Lịch cúp điện Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Công ty MDF Doong Wha - khu phố 3B phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:00 - 17:00

02-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 3B, khu phố 8 phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:00 - 17:00

02-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố 3B, khu phố 6 phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành, KCN Minh Hưng Sikico xã Đồng Nơ huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:00 - 17:00

02-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
CTY CP TMDV GIẤY THUẬN AN 5 - khu phố 3B phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:00 - 17:00

02-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
CTY CP TMDV GIẤY THUẬN AN 4 - khu phố 3B phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:00 - 17:00

02-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần TT Đức Phong huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Đăng 07:30 - 11:30

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn 3 xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 08:00 - 11:30

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 1 Xã Minh Hưng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Đăng 13:00 - 16:30

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 6 xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

03-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thôn 8, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 08:45

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Thanh Thủy, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 09:10 - 10:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Thanh Tâm, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 10:40 - 11:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 13:15 - 15:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 15:15 - 16:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Đức Phong huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Đăng 07:30 - 16:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:00 - 16:00

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thôn 11, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Điện lực Phú Riềng 07:30 - 16:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3 xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:00

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Công ty TNHH MTV My Anh, Công ty TNHH Khang Ngọc Diệp BP, Công ty TNHH An Minh Khoa BP - xã Tân Lợi huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 08:00 - 16:00

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Công ty TNHH MTV My Anh, Công ty TNHH Khang Ngọc Diệp BP, Công ty TNHH An Minh Khoa BP - xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 08:00 - 16:00

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Xã Phước Sơn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Đăng 05:30 - 05:40

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã An Khương, xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 06:15

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Sơn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Đăng 07:30 - 16:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Thủy xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Khương huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Phường Phước Bình,Phường Sơn Giang TX Phước Long. Điện lực Phước Long 07:30 - 17:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Cây Da xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 08:00 - 15:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Khương, xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 12:00 - 12:15

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Xã Phước Sơn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Đăng 17:00 - 17:10

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Thành Thành Phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước. và Một phần Ấp Thuận Phú xã Thuận Phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Phước

Lịch Cúp Điện Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Thu Phí DT741 (Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.) Điện lực Đồng Phú 07:30 - 11:30

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ NR. Trần Văn Triều (Trụ 46/185B/68A/29B/12A/10/27) tuyến 472 Bù Đăng Điện lực Bù Đăng 07:30 - 09:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thôn 5, xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Điện lực Phú Riềng 07:45 - 09:00

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Sóc Nê xã Tân Tiến huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP Phước Bình phường Tân Xuân, KP Phước Hòa, KP Phước Tân phường Tân Thiện tp Đồng Xoài Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV Minh Thùy, Công ty TNHH Thiện Thạch Bình Phước, Giáo Sứ Tiến Hưng & Đèn đường 95/01 xã Tiến Hưng tp Đồng Xoài Điện lực Đồng Xoài 16:30 - 17:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1,7 xã Thiện Hưng huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 07:30 - 11:30

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Lợi huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP Phước An phường Tân Xuân, KP Phước Hòa phường Tân Thiện tp Đồng Xoài Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Lợi xã Phước Minh huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 13:30 - 16:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Thanh Bình, xã Thanh Hòa huyện Bù Đốp, xã Đa Kia, xã Phước Minh, xã Đa Kia, xã Bình Thắng huyện Bù Gia Mập huyện Điện lực Bù Đốp 07:30 - 11:30

26-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Cty TNHH Chấn Hưng Gia - xã Minh Tâm huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 16:00

26-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Nguyễn Văn Huyễn (3x37.5KVA) Kp 8, phường Long Phước, Thị Xã Phước Long Điện lực Phước Long 15:00 - 17:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Việt Hà (III-250KVA) Thôn 7 xã Long Giang Thị Xã Phước Long Điện lực Phước Long 14:15 - 16:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Văn Hà (III-320KVA) Khu phố Phước An, Phường Phước Bình, Thị Xã Phước Long Điện lực Phước Long 13:13 - 15:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thanh Xuân TT Thanh Bình huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 13:00 - 16:00

25-09-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
TBA Trường Phước (III-560KVA) Khu phố 5 Phường Thác Mơ Thị Xã Phước Long Điện lực Phước Long 07:50 - 11:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Minh Phước (III-400KVA) Khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Phước Long 07:50 - 09:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thanh Trung TT Thanh Bình huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 07:30 - 10:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đội 7 xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 07:30 - 11:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 11:30 - 11:45

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP 3A,KP6 KP8, KP 7, KP11 phường Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:30

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP 3A,KP6 KP8, KP 7, KP11 P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, KP 3A, KP 7, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần TT Tân Phú, Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:30 - 11:30

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản Tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 07:45

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP Tân Tiến, KP Tân Xuân, KP Bình Thiện, KP Phước Thọ, KP Phước Thiện, KP Tân Trà Phường Tân Thiện, KP 2, 3,4,5 Phường Tân đồng, một phần KP phú Mỹ, Phú Thanh, Phú Thịnh Phường Tân Phú, toàn bộ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phướ. Điện lực Đồng Xoài 09:00 - 16:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KP Phú Tân, KP Phú Cường, KP Phú Lộc thành phố Đồng Xoài Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 16:00 - 16:30

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ (1)(CS: 3x25)KVA) - Khu phố 3 Phường Minh Thành thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 15:00 - 15:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA ĐẶNG THANH TUẤN(CS: 1x50)KVA)- Khu phố 2 Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 14:00 - 14:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP NHÂN ÁI- Khu phố 6 Phường Minh Long thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:00 - 13:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA KD MALL(CS: 1x25)KVA) - Khu phố 4 Phường Hưng Long thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 11:00 - 11:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA KARAOKE CỒNG CHIÊN(CS: 1x25)KVA) - Khu phố 4 Phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 10:00 - 10:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Phạm Đình Trản, xã Phước Sơn - Bù Đăng - Bình Phước. Điện lực Bù Đăng 09:30 - 11:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA NGỌC HÀ(CS: 1x50)KVA - Khu phố 1 Phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 09:00 - 09:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hùng Cường, xã Minh Hưng - Bù Đăng - Bình Phước. Điện lực Bù Đăng 08:00 - 09:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT TM DV VIỆT SONG LONG (Đèn đường 4)- Khu phố 1 Phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 08:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP Tân Tiến, KP Tân Xuân, KP Bình Thiện, KP Phước Thọ, KP Phước Thiện, KP Phước Tâm, Phường Tân Thiện, thành Phố Pđồng Xoài. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 16:00

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Đội 9 trung đoàn 717 xã Phước Thiện,huyện Bù Đốp. Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Minh Đức huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 07:30 - 16:30

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 07:00 - 07:30

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Đắl Sol 2 xã Phú Văn , huyện Bù Gia Mập , tỉnh Bình Phước. Điện lực Bù Gia Mập 16:00 - 16:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP Trung Lợi Phường Hưng Long thị xã Chơn Thành Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh Rẽ Trúc Mỹ tuyến 472 Bù Đăng Điện lực Bù Đăng 07:30 - 16:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1 xã Bình Thắng,huyện Bù Gia Mập. Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phú Văn , huyện Bù Gia Mập , tỉnh Bình Phước. Điện lực Bù Gia Mập 06:30 - 16:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phú Nghĩa , huyện Bù Gia Mập , tỉnh Bình Phước. Điện lực Bù Gia Mập 06:15 - 06:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khách hàng Cty Chăn nuôi Phước Hưng và khách hàng Cty Đức Lộc. xã Thống nhất - Bù Đăng - Bình Phước. Điện lực Bù Đăng 08:00 - 17:00

20-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn 1 xã Bình Thắng,huyện Bù Gia Mập. Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:30 - 16:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP 5 phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ Công ty Thanh Lễ Ấp 6 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Lộc Hoà - Lộc Ninh - Bình Phước Điện lực Lộc Ninh 07:30 - 16:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1 xã Bình Thắng,huyện Bù Gia Mập. Điện lực Bù Đốp 07:30 - 16:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hạnh , huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Điện lực Bù Gia Mập 07:00 - 16:00

19-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ các TBA thuộc nhánh rẽ công ty NLMT PEC Việt Nam(trụ 114/38) tuyến 472 Bù Đốp. Điện lực Bù Đốp 18:00 - 21:00

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Trạch ,xã Hưng Phước,huyện Bù Đốp. Điện lực Bù Đốp 13:30 - 16:00

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trịnh Xuân Thành thôn 5A, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Điện lực Phú Riềng 09:45 - 11:30

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Điện lực Phú Riềng 08:00 - 09:30

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phước tiến,xã Hưng Phước,huyện Bù Đốp. Điện lực Bù Đốp 07:30 - 11:30

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khu vực Xã Đăng Hà Huyện Bù Đăng Tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Đăng 07:00 - 14:00

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trung Tâm Khai thác hạ tầng KCN (Đèn đường) Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 15:30 - 16:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Đức Trạch Khu phố 5 phường Minh Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 14:30 - 15:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tú Anh Khu phố 1 phường Minh Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 14:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Chăn Nuôi New Hope Bình Phước Ấp Sà nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 11:00 - 12:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Công ty TNHH MTV SX Minh Huy Khu phố 6 phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 10:30 - 11:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Cty CP ĐT TMDV Việt Song Long (Đèn đường 4 ) - Khu phố Trung Lợi Phường Hưng Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 09:00 - 09:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Văn Phòng Công chứng Chơn Thành 1x25kVA - Khu phố Trung Lợi Phường Hưng Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 08:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH HCM Vina Khu phố 3 phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 09:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV TMDV Lê Nga Ấp 6 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 10:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng - TBA IIIx2000kvA Nguyễn Văn Phúc trụ 246/69B/01 /T474BđO . Điện lực Lộc Ninh 09:30 - 13:30

16-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần Phường Phú Đức, Hưng Chiến, An Lộc, Phú Thịnh và Xã An Phú một phần xã Minh Tâm huyện Hớn Quản Điện lực Bình Long 08:00 - 10:00

15-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Bình Long 08:00 - 16:00

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành và một phần ấp Sà Nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Công Nghệ Môi Trường Bình Phước Xanh - Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực xã Tân Hiệp huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 08:00 - 16:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách Hàng Tư Lê Thôn Tân Hòa Xã Bù Nho huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước Điện lực Phú Riềng 07:30 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú ,tỉnh Bình Phước Điện lực Đồng Phú 07:00 - 16:00

14-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Phan Văn Thọ (3x50KVA) Khu phố 1, phường Long Phước, Thị Xã Phước Long tỉnh Bình Phước Điện lực Phước Long 13:20 - 15:30

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nước Đá Hải Sơn (III-560KVA) Khu phố 1, phường Long Thủy, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Phước Long 09:00 - 11:30

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách Hàng Quang Hùng Thôn Tân Lực Xã Bù Nho huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước Điện lực Phú Riềng 08:00 - 11:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Đại Phúc (III-560KVA) Khu phố 5, phường Thác mơ, Thị Xã Phước Long Điện lực Phước Long 07:50 - 10:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hai Căn , xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập , tỉnh Bình Phước. Điện lực Bù Gia Mập 13:00 - 16:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 11 phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 14:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 2 xã Đa Kia huyện Bù Gia Mập Điện lực Bù Đốp 08:00 - 16:30

12-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Thôn Hai Căn , xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập , tỉnh Bình Phước. Điện lực Bù Gia Mập 07:30 - 11:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước An huyện Hớn Quản Tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP Phú Thanh, KP Phú Thịnh Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 07:30 - 11:30

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NR Công ty TNHH Tech Seal Đại Bình tại trụ 05A/76/01 tuyến 472 Đồng Xoài. xã Tân Thành Thành Phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước. Điện lực Đồng Xoài 13:30 - 16:00

10-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Sơn, Đoàn Kết -Bù Đăng- Bình Phước. Điện lực Bù Đăng 12:00 - 12:10

10-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khách hàng KCN khu B Becamex - khu phố 3 Phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 11:00

10-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Minh Hưng, Xã Đoàn Kết và toàn bộ khu vực TT Đức Phong, xã Thọ Sơn, Phú Sơn, Đồng Nai huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Đăng 07:30 - 11:30

10-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một khách hàng NMTĐ Đắk Kar. Điện lực Bù Đăng 07:30 - 11:30

10-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Sơn, Đoàn Kết -Bù Đăng- Bình Phước. Điện lực Bù Đăng 05:30 - 05:40

10-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, toàn bộ xã Đắk Ơ, Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 11:40 - 11:45

09-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện lực Bù Gia Mập 11:40 - 11:45

09-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật