Lịch cúp điện Minh Hưng - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Minh Hưng - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Chơn Thành - Bình Phước

Lịch cúp điện Minh Hưng - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Minh Hưng - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Minh Hưng - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu phố 5 phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:30

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 6 phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:30

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 10 phường Hưng Long; Khu phố 1, khu phố 12 phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:30

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 2, khu phố 3, khu phố 10 phường Hưng Long; Khu phố 1, khu phố 3, khu phố 12 phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 09:30

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kp3A, KP9, KP10 Phường minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 12:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kp12 Phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Chơn Thành Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật