Lịch cúp điện Đồng Phú - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đồng Phú - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Đồng Phú - Bình Phước

Lịch cúp điện Đồng Phú - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đồng Phú - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đồng Phú - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Ấp 6 xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

03-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:00 - 16:00

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Thành Thành Phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước. và Một phần Ấp Thuận Phú xã Thuận Phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đồng Phú - Bình Phước

Lịch Cúp Điện Đồng Phú Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Thu Phí DT741 (Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.) Điện lực Đồng Phú 07:30 - 11:30

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần TT Tân Phú, Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:30 - 11:30

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP Tân Tiến, KP Tân Xuân, KP Bình Thiện, KP Phước Thọ, KP Phước Thiện, KP Tân Trà Phường Tân Thiện, KP 2, 3,4,5 Phường Tân đồng, một phần KP phú Mỹ, Phú Thanh, Phú Thịnh Phường Tân Phú, toàn bộ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phướ. Điện lực Đồng Xoài 09:00 - 16:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:30 - 16:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú ,tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:00 - 16:00

14-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 07:30 - 11:30

09-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 15:00

08-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Suối Binh, xã Tân Phước, huyện đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 07:30 - 11:30

06-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công ty TNHH MTV xăng dầu Phú Lộc trụ 31B/320/01 tuyến 471 Đồng Xoài (xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước) Điện lực Đồng Xoài 08:00 - 09:30

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 07:30 - 16:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, 4, 6 xã Đồng Tâm, ấp Thuận Tân, ấp Thuận Thành xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

29-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp 5 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 08:00 - 11:30

27-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công ty TNHH Hòa Bình Minh KP Bàu Ké, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 08:00 - 10:00

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Suối Binh, xã Tân Phước,huyện Đồng Phú ,tỉnh Bình Phước . Điện lực Đồng Phú 07:00 - 11:30

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tiến Hưng TP Đồng Xoài ,tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:00 - 11:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú ,tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:30 - 16:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú ,tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:30 - 16:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú ,tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:30 - 16:30

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Plastic Greenlucky 1 (Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 07:30 - 11:30

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH CN Miền Nam (Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 13:30 - 16:30

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Hòa xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Siêu Thị CO.OPMART Đồng Phú ( huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Điện lực Đồng Phú 07:30 - 11:30

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:00 - 11:30

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:00 - 11:30

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 13:00 - 16:00

09-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 1 Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

09-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp 5-6-7-8 xã Tân Lập huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 07:00 - 16:00

08-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Thu Phí Tân Lập (Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.) Điện lực Đồng Phú 08:00 - 11:30

05-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1,4 xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 13:00 - 16:00

04-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp 1,4 xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

04-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công ty CP FSC VN (Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Điện lực Đồng Phú 08:00 - 17:00

15-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 2 xã Tân Thành , KP Bưng Trang xã Tiến Thành Thành Phố Đồng Xoài, Ấp Tân Phú xã Thuần Phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

12-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp 2 xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

11-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Xã Tân Phước, Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 07:00 - 16:00

11-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 07:30 - 16:30

07-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công ty TNHH Hóa Nhựa Đông Dương (01 khách hàng) Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 08:00 - 11:30

03-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Suôi Da Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và Công ty TNHH MTV Hoàng Hải Long. Điện lực Đồng Phú 08:30 - 11:30

22-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Tiến , Ấp Tuận Bình , Ấp Thuận Hòa, Ấp Đồng Búa, Ấp Bàu Cây Me xã Thuận Lợi, và một phần Ấp Thuận Phú xã Thuận Phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

21-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:30 - 16:00

21-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:30 - 16:30

20-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:30 - 16:30

19-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Gỗ Xanh Kim Tín TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 08:00 - 10:30

18-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, ấp 4 xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

13-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tiến Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh bình phước. Điện lực Đồng Xoài 11:30 - 11:40

07-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 07:30 - 16:30

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp 6 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
NR Ấp 6 Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 07:30 - 16:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 07:30 - 11:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước . Điện lực Đồng Phú 07:30 - 16:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 07:30 - 11:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tình Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 14:00 - 14:15

27-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tình Bình Phước Điện lực Đồng Phú 14:00 - 14:30

27-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP FSC VN (Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) Điện lực Đồng Phú 09:00 - 13:00

27-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tình Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 08:30 - 08:45

27-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tình Bình Phước Điện lực Đồng Phú 08:30 - 09:00

27-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Văn Cường ( Thôn Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ) Điện lực Phú Riềng 10:00 - 11:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Cty TNHH MTV Trung Nam ( Thôn Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ) Điện lực Phú Riềng 09:00 - 10:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Công ty TNHH Plastic Unigreen trụ 115C/02/11 tuyến 473 Đồng Phú. (TBA Công ty TNHH Plastic Unigreen III-2000kVA) Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 13:30 - 15:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
- Công ty TNHH MTV Luyến Hương Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 09:30 - 11:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Công ty TNHH NEW APPAREL FAR EASTERN (VIỆT NAM) KCN BĐP KP Bàu Ké, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 07:30 - 09:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 07:30 - 16:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Tân đồng, Phường Tiến Thành, xã Thuận Phú, Xã Thuận Lợi, Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình phước. Điện lực Đồng Xoài 17:00 - 23:00

19-05-2023

Khác-Để điều hòa phụ tải.
Xã Đồng Tiến, xã Đồng tâm, Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình phước. Điện lực Đồng Xoài 17:00 - 23:00

19-05-2023

Khác-Để điều hòa phụ tải.
Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Phú 17:00 - 23:00

19-05-2023

Khác-Để điều hòa phụ tải
HKD Nguyễn Thị Hằng . Điện lực Đồng Phú 09:30 - 11:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Chế biến gỗ Bình Minh Com . Điện lực Đồng Phú 07:30 - 09:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty chế biến gỗ Unicore . Điện lực Đồng Phú 13:30 - 15:30

15-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Tiến Hùng BP . Điện lực Đồng Phú 09:30 - 11:30

15-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH NN Huy Thắng Điện lực Đồng Phú 07:30 - 09:30

15-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bù Xăng xã Thuận Phú, ấp Thuận Tân xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thuận Tiến xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú Điện lực Đồng Xoài 14:00 - 15:00

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú ,tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:30 - 16:00

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:15

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

26-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu vực Ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:15

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Dên Dên TT Tân Phú huyện đồng Phú tỉnh Bình Phước, và một phần xã Tiến Hưng TP Đồng Xoài tỉnh Bình Phước, và một phần xã An Linh, xã An Thái huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương Điện lực Đồng Phú 12:00 - 12:15

23-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT Tân Phú , huyện Đồng Phú , tỉnh Bình Phước . Điện lực Đồng Phú 11:15 - 11:30

23-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT Tân Phú , huyện Đồng Phú , tỉnh Bình Phước . Điện lực Đồng Phú 07:30 - 07:45

23-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT Tân Phú huyện Đồng Phú , tỉnh Bình Phước . Điện lực Đồng Phú 07:30 - 11:30

23-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Dên Dên TT Tân Phú huyện đồng Phú tỉnh Bình Phước, và một phần xã Tiến Hưng TP Đồng Xoài tỉnh Bình Phước, và một phần xã An Linh, xã An Thái huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương Điện lực Đồng Phú 05:45 - 06:00

23-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thuận Hòa, ấp Thuận Tiến, ấp Thuận Bình, ấp Đồng Búa, ấp Bàu Cây Me xã Thuận Lợi, một phần ấp Tân Phú xã Thuận Phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

12-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần KDC Ấp Cầu 2 xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh BÌnh Phước Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:00

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận phú 2, 3 xã thuận phú Huyện Đồng Phú. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

05-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp thuận hải xã Thuận phú Huyện Đồng Phú. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

04-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp 1; 2 Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 13:30 - 16:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1. 4 Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 13:30 - 16:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1. 4 Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1. 4 Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 13:00 - 16:00

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1. 4 Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP Bàu Ké TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:30 - 11:30

20-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Dên Dên TT Tân Phú huyện đồng Phú tỉnh Bình Phước, và một phần xã Tiến Hưng TP Đồng Xoài tỉnh Bình Phước, và một phần xã An Linh, xã An Thái huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương Điện lực Đồng Phú 17:00 - 17:15

19-03-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần phường Tân Thiện, phường Tân Xuân, phường Tân Đồng, phường Tân Phú tp Đồng Xoài, huyện Đồng Phú tỉnh BÌnh Phước Điện lực Đồng Xoài 15:00 - 17:00

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Cầu 2 xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước, Một phần KP 1 phường Tân Đồng, một phần KP Xuân Đồng, KP BÌnh Thiện,KP Tân Đồng 1 phường Tân Thiện TP Đồng Xoài tỉnh Bình PHước Điện lực Đồng Xoài 10:00 - 10:15

19-03-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Xã Thuận Phú, xã Thuận Lợi H. Đồng Phú tỉnh BÌnh Phước Điện lực Đồng Xoài 06:00 - 09:30

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần p. Tân Thiện, p. Tân Xuân p. Tân Đồng p. Tân Phú thành phố Đồng Xoài, Một phần xã Thuận Phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 06:00 - 10:00

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Tân Thiện, phường Tân Đồng tp Đồng Xoài, Xã Đồng Tiến, xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 06:00 - 06:15

19-03-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Xã Tân Phước và một phần xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 06:00 - 16:30

19-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Dên Dên TT Tân Phú huyện đồng Phú tỉnh Bình Phước, và một phần xã Tiến Hưng TP Đồng Xoài tỉnh Bình Phước, và một phần xã An Linh, xã An Thái huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương Điện lực Đồng Phú 05:30 - 05:45

19-03-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần ấp Thuận Hòa, ấp Thuận Tiến, ấp Thuận Bình, ấp Đồng Búa, ấp Bàu Cây Me xã Thuận Lợi, một phần ấp Tân Phú xã Thuận Phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

18-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật