

11-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Nhánh rẽ HKD Gia Linh - Ấp 3 xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:00 - 17:30

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ HKD Gia Linh- Ấp 6 xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 11:30

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV TM Hoàng Phúc- Ấp 6 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 15:00

30-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật