Lịch cúp điện Bù Đốp - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bù Đốp - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Bù Đốp - Bình Phước

Lịch cúp điện Bù Đốp - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bù Đốp - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bù Đốp - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Ấp 7, 9, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Điện lực Huyện Bù Đốp 07:30 - 11:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Thanh Thủy, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Điện lực Huyện Bù Đốp 08:00 - 08:35

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Thanh Trung, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Điện lực Huyện Bù Đốp 08:45 - 09:15

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Thanh Trung, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Điện lực Huyện Bù Đốp 09:25 - 09:55

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn 3, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Điện lực Huyện Bù Đốp 10:05 - 10:40

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Ấp 8, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Điện lực Huyện Bù Đốp 10:50 - 11:25

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 7, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Điện lực Huyện Bù Đốp 13:00 - 16:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 6, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Điện lực Huyện Bù Đốp 14:30 - 15:10

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bù Đốp - Bình Phước

Lịch Cúp Điện Bù Đốp Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Thôn Bình Tiến 1, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Điện lực Huyện Bù Đốp 14:50 - 15:25

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhà Thờ An Bình, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Điện lực Huyện Bù Đốp 14:10 - 14:40

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn 5, xã Đa Kia, huyện Gia Mập. Điện lực Huyện Bù Đốp 13:30 - 14:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn 5, xã Đa Kia, huyện Gia Mập. Điện lực Huyện Bù Đốp 10:35 - 11:20

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn 1, xã Bình Thắng, huyện Gia Mập. Điện lực Huyện Bù Đốp 09:50 - 10:25

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn 6B, xã Bình Thắng, huyện Gia Mập. Điện lực Huyện Bù Đốp 09:15 - 09:45

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn 6B, xã Bình Thắng, huyện Gia Mập. Điện lực Huyện Bù Đốp 08:40 - 09:10

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng. Điện lực Huyện Bù Đốp 08:00 - 08:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn 6B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập. Thôn 5, 8, 10, xã Long Bình, huyện Phú Riềng. Điện lực Huyện Bù Đốp 07:30 - 16:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần, Ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Điện lực Huyện Bù Đốp 07:30 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Tân An, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Điện lực Huyện Bù Đốp 13:00 - 16:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Tân Phước, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Điện lực Huyện Bù Đốp 07:30 - 11:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Bình Tiến 2, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập. Điện lực Huyện Bù Đốp 07:30 - 16:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 6, ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nước Đá Lý Hưng Hoa (trụ 96/01) tuyến 472 Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật