123 Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Hớn Quản - Bình Phước

Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước

Lịch Cúp Điện Hớn Quản Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Phước An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:00 - 11:30

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:00 - 11:30

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 6 xã Minh Thắng thị xã Chơn Thành; Một phần ấp Chà Hoà xã Tân Quan huyện Hớn Quản thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Chơn Thành 07:30 - 16:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Minh Tâm huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:00 - 11:30

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Minh Tâm huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:00 - 11:30

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5, 6, 7 xã Minh lập, Một phần xã Quang Minh thị xã Chơn Thành, Một phần ấp Xà Nạp, ấp Hưng Phát Xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Chơn Thành 07:30 - 16:00

25-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần xã Minh Đức huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:00 - 11:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY TNHH GIẤY A.F.C BÌNH PHƯỚC(CS: 3x50)KVA) trụ 122/79/08/20 tuyến 474 Bình Long Ấp 5, Xã Đồng Nơ , H. Hớn Quản Điện lực Thị xã Chơn Thành 16:00 - 16:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN HỚN QUẢN(CS: 3x15)KVA) Ấp 5, Xã Đồng Nơ , H. Hớn Quản Điện lực Thị xã Chơn Thành 15:20 - 15:50

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:30 - 11:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Tân Khai huyện Hớn quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 13:00 - 16:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:30 - 11:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 15:00 - 15:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp 6,7 xã Minh Thắng; Ấp 2,3,5,6,7 xã Minh Lập; xã Quang Minh thị xã Chơn Thành và một phần Ấp Sà Nạp xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Chơn Thành 15:00 - 15:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp 6,7 xã Minh Thắng; Ấp 2,3,5,6,7 xã Minh Lập; xã Quang Minh thị xã Chơn Thành và một phần Ấp Sà Nạp xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Chơn Thành 07:00 - 07:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 06:00 - 06:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành và một phần khu vực ấp Xà Nạp thị xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Thị xã Chơn Thành 13:00 - 16:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp 5 xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 13:00 - 16:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Long Bình xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:30 - 11:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
toàn bộ Ấp 9 xã Tân Hiệp huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:30 - 11:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
toàn bộ ấp Bàu Lùng xã Tân Hiệp huyện Hớn Quản Tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:30 - 11:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Khương, xã Tân Lợi, xã Tân Hưng, xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 16:30 - 17:00

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã An Khương, xã Tân Lợi, xã Tân Hưng, xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 08:00 - 08:30

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Tân Khai, xã Thanh Bình , xã Phước An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 08:00 - 15:00

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:30 - 11:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Tân Khai, xã Đồng Nơ huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:30 - 11:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Tân Khai, xã Đồng Nơ, xã Tân Hiệp, xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 17:30 - 18:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Tân Khai, xã Đồng Nơ, xã Tân Hiệp, xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 06:00 - 06:30

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:30 - 14:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Hiệp huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:30 - 14:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:30 - 14:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Minh Tâm huyện Hớn Quản tỉnh bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:30 - 14:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An khương huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:30 - 14:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Minh Tâm huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:30 - 14:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Tân Khai, xã Phước An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Huyện Hớn Quản 07:30 - 14:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật