Lịch cúp điện Bù Đốp - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bù Đốp - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Bù Đốp - Bình Phước

Lịch cúp điện Bù Đốp - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bù Đốp - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bù Đốp - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Thôn 5 Xã Đa Kia,huyện Bù Gia Mập. Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn 5 Đa Kia ,huyện Bù Gia Mập. Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6, 7- xã Thanh Hòa, một phần Khu phố thanh Xuân TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 13:00 - 17:00

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần TT Thanh Bình, xã Thanh Hòa- huyện Bù Đốp, xã Phước Minh, xã Đa Kia, xã Bình Thắng- huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 13:00 - 13:05

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần TT Thanh Bình, xã Thanh Hòa- huyện Bù Đốp, xã Phước Minh, xã Đa Kia, xã Bình Thắng- huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 17:05 - 17:10

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn 2A xã Bình Thắng huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bù Đốp - Bình Phước

Lịch Cúp Điện Bù Đốp Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Tân Tiến, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 15:00 - 17:00

31-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 1, 2, 6 xã Thanh Hòa, một phần xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 07:00 - 17:00

31-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Bình Giai xã Đa Kia,huyện Bù Gia Mập. Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:00

30-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 3 xã Thanh Hòa,huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 07:30 - 10:00

30-05-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Ấp Tân An- xã Tân Tiến - huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 08:00 - 11:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Bình Thắng- huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 14:00 - 22:00

20-05-2023

Khác-Điều hòa phụ tải, Điện lực Bù Đốp kết hợp công tác phát quang cao áp, bảo trì, bảo dưỡng lưới điện(NR Bình Thắng trụ 413/01)
Xã Phước Thiện, xã Hưng Phước- huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 14:00 - 22:00

19-05-2023

Khác-Cắt LBS+03DS trụ 130 tuyến 472 Bù Đốp để điều hòa phụ tải, Điện lực Bù Đốp kết hợp công tác phát quang cao áp, trồng trụ xen, bảo trì, bảo dưỡng lưới điện
một phần ấp Bù Tam xã Phước Minh huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 5, 8, 10 xã Long Bình, một phần thôn 6 xã Bình Thắng Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:00

16-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 7 ,6 xã Thanh Hòa Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:00

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thiện Hưng, xã Hưng Phước, xã Phước Thiện Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:00

26-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn 5 xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

25-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Giai xã Đa Kia Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:00

24-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn 5 xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 4, thôn 6 xã Thiện Hưng huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:00

13-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn 5 xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 5 xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tân Lập xã Phước Thiện huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 08:30 - 16:00

06-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
ấp Tân Lập xã Phước Thiện huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 07:30 - 08:30

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 5 xã Đa Kia, xã Bình Thắng huyện Bù Gia Mập, Thôn 5, 10, 08 xã Long Bình huyện Phú Riềng Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

05-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn 5 xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Đa Kia, xã Phước Minh, xã Bình Thắng- huyện Bù Gia Mập, một phần Thị trấn Thanh Bình- huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 07:30 - 09:00

31-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn 6 xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Đốp 21:00 - 21:15

26-03-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần thôn 6 xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Đốp 20:30 - 20:45

24-03-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần thôn Bình Hà, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Bình Giai, Thôn Bình Hà, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 09:30

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1, xã Thiện Hưng- huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 14:30 - 16:30

02-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thôn 5, xã Đa Kia- huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

01-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn 5- xã Thiện hưng, một phần Ấp Bù Tam- xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:00

28-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Đội 7 Đa Kia, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

27-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn 5- xã Đa Kia - huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

24-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Tân Lập- xã Phước Thiện- huyện Bù Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:00

23-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Thôn 5- xã Đa Kia- huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

22-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Tân an, ấp Sóc Nê ,ấp Tân Hòa xã Tân Tiến huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 07:30 - 08:30

29-12-2022

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một Phần xã Thanh Hòa, TT Thanh Bình huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 15:00 - 16:00

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Nhánh rẽ năng lượng Palma Điện lực Bù Đốp 15:00 - 16:00

27-12-2022

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Thanh Hòa, Một phần TT Thanh Bình, xã Thiện Hưng, xã Hưng Phước , xã Phước Thiện huyện Bù Đốp. Điện lực Bù Đốp 07:00 - 16:00

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật