Lịch cúp điện Minh Thành - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Minh Thành - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Chơn Thành - Bình Phước

Lịch cúp điện Minh Thành - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Minh Thành - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Minh Thành - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Chơn Thành Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT BECAMEX- BÌNH PHƯỚC - Khu phố 4 phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Chơn Thành 15:30 - 16:00

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu A, khu B Becamex, khu phố 2, 3,4 phường Minh Thành; Khu phố Trung Lợi, khu phố 1 phường Hưng Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Chơn Thành 15:00 - 15:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC- Khu phố 4 Phường Minh Thành thị xã Chơn Thành Bình Phước Điện lực Thị xã Chơn Thành 11:10 - 11:30

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHIN HSIUNG VIỆT NAM- Khu phố 3 Phường Minh Thành thị xã Chơn Thành Bình Phước Điện lực Thị xã Chơn Thành 09:10 - 09:30

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một số khách hàng KCN khu B Becamex - khu phố 3 phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Chơn Thành 08:00 - 15:00

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu A, khu B Becamex, khu phố 2, 3,4 phường Minh Thành; Khu phố Trung Lợi, khu phố 1 phường Hưng Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Chơn Thành 07:00 - 07:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố 1, Khu phố Mỹ Hưng, Khu phố Đồng Tâm phường Thành Tâm; Khu phố 2,3,6,7 khu phố Hiếu Cảm phường Hưng Long, Phường Minh Thành, xã Nha Bích thị xã Chơn Thành, Bình Phước Điện lực Thị xã Chơn Thành 07:30 - 16:00

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MINH TÚ - Khu phố 4Phường Minh Thành thị xã Chơn Thành, Bình Phước Điện lực Thị xã Chơn Thành 10:40 - 11:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật