Lịch cúp điện Minh Thành - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Minh Thành - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Chơn Thành - Bình Phước

Lịch cúp điện Minh Thành - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Minh Thành - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Minh Thành - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Chơn Thành Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ (1)(CS: 3x25)KVA) - Khu phố 3 Phường Minh Thành thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 15:00 - 15:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH HCM Vina Khu phố 3 phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 09:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng KCN khu B Becamex - khu phố 3 Phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 11:00

10-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực khu phố Hiếu Cảm, một phần khu phố: 3, 4, 5 phường Minh Thành, và một phần ấp 3, 4, 5, 6 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ CÔNG TY TNHH MAY MẶC DAR LON - Khu phố 2 phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 15:00

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH MISUNG VINA - Ấp 4 xã Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 10:30 - 11:30

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH HAM VINA - Khu phố 2 phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 10:00

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA NGUYỄN TRỌNG PHÁP; (CS: 3x50 KVA)- khu phố 2 Phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 15:30 - 16:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực khu phố 2 phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng khu vực khu phố 1 , khu phố 3 phường Minh Thành; một phần khách hàng khu vực Ấp 2 xã Nha Bích, một phần Ấp 3, ấp 5 xã Minh Lập Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP NVT Group- Khu phố 4 phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 09:30

24-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA NGÔ THỊ THU THẢO - Khu phố 4 Phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 10:00 - 10:30

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA PHAN THI THẢO - Khu phố 4 Phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 09:00 - 09:30

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ trụ 47D đến trụ 191D tuyến 471, 473 Chơn Thành, KCN khu A Becamex, Điện lực KCN Becamex - Khu phố 2, khu phố 3 phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 17:00

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố 2 , Phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:30 - 16:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 3, khu phố 4 Phường Minh Thành ; Khu phố Đồng Tâm phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 17:00 - 23:00

19-05-2023

Khác-Điều hoà phụ tải.
Một phần khu phố Hiếu Cảm phường Hưng Long, phường Minh Thành và một phần ấp 1,2,3,4,6, 7 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành; một phần Ấp Sa lách xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

04-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
KP 3 phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:30

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu B KCN Becamex ( ấp 2 Phường Minh Thành thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) Điện lực Chơn Thành 11:00 - 13:00

09-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu B KCN Becamex Phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 11:00 - 13:00

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phấn ấp 5 Phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 09:00 - 10:30

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 5 phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 09:00 - 10:30

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Trung Lợi phường Hưng Long; Khu phố 3 phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:30

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 3 phường Minh Thành; Một phần ấp 3, ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Minh Lập; Toàn bộ xã Quang Minh thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:30

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 3 ,4 phường Minh Thành thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KCN khu B Becamex- khu phố 5 phường Minh Thành thị xã Chơn Thành. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:00

11-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật