Lịch cúp điện Minh Lập - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Minh Lập - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Chơn Thành - Bình Phước

Lịch cúp điện Minh Lập - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Minh Lập - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Minh Lập - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Chơn Thành Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu vực Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành và một phần ấp Sà Nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Công Nghệ Môi Trường Bình Phước Xanh - Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA HỒ VĂN NHỎ (Xưởng gỗ) - Ấp 2 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 15:30 - 16:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH MTV TM DV THỦY THẮNG - Ấp 1 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 15:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA NHÀ TRỌ SƠN HÀ - Ấp 1 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 11:00 - 11:30

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng khu vực Ấp 3, ấp 5, ấp 7 xã Minh Lập ; toàn bộ xã Quang Minh Thị xã Chơn Thành; Ấp Sà Nạp huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 17:00 - 17:30

15-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khách hàng khu vực khu phố 1 , khu phố 3 phường Minh Thành; một phần khách hàng khu vực Ấp 2 xã Nha Bích, một phần Ấp 3, ấp 5 xã Minh Lập Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng khu vực Ấp 3, ấp 5, ấp 7 xã Minh Lập ; toàn bộ xã Quang Minh Thị xã Chơn Thành; Ấp Sà Nạp huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 06:30 - 07:00

15-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực Ấp 3 xã Minh Lập, Ấp 7 xã Minh Thắng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực tổ 5 ấp 5 xã Minh lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY TNHH VIFEED (4) Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 15:30 - 16:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TTBA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN PHÁT BP (4) Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 14:30 - 15:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY TNHH EMIVEST FEEDMILL VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHĂN NUÔI TẠI BÌNH PHƯỚC Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:30 - 14:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Công ty TNHH Thức ăn gia súc Hiệp Lợi - Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 10:30 - 11:30

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3 xã Minh Lập, Ấp 7 xã Minh Thắng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Môi trường Bình Phước Xanh- Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Minh Lập; Xã Quang Minh thị xã Chơn Thành; Ấp Sả Nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:30

08-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực Xã Minh Thắng; Ấp 1,2,3,4,6 xã Minh Lập; Ấp 3 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 17:00 - 23:00

19-05-2023

Khác-Điều hoà phụ tải
Một phần ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 16:00 - 16:20

11-05-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 07:50

11-05-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần ấp 5, ấp 7 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 16:00

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3, 5 xã Nha Bích; xã Minh Thắng; ấp 1,3,4 xã Minh Lập và một phần ấp chà Hoà xã Quang Minh thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

05-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 7 xã Minh Lâp thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6 xã Minh Lập Thị Xã Chơn Thành Tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

23-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành, Một phần Ấp Sà Nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 16:00 - 16:20

09-03-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành, Một phần Ấp Sà Nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 07:50

09-03-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Ấp 5, ấp 7 xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:30

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Minh Lập, một phần ấp 7 xã Minh thắng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 17:00

06-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Công ty TNHH chăn nuôi Thuận An, ẤP 3 xã Minh Lập , tx Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 15:00

20-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần khu phố 3 phường Minh Thành; Một phần ấp 3, ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Minh Lập; Toàn bộ xã Quang Minh thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:30

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật