Lịch cúp điện Lộc Ninh - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lộc Ninh - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Lộc Ninh - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lộc Ninh - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lộc Ninh - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Lộc Ninh Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Nông Nghiệp Quốc tế Việt Mỹ , xã Lộc Thịnh , huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Điện lực Lộc Ninh 08:30 - 10:30

16-01-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần xã Lộc Hiệp Lộc ninh, Bình Phước Điện lực Lộc Ninh 13:30 - 15:00

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Lộc Hưng, Lộc Thịnh huyên Lộc Ninh tỉnh Bình Phước và Vương Quốc Campuchia Điện lực Lộc Ninh 05:30 - 07:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Lộc Hưng, xã Lộc Thái, Lộc Điền, Lộc Khánh, Lộc Thuận huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Điện lực Lộc Ninh 05:30 - 17:30

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Lộc Hưng, xã Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Hoà, Lộc An, Lộc Thạnh huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và Vương Quốc Campuchia Điện lực Lộc Ninh 05:30 - 17:30

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Lộc Hưng huyên Lộc Ninh tỉnh Bình Phước Điện lực Lộc Ninh 05:30 - 07:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Nguyễn Văn Hà xã Lộc Hưng huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước Điện lực Lộc Ninh 13:30 - 15:00

24-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần Khu phố Ninh Thịnh TTLN huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước Điện lực Lộc Ninh 10:00 - 11:30

24-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Hiệp Hoàn xã Lộc Hiệp huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước Điện lực Lộc Ninh 08:00 - 09:30

24-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Hoa Lư xã Lộc Hoà, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Điện lực Lộc Ninh 08:00 - 11:30

13-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật