Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Hớn Quản - Bình Phước

Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Phước An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hớn Quản - Bình Phước

Lịch Cúp Điện Hớn Quản Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Sóc Dầm, Ấp Sóc Ruộng xã Tân Hưng huyện hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Minh Đức, xã Minh Tâm huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Minh Đức huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Tân Quan Huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành, Một phần Ấp Sà Nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 16:00 - 16:20

09-03-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần Ấp 5 xã Minh Lập thị xã Chơn Thành, Một phần Ấp Sà Nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 07:50

09-03-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần xã Tân Lợi huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Xã Thanh An huyện Hớn Quản Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

24-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một Phần xã Tân Hưng huyện Hớn Quản Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Tân Hiệp huyện Hớn QUản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

14-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Tân Quan huyện Hớn QUản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Phước An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Khương , xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 12:00 - 12:15

17-01-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần xã An Khương , xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 07:30 - 11:30

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã An Khương , xã Thanh An huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 06:15

17-01-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
toàn bộ xã Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 15:30 - 17:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Phường Hưng Chiến, An Lộc, Thanh Phú, Thị xã Bình Long và một phần Huyện Hớn Quản Điện lực Bình Long 15:00 - 17:30

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Cty Newhope , Ấp Sà nạp xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 12:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Thanh Bình, toàn bộ xã Minh Đức, Minh Tâm huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 17:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần thị trấn TÂn Khai, toàn bộ xã Phước An, xã Thanh Bình huyện Hớn QUản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 17:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần xã Thanh Bình, một phần thị trấn Tân Khai huyện Hớn QUản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 17:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
một phần thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 06:00 - 17:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Phường Hưng Chiến, An Lộc, Thanh Phú, Thị xã Bình Long và một phần Huyện Hớn Quản Điện lực Bình Long 05:30 - 08:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
toàn bộ xã Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 05:30 - 08:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Tân Hưng huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước Điện lực Hớn Quản 08:00 - 11:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật