Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Hớn Quản - Bình Phước

Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu phố 3B, khu phố 6 phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành, KCN Minh Hưng Sikico xã Đồng Nơ huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:00 - 17:00

02-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Công ty TNHH MTV My Anh, Công ty TNHH Khang Ngọc Diệp BP, Công ty TNHH An Minh Khoa BP - xã Tân Lợi huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 08:00 - 16:00

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Công ty TNHH MTV My Anh, Công ty TNHH Khang Ngọc Diệp BP, Công ty TNHH An Minh Khoa BP - xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 08:00 - 16:00

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã An Khương, xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 06:15

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã An Khương huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Khương, xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 12:00 - 12:15

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước

Lịch Cúp Điện Hớn Quản Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Lợi huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Chấn Hưng Gia - xã Minh Tâm huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 16:00

26-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 11:30 - 11:45

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản Tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 07:45

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Minh Đức huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Chăn Nuôi New Hope Bình Phước Ấp Sà nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 11:00 - 12:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Phường Phú Đức, Hưng Chiến, An Lộc, Phú Thịnh và Xã An Phú một phần xã Minh Tâm huyện Hớn Quản Điện lực Bình Long 08:00 - 10:00

15-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành và một phần ấp Sà Nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực xã Tân Hiệp huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 08:00 - 16:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước An huyện Hớn Quản Tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Lợi huyện Hớn Quản Tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Hiệp huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ba Lành xã Tân Lợi huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã An Khương huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Hiệp huyện Hớn Quản Tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng khu vực Ấp 3, ấp 5, ấp 7 xã Minh Lập ; toàn bộ xã Quang Minh Thị xã Chơn Thành; Ấp Sà Nạp huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 17:00 - 17:30

15-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khách hàng khu vực Ấp 3, ấp 5, ấp 7 xã Minh Lập ; toàn bộ xã Quang Minh Thị xã Chơn Thành; Ấp Sà Nạp huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 06:30 - 07:00

15-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Hiệp huyện Hớn Quản Tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp 4 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành và một phần Ấp Sa Lách xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Minh Tâm huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
nhánh rẽ Tân Lợi 47B tuyến 471 Lộc Ninh Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã An Khương, xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 12:00 - 12:15

24-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã An Khương , xã Tân Lợi, xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

24-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần xã An Khương, xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 06:15

24-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Sóc 5 xã Minh Tâm huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

14-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Khu Phố Tàu Ô thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Tân Khai, xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

07-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực xã Minh Tâm huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

30-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Cty TNHH Tân Hưng Farm Điện lực Hớn Quản 08:00 - 12:00

25-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công ty Hà Thái Dương 2 , xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 10:00 - 11:00

23-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần ấp Sóc Quả xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

23-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành và một phần Ấp Sa Lách xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

22-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

21-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Minh Đức, xã Minh Tâm huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 10:00 - 11:30

16-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

16-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công ty Bình Long Farm tại xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 08:00 - 11:00

15-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Tân Khai, Toàn bộ khu vực xã Đồng Nơ, Tân Hiệp huyện Hớn Quản tỉnh BÌnh Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

09-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đồng Nơ, toàn bộ khu vực xã Tân Hiệp huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 16:00

09-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Minh Lập; Xã Quang Minh thị xã Chơn Thành; Ấp Sả Nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:30

08-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần xã Minh Đức huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 16:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã An Khương huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 17:00 - 17:15

01-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần xã An Khương, xã Tân Lợi huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 14:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã An Khương huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 06:15

01-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã An Phú, Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Điện lực Bình Long 07:30 - 16:00

30-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Quan huyện Hớn Quản, một phần xã Quang Minh huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ xã Tân Lợi, Tân Hưng, một phần xã An Khương, Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 17:00 - 23:00

19-05-2023

Khác-điều hòa phụ tài
Một phần xã An Khương, xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 17:00 - 17:15

17-05-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần xã An Khương, xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 06:15

17-05-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần xã Thanh Bình, Toàn bộ khu vực xã Phước An huyện Hớn Quản Tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

15-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ Ấp 4, Ấp 5 xã Đồng Nơ huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 12:00 - 12:15

11-05-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
một phần xã Thanh AN huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 06:15

11-05-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần khu phố Hiếu Cảm phường Hưng Long, phường Minh Thành và một phần ấp 1,2,3,4,6, 7 xã Nha Bích thị xã Chơn Thành; một phần Ấp Sa lách xã Tân Quan huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

04-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

04-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực xã Tân Hiệp huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Phước An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Khương, Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sóc Dầm, Ấp Sóc Ruộng xã Tân Hưng huyện hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Minh Đức, xã Minh Tâm huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Minh Đức huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Tân Quan Huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành, Một phần Ấp Sà Nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 16:00 - 16:20

09-03-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành, Một phần Ấp Sà Nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 07:50

09-03-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần xã Tân Lợi huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Xã Thanh An huyện Hớn Quản Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

24-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một Phần xã Tân Hưng huyện Hớn Quản Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Tân Hiệp huyện Hớn QUản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

14-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Tân Quan huyện Hớn QUản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Phước An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Khương , xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 12:00 - 12:15

17-01-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần xã An Khương , xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã An Khương , xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 06:15

17-01-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
toàn bộ xã Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 15:30 - 17:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Phường Hưng Chiến, An Lộc, Thanh Phú, Thị xã Bình Long và một phần Huyện Hớn Quản Điện lực Bình Long 15:00 - 17:30

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Cty Newhope , Ấp Sà nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 12:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Thanh Bình, toàn bộ xã Minh Đức, Minh Tâm huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 17:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần thị trấn TÂn Khai, toàn bộ xã Phước An, xã Thanh Bình huyện Hớn QUản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 17:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần xã Thanh Bình, một phần thị trấn Tân Khai huyện Hớn QUản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 17:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 17:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Phường Hưng Chiến, An Lộc, Thanh Phú, Thị xã Bình Long và một phần Huyện Hớn Quản Điện lực Bình Long 05:30 - 08:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
toàn bộ xã Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 05:30 - 08:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 08:00 - 11:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật