Lịch cúp điện Phú Quới - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phú Quới - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Phú Quới - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phú Quới - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phú Quới - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 17:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Long Hồ Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Cái Tranh + Cái Cạn xã Cái Cạn + ấp Phú Thuận + ấp Phú Hòa + ấp Phú Quới xã Nhơn Phú huyện Mang Thít (Đoạn từ trạm 110kV Cổ Chiên đến Cầu Cái Cạn) Điện Lực Mang Thít 07:30 - 11:00

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 12:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 09:30

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Cạn, Phú Thuận, Phú Hòa, Phú Quới, xã Nhơn Phú huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 07:00 - 13:00

29-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Long A, ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới và xã Thạnh Quới- huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 07:00 - 17:00

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 15:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của Cty TNHH ĐTXD Ngọc Phú Tiên, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của Cty Bột Mì Đại Nam, ấp Phú Lợi, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của BĐ Phú Quới , ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

27-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của ĐĐ Mỹ Thuận - Cần Thơ 4, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của ĐĐ Mỹ Thuận - Cần Thơ 5, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xẻo Mít 2, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 15:00 - 17:00

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Lợi, ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

12-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của Cty Tiến Hùng, Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

07-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của Trường THPT Phú Quới, Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

07-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của Cty Diễm Minh, Ấp Phước Lợi, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

07-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của Cty TNHH Kim Điền MeKong, Ấp Phước Lợi, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

07-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Yên, ấp Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

03-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 17:00

03-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 07:00 - 17:00

23-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phía tay Phải từ TTBT Xã Hội Tỉnh Vĩnh Long đến Cầu Phú An, thuộc một phần xã Phú Quới, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 06:00 - 17:00

10-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã phú Quới, xã Thạnh Quới-huyện Long Hồ và một phần xã Phú Thịnh-huyện Tam Bình. Điện Lực TP Vĩnh Long 06:00 - 17:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Dân Cư Dịch Vụ Phước Yên, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Lợi, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 14:20

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực xã Phú Quới, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 07:00 - 17:00

14-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 14:30 - 16:00

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 14:30

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Long B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 09:00 - 17:00

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Yên B, Ấp Phước Bình A, Ấp Phước Bình B-xã Phú Quới - huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

16-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Phú Long, Phú Quới, Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 09:50

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực làm việc của Trường Cấp 2-3 Phú Quới-Ấp Phú Long A, Phú Quới, Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 09:50

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Long A, Phú Quới, Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 09:50

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

13-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Phước Yên , xã Phú Quới , huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 15:00

13-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 17:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 07:00 - 14:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của Cty Bột Mì Đại Nam, ấp Phú Lợi, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Ấp Phú An, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm VTL Nguyễn Văn Xum, ấp Phú Qưới, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 13:00 - 14:00

24-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Pú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 17:00

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 09:20 - 10:40

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Pú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 09:20

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu DC DV Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 11:30

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phía tay phải đường Quốc Lộ 1A từ Cầu Lộc Hòa đến Cầu Phú An, xã Lộc Hòa, xã Phú Quới, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ và một phần ấp Phú Lợi - xã Song Phú - Huyện Tam Bình - Vĩnh Long Điện Lực TP Vĩnh Long 07:00 - 12:00

15-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Phía tay phải đường Quốc Lộ 1A từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Trung Tâm Dưỡng Lão, gồm các xã Tân Hạnh, xã Lộc Hoà, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 07:00 - 12:00

15-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Phía tay phải từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Cầu Phú An, , gồm các xã Tân Hạnh, xã Lộc Hoà, xã Phú Quới, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 07:00 - 12:00

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Phú Quới, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 14:00

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu DV Phước Yên, ấp Phước Yên - xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 10:00 - 13:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 07:00 - 16:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Lợi, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
_ Phía tay trái từ Cầu Phú Quới đến Cầu Phú An, gồm xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. _ Một phần ấp Phú Lộc, ấp Phú Lợi, xã Song Phú, huyện Tam Bình. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

23-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật