Lịch cúp điện Chơn Thành - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Chơn Thành - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Chơn Thành - Bình Phước

Lịch cúp điện Chơn Thành - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Chơn Thành - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Chơn Thành - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Công ty MDF Doong Wha - khu phố 3B phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:00 - 17:00

02-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 3B, khu phố 8 phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:00 - 17:00

02-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố 3B, khu phố 6 phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành, KCN Minh Hưng Sikico xã Đồng Nơ huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:00 - 17:00

02-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
CTY CP TMDV GIẤY THUẬN AN 5 - khu phố 3B phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:00 - 17:00

02-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
CTY CP TMDV GIẤY THUẬN AN 4 - khu phố 3B phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:00 - 17:00

02-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch Cúp Điện Chơn Thành Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KP 3A,KP6 KP8, KP 7, KP11 phường Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:30

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP 3A,KP6 KP8, KP 7, KP11 P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, KP 3A, KP 7, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ (1)(CS: 3x25)KVA) - Khu phố 3 Phường Minh Thành thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 15:00 - 15:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA ĐẶNG THANH TUẤN(CS: 1x50)KVA)- Khu phố 2 Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 14:00 - 14:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP NHÂN ÁI- Khu phố 6 Phường Minh Long thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:00 - 13:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA KD MALL(CS: 1x25)KVA) - Khu phố 4 Phường Hưng Long thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 11:00 - 11:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA KARAOKE CỒNG CHIÊN(CS: 1x25)KVA) - Khu phố 4 Phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 10:00 - 10:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA NGỌC HÀ(CS: 1x50)KVA - Khu phố 1 Phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 09:00 - 09:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT TM DV VIỆT SONG LONG (Đèn đường 4)- Khu phố 1 Phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 08:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP Trung Lợi Phường Hưng Long thị xã Chơn Thành Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP 5 phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ Công ty Thanh Lễ Ấp 6 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trung Tâm Khai thác hạ tầng KCN (Đèn đường) Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 15:30 - 16:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Đức Trạch Khu phố 5 phường Minh Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 14:30 - 15:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tú Anh Khu phố 1 phường Minh Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 14:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Chăn Nuôi New Hope Bình Phước Ấp Sà nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 11:00 - 12:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Công ty TNHH MTV SX Minh Huy Khu phố 6 phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 10:30 - 11:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Cty CP ĐT TMDV Việt Song Long (Đèn đường 4 ) - Khu phố Trung Lợi Phường Hưng Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 09:00 - 09:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Văn Phòng Công chứng Chơn Thành 1x25kVA - Khu phố Trung Lợi Phường Hưng Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 08:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH HCM Vina Khu phố 3 phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 09:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV TMDV Lê Nga Ấp 6 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 10:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành và một phần ấp Sà Nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Công Nghệ Môi Trường Bình Phước Xanh - Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 11 phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 14:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng KCN khu B Becamex - khu phố 3 Phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 11:00

10-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Đồng Tâm phường Thành Tâm Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:00 - 16:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 6 , khu phố 7 phường Hưng Long, Khu phố Đồng Tâm phường Thành Tâm Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:30

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP 3 phường Minh Long Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:00 - 16:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP 6 xã Minh Thắng , Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:30

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 5, khu phố 8 khu phố 3 phường Hưng Long; toàn phường Minh Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 15:00 - 15:20

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố 5, khu phố 8 khu phố 3 phường Hưng Long; toàn phường Minh Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:30 - 08:50

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố Hoà Vinh 1, Hoà Vinh 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:30 - 15:00

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực, khu phố Thủ Chánh, khu phố 2 phường Thành Tâm, một phần phường Hưng Long thị xã Chơn Thành và một phần KP 3A phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 15:00

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KCN Chơn Thành, một phần kp 2 Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành Điện lực Chơn Thành 08:00 - 15:00

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực khu phố Hiếu Cảm, một phần khu phố: 3, 4, 5 phường Minh Thành, và một phần ấp 3, 4, 5, 6 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực khu phố 2 phường Thành Tâm, một phần phường Hưng Long thị xã Chơn Thành và một phần KP 3A phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 11:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ CÔNG TY TNHH MAY MẶC DAR LON - Khu phố 2 phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 15:00

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ CÔNG TY TNHH VN CHEN LAIN METAL - Khu phố 2 phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 15:00

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH MISUNG VINA - Ấp 4 xã Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 10:30 - 11:30

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY XÂY DỰNG LÊ PHAN (TNHH)- Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 10:30 - 12:30

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH HAM VINA - Khu phố 2 phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 10:00

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH SHYANG TA 1 - Khu phố 2 phườngThành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 11:30

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Bessco Vina 1 (2) - Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 17:30

20-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA HỒ VĂN NHỎ (Xưởng gỗ) - Ấp 2 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 15:30 - 16:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH MTV TM DV THỦY THẮNG - Ấp 1 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 15:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA NHÀ TRỌ SƠN HÀ - Ấp 1 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 11:00 - 11:30

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA NGUYỄN TRỌNG PHÁP; (CS: 3x50 KVA)- khu phố 2 Phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 15:30 - 16:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT TM DV VIỆT SONG LONG (Đèn đường 4)- Khu phố 1 , Phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành Điện lực Chơn Thành 14:30 - 15:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT TM DV VIỆT SONG LONG (Đèn đường 3) (CS: 1x15 KVA) - Khu phố 1 , Phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành Điện lực Chơn Thành 13:30 - 14:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY TNHH QUẢNG HƯNG (CS: IIIx400 KVA) - Khu phố 1 , Phường Minh Long thị xã Chơn Thành Điện lực Chơn Thành 11:00 - 11:30

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY TNHH CAO LANH MINH LONG KSB - Khu phố 2 , Phường Hưng Long thị xã Chơn Thành Điện lực Chơn Thành 09:00 - 10:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA UBND THỊ TRẤN CHƠN THÀNH - Khu phố 2 , Phường Hưng Long thị xã Chơn Thành Điện lực Chơn Thành 08:00 - 08:30

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực khu phố 2 phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng khu vực Ấp 3, ấp 5, ấp 7 xã Minh Lập ; toàn bộ xã Quang Minh Thị xã Chơn Thành; Ấp Sà Nạp huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 17:00 - 17:30

15-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khách hàng khu vực khu phố 1 , khu phố 3 phường Minh Thành; một phần khách hàng khu vực Ấp 2 xã Nha Bích, một phần Ấp 3, ấp 5 xã Minh Lập Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng khu vực Ấp 3, ấp 5, ấp 7 xã Minh Lập ; toàn bộ xã Quang Minh Thị xã Chơn Thành; Ấp Sà Nạp huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 06:30 - 07:00

15-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP FUTURE TYCOON (Cty Silver Coát (VN) củ)- Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 16:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH KIM THẦN THÁI(CS: III-630 + III-750)KVA) - Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 15:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHƯỚC THÀNH - Khu phố Hoà Vinh phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 15:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Tinh Bột Mì Thành Công(CS: III-400)KVA)- Khu phố Hoà Vinh Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 11:15 - 11:45

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ CÔNG TY TNHH KOMEX VINA- Khu phố 2 Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 11:00 - 11:30

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ Cty VIỆT NAM NICEVER (PROFIT VIỆT NAM mới )- Khu phố 2 Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 10:30 - 11:30

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CCông ty TNHH MTV SX XNK và TM Nam Tín Đức, Cty Quốc Dũng - Khu phố 1 phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 10:30 - 13:30

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kp Hoà Vinh Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành Điện lực Chơn Thành 08:00 - 11:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ GIA BẢO- Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 10:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH SUN POLAR VIỆT NAM- Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 10:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực khu phố 4 phường Minh Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:00 - 16:00

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp 6 xã Minh Thắng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:00

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp 4 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành và một phần Ấp Sa Lách xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 xã Nha Bích Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp 3 xã Minh Lập, Ấp 7 xã Minh Thắng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực khu phô1 5, khu phố 6 phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH TMDV Đức Minh Điện lực Chơn Thành 13:00 - 16:00

06-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH NL GPPD Điện lực Chơn Thành 09:00 - 13:00

06-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 1 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:00 - 16:00

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 3 phường Hưng Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:30

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp 5 phường Minh Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

01-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Trung Lợi Phường Hưng Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:00

30-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực tổ 5 ấp 5 xã Minh lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ ĐẶNG LƯU HOA LÂM (Chăn nuôi) - Ấp 5,Xã Minh Lập,Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 15:00 - 15:30

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÀY THÔNG HÀO - Khu phố 6 Phường Minh Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:30 - 15:00

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN ĐÔNG BẮC (3) - Ấp 1,Xã Minh Lập,Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:30 - 14:30

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC SONG -Ấp 1,Xã Minh Lập,Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 10:30 - 11:30

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TTBA CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG (1) -Ấp Xa Lách,Xã Tân Quan,Huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 09:30 - 10:00

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 5 phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:00

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY TNHH VIFEED (4) Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 15:30 - 16:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TTBA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN PHÁT BP (4) Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 14:30 - 15:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY TNHH EMIVEST FEEDMILL VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHĂN NUÔI TẠI BÌNH PHƯỚC Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:30 - 14:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Công ty TNHH Thức ăn gia súc Hiệp Lợi - Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 10:30 - 11:30

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Chi nhánh Bình Phước Công ty TNHH Rạng Đồng Tâm - Ấp bào teng xã Quang Minh thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 08:30

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Kinh doanh Càfê Phố Cổ. Trụ 41B/09/01 tuyến 472 Chơn Thành( KP 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước). Điện lực Chơn Thành 08:00 - 09:30

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Hoà Vinh 1, Hoà Vinh 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Hoà Vinh 1, Hoà Vinh 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 12:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP NVT Group- Khu phố 4 phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 09:30

24-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY TNHH MTV SX XNK VÀ TM NAM TÍN ĐỨC - Khu phố 1 phường Minh Hưng Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 15:00 - 15:57

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA PARADISE(CS: 3x50)KVA)-(TBA Mai Trọng Dũng củ) - Khu phố 10 phường Hưng LongThị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:30 - 14:30

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ Cty TNHH Gwang Sung Vina - Khu phố 3A phường Minh Hưng Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:30 - 15:00

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ CÔNG TY TNHH SHUNYI VINA ELECTRONICS - Khu phố 3A phường Minh Hưng Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:30 - 15:30

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA TRỊNH THỊ MAI (Bao bì) - Khu phố 1 phường Minh Hưng Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 11:00 - 11:30

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật