Lịch cúp điện Đồng Phú - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đồng Phú - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Đồng Phú - Bình Phước

Lịch cúp điện Đồng Phú - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đồng Phú - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đồng Phú - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Đồng Phú Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu Tập Thể K 882 xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Phú 2, Thuận Phú 3 xã Thuận Phú huyện Đồng Phú Điện lực Đồng Xoài 07:00 - 11:30

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 08:50 - 09:00

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 06:00 - 06:10

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 06:00 - 09:00

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KDC Cao su Bắc Đồng Phú KP Phú Mỹ phường Tân Phú tp Đồng Xoài Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

12-01-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần ấp 2 xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Làng 3 Phường Tiến Thành, Khu Phố Phú Mỹ Phường Tân Phú Thành Phố Đồng Xoài. Một phần Ấp Thuận Phú xã Thuận phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 13:30 - 17:00

30-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 08:00 - 09:00

30-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6 xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

30-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1,2,4,5 xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

29-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 2, ấp 3 xã Tân Thành TP Đồng Xoài, Ấp Tân Phú xã Thuận Phú huyện Đồng Phú Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Cty TNHH Kỷ Thuật Điện Bình Phước Điện lực Đồng Phú 16:00 - 18:00

27-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần ấp Tân Phú xã Thuận Phú huyện Đồng Phú Điện lực Đồng Xoài 13:30 - 16:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Chế Biến Gổ Bình Minh Com Điện lực Đồng Phú 08:00 - 11:00

27-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần Ấp Thuận Hòa xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú. tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 09:30

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thuận Phú, huyện Đồng phú, tỉnh bình phước. Điện lực Đồng Xoài 10:00 - 11:30

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Ấp 1; Ấp Suối Đôi xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

19-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần xã Tiến Hưng TP Đồng Xoài ,tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 16:00 - 16:05

18-12-2022

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước, Một phần xã Tiến Hưng TP Đồng Xoài ,tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 15:30 - 15:35

18-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
SCADA Điện lực Đồng Phú 08:24 - 10:24

18-12-2022

SCADA
SCADA Điện lực Đồng Phú 08:23 - 10:23

18-12-2022

SCADA
Không mất điện. Điện lực Đồng Phú 08:12 - 08:12

18-12-2022

Cắt LBS 124B tuyến 471 Đồng Phú để Chuyển nguồn cung cấp điện phục vụ công tác cô lập Trạm Biến Áp 110kV Đồng Phú
Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 08:00 - 15:00

18-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 08:00 - 15:00

18-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty CP FSC VN, KCN Nam Đồng Phú ,huyện đồng phú ,tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 08:00 - 15:00

18-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Đồng Phú 07:35 - 07:35

18-12-2022

Cắt 03LTD taị trụ 85 tuyến 472 Đồng Xoài để đóng PĐ 01/04B tuyến 472 Đồng Xoài để phục vụ chuyền nguồn cung cấp điện cho Điện lực Đồng Xoài ( chuyển nguồn không gián đoạn điện )
Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước, Một phần xã Tiến Hưng TP Đồng Xoài ,tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:30 - 07:35

18-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tiến Hưng TP Đồng Xoài ,tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:00 - 07:05

18-12-2022

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
TBA Cty TNHH MTV SX TM Nhật Hằng trụ 185/01 tuyến 476 Đồng Xoài xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 15:45 - 16:30

16-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
TBA Cty TNHH Ánh Phượng trụ 243B/02 tuyến 476 Đồng Xoài xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 15:00 - 15:30

16-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
TBA Cty TNHH MTV TM DV Anh Hằng trụ 232/01 tuyến 476 Đồng Xoài xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 14:00 - 14:45

16-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
TBA Cty CP Sản xuất Kim Tiến Phát trụ 213/02 tuyến 476 Đồng Xoài xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 13:00 - 13:45

16-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
TBA Cty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Huệ Phước trụ 210/01 tuyến 476 Đồng Xoài . Xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 11:00 - 11:30

16-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
TBA Bao bì Tiến Nhung trụ 186/01 tuyến 476 Đồng Xoài xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 10:00 - 10:45

16-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
TBA Cty CP Cao Su Đồng Phú ( VP Cty) trụ 133/6/2 tuyến 476 Đồng Xoài Xoài xã Thuận Phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 09:00 - 09:45

16-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
TBA XNK Thuận Phú ( Cty CP Bê tông nhựa nóng Thuận Phú) trụ 95/601 tuyến 476 Đồng Xoài xã Thuận Phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 08:00 - 08:45

16-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần Ấp Thuận Hòa, Ấp Thuận An xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 13:30 - 16:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Ấp 4; Ấp Cầu 2 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 08:00 - 16:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Ấp Thuận Thành xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 08:00 - 16:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Ấp Thuận Hòa xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 08:00 - 16:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 07:30 - 17:00

11-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Thuận Hòa xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 13:30 - 16:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Thuận Hòa xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 06:30 - 17:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 11:10 - 11:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 10:30 - 11:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 09:30 - 10:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 08:30 - 09:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:30 - 08:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật