Lịch cúp điện Phước Long - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phước Long - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Phước Long - Bình Phước

Lịch cúp điện Phước Long - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phước Long - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phước Long - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phường Phước Bình, Long Phước TX Phước Long tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 07:00 - 11:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường Phước Bình, Sơn Giang, Long Phước, xã Long Giang TX Phước Long tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 07:00 - 11:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Bình Tân huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 07:00 - 11:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Long - Bình Phước

Lịch Cúp Điện Phước Long Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Đinh Văn Sơn thôn Đồng Tháp xã Phước Tân huyện Phú Riềng. Điện lực Thị xã Phước Long 07:50 - 09:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Ngọc Trân.Phường Long Phước TX Phước Long. Điện lực Thị xã Phước Long 09:30 - 11:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 7 Xã Long Giang TX Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 07:30 - 11:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Long Phước TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 10:00 - 12:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường Sơn Giang, Phước Bình, Long Giang TX Phước Long tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 10:00 - 12:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Bình Tân huyện Phú Riềng Điện lực Thị xã Phước Long 10:00 - 12:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Trường mẫu giáo Phước Bình Phường Phước Bình TX Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 07:30 - 11:30

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 3 Phường Phước Bình TX Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 07:30 - 11:30

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Tín TX Phước Long và một phần xã Phước Tân huyện Phú Riềng. Điện lực Thị xã Phước Long 07:30 - 15:00

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Tín TX Phước Long và một phần xã Phước Tân huyện Phú Riềng. Điện lực Thị xã Phước Long 07:30 - 15:00

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Tuấn Minh (3x50KVA) Khu phố 1 phường Long Thủy Thị Xã Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 15:40 - 17:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tuấn Minh (3x50KVA) Khu phố 1 phường Long Thủy Thị Xã Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 15:00 - 16:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Đèn đường Lê Quý Đôn (1x25KVA) Khu phố 2 Phường Thác Mơ Thị Xã Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 14:00 - 15:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Phương Duy (3x50KVA) Khu phố 3 Phường Thác Mơ Thị Xã Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 13:13 - 15:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyên Thanh Hương (III-320KVA) Thôn Phước Lộc xã Phước Tín Thị Xã Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 10:30 - 12:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Vũ Văn Quang (3x50KVA) Khu phố 2 Phường Thác Mơ Thị Xã Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 09:00 - 10:50

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Thị Nụ, Thành Vơn Điện lực Thị xã Phước Long 08:00 - 13:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Phúc Vân (3x50) Khu phố 1, Phường Long Thủy, thị Xã Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 07:50 - 09:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trần Văn Lành (1x37,5KVA) Khu phố 4 Phường Long Thủy Thị Xã Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 15:40 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Lưu Danh (III-250KVA) Khu phố Bình Giang 1, Phường Sơn Giang, Thị Xã Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 15:00 - 16:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Khang Quang (1x50KVA) Khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 14:00 - 15:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Đinh Công Hòa (2x50KVA) Khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 13:13 - 15:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trần Tô Sỷ Tiến (1x37.5KVA) Khu phố 2, phường Long Phước, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 10:30 - 12:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Kiều Loan (III-320KVA) Khu phố 2, phường Long Phước, Thị Xã Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 09:00 - 10:50

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Phan Văn Bé (III-320KVA) Thôn Phước Hòa xã Bình Tân huyện Phú Riềng Điện lực Thị xã Phước Long 07:50 - 09:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Lê Quang Qui (1x37,5KVA) Thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng Điện lực Thị xã Phước Long 15:00 - 16:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Văn Châu (III-160KVA) Thôn Phước Thiện xã Phước Tín Thị Xã Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 14:00 - 15:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Liên Hiển (3x37.5KVA) Thôn Phước Quả, xã Phước Tín, Thị Xã Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 13:13 - 15:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thái Mỹ (III-160KVA) Thôn Phước Yên, xã Phước tín, Thị Xã Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 10:20 - 12:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thủy Ngân (3x37,5KVA) Khu phố Phước Sơn Phường Phước Bình Thị Xã Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 09:20 - 11:10

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Đại Xương Thạnh (1x37,5KVA) Khu phố Phước Sơn, Phường Phước Bình, Thị Xã Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 08:30 - 09:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Hoàng Long (3x50KVA) Khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 07:50 - 09:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Tứ Hải -Phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 15:00 - 16:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trịnh Thị Kim Nguyệt -Phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 14:00 - 15:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Bích -Phường Long Phước, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 13:13 - 15:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Hồ Thị Phương Dung -Phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 10:20 - 12:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Hoàng Thị Ánh -Phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 09:20 - 11:10

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Đông Nghi -phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 08:30 - 09:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Tân Trung Thành - Phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 07:50 - 09:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phú Châu Xã Bình Sơn huyện Phú Riềng Điện lực Thị xã Phước Long 07:30 - 16:30

27-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Xã Bình Sơn huyện Phú Riềng Điện lực Thị xã Phước Long 07:30 - 16:30

27-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Phường Phước Bình TX Phước Long tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 07:30 - 11:30

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Bình Tân Xã Bình Tân huyện Phú Riềng Điện lực Thị xã Phước Long 09:01 - 11:30

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trường Phước Điện lực Thị xã Phước Long 15:30 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Phạm Văn Đàn- Xã Phước Tín, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 15:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Cấp nước Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 14:40 - 16:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Phan Uy Liêm - Xã Phước Tín, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 14:00 - 15:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tín Mai Điện lực Thị xã Phước Long 13:15 - 15:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Phạm Văn Đoàn - Xã Phước Tín, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 13:13 - 15:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Ngân hàng Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 11:30 - 13:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Võ Thị Hoa - Xã Phước Tín, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 09:50 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Huỳnh Thị Quả - Xã Phước Tín, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 09:20 - 11:10

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thuận Hòa Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 09:10 - 11:10

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Lê Thị Thoa - Phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 08:30 - 09:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Minh Trí - Phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 07:50 - 09:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Lan Đoàn Điện lực Thị xã Phước Long 07:50 - 09:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Ngọc Châu - Phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 15:30 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Huỳnh Ngọc Sâm Điện lực Thị xã Phước Long 15:30 - 16:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Cao Su Phú Riềng - Xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 14:40 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bến xe Thành Công Điện lực Thị xã Phước Long 14:40 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Đặng Thị Ảnh - Xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 14:00 - 15:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Phúc Vân Điện lực Thị xã Phước Long 13:15 - 15:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Lê Thị Minh Hà - Xã Bình Tân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 13:13 - 15:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Đèn Đường 12B/1 và khách hàng UBND xã Bình Tân- Xã Bình Tân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 09:50 - 11:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tuấn Minh Điện lực Thị xã Phước Long 09:50 - 11:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Nguyễn Thị Ửng - Phường Long Phước, TX Phước Long, tỉnh BÌnh Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 09:20 - 11:10

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Long Hải Điện lực Thị xã Phước Long 09:10 - 11:10

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Hiệp Hà -Xã Bình Tân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 08:30 - 09:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bơm Nước 1 trụ 90B/01 tuyến 474 Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 08:30 - 10:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công Minh - Phường Long Phước, TX Phước Long, tỉnh BÌnh Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 07:50 - 09:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Công ty Phước Bình Điện lực Thị xã Phước Long 07:50 - 09:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Bến Tre, Phú Tiến xã Phú Trung huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 07:30 - 17:30

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng Lê Quang Trực - Phường Long Phước, TX Phước Long, tỉnh BÌnh Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 16:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Đặng Thị Thu, TX Phước Long, tỉnh BÌnh Phước. Điện lực Thị xã Phước Long 15:30 - 16:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Huỳnh Văn Hà - Phường Long Phước TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 14:40 - 16:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Đặng Công Vương- Phường Long Phước TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 13:13 - 15:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trần Thị Cẩm Vân - Long Thủy, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 09:50 - 11:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Thanh Bình - Phường Sơn Giang, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 09:20 - 11:10

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Minh Đức - Phường Sơn Giang, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 08:30 - 09:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Ngô Đức Nam, Phường Sơn Giang, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Phước Long 07:50 - 09:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Sơn Giang, Long Giang, phường Thác Mơ, Long Thủy TX Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 17:30 - 17:35

09-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường Sơn Giang, Long Giang, phường Thác Mơ, Long Thủy TX Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 06:00 - 06:05

09-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 6 phường Thác Mơ TX Phước Long Điện lực Thị xã Phước Long 06:00 - 17:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật