123 Lịch cúp điện Bình Long - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Bình Long - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Long - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Bình Long - Bình Phước

Lịch cúp điện Bình Long - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Long - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Long - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Bình Long - Bình Phước

Lịch Cúp Điện Bình Long Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Công ty MDF Dong Wha 2 trụ 230C/13/10/01 tuyến 472 Bình Long- Khu phố 3B phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh bình Phước Điện lực Thị xã Chơn Thành 10:40 - 13:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty MDF Dong Wha 1 trụ 230C/13/09/01 tuyến 474 Bình Long- Khu phố 3B phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh bình Phước Điện lực Thị xã Chơn Thành 08:00 - 10:30

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY TNHH GIẤY A.F.C BÌNH PHƯỚC(CS: 3x50)KVA) trụ 122/79/08/20 tuyến 474 Bình Long Ấp 5, Xã Đồng Nơ , H. Hớn Quản Điện lực Thị xã Chơn Thành 16:00 - 16:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sóc Du, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước Điện lực Thị xã Bình Long 07:30 - 16:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thanh Lương, Thanh Phú, Thị xã Bình Long Điện lực Thị xã Bình Long 16:30 - 17:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Phường Phú Đức, Phú Thịnh, An Lộc, Hưng Chiến, Thị xã Bình Long Điện lực Thị xã Bình Long 16:30 - 17:00

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khu Phố Phú Lộc, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long Điện lực Thị xã Bình Long 08:00 - 16:00

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Phường Phú Đức, Phú Thịnh, An Lộc, Hưng Chiến, Thị xã Bình Long Điện lực Thị xã Bình Long 08:00 - 08:30

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thanh Lương, Thanh Phú, Thị xã Bình Long Điện lực Thị xã Bình Long 06:00 - 06:30

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Sóc Du,Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long Điện lực Bình Long 07:30 - 16:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sóc Bưng, xã Thanh Phú, Thị xã Bình Long Điện lực Bình Long 07:30 - 16:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật