Lịch cúp điện Trà Ôn - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trà Ôn - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Trà Ôn - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trà Ôn - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trà Ôn - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

03-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Ôn - Vĩnh Long

Lịch Cúp Điện Trà Ôn Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỹ Định xã Tân Mỹ huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 15:40 - 16:40

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sóc Ruộng xã Tân Mỹ huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 14:20 - 15:20

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Bình xã Tân Mỹ huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 13:00 - 14:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Bình xã Tân Mỹ huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 10:30 - 11:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Bình xã Tân Mỹ huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 09:20 - 10:20

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Bình xã Tân Mỹ huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 08:00 - 09:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, Ấp Vĩnh Tắc, Xã Vĩnh Xuân, Ấp Tầm Vu, Phạm Thị Mến, Bang Chang, Ông Tín, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 08:00 - 12:00

24-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hiệp Hòa, Ngãi Hòa, Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, ấp Ba Chùa, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mương Điều xã Tích Thiện huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

23-09-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Khu 6 - Thị Trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 09:00 - 11:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tích Phước, xã Tích Thiện huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 14:00 - 16:30

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Vĩnh Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 09:00 - 13:00

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Mỹ Thạnh B, An Thành, xã Lục Sĩ Thành huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 10:30

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tường Trí, Nhơn Trí, Nhơn Ngãi, Tương Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

14-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hiệp Hòa, Ngãi Hòa, Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, ấp Ba Chùa, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

08-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Gia Kết, Tầm Vu, Ông Tín, Bang Chang - xã Trà Côn - huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

27-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng trạm Ngãi Hòa 2: Ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 11:40 - 12:40

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Năm Sang: Ấp Tường Ngãi, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 11:30 - 12:30

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Ngãi Hòa 1: Ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 10:10 - 11:10

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Hiệp Thạnh 6: Ấp Hiệp Thanh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 10:00 - 11:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Nhơn Ngãi 4: Ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:40 - 09:40

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Hiệp Thạnh 2: Ấp Hiệp Thanh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 09:30

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, Ấp Vĩnh Tắc, Xã Vĩnh Xuân, Ấp Tầm Vu, Phạm Thị Mến, Bang Chang, Ông Tín, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

24-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng trạm Năm Sang, Ấp Tường Ngãi, xã Nhơn Bính, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 14:00 - 15:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Tường Nhơn 1, Ấp Tường Nhơn, xã Nhơn Bính, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 09:00 - 11:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Mỹ Bình, Ấp Mỹ Bình, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 09:00 - 11:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đông Hậu, Đông Phú, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình Điện Lực Trà Ôn 13:30 - 15:30

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tích Lộc, Tích Phước, Tích Khánh, Tích Quới, xã Tích Thiện, ấp Gò Tranh, Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 07:30 - 11:30

21-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hiệp Hòa, Ngãi Hòa, Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, ấp Kinh số 1, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 10:30

20-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp, Mỹ Bình, Mỹ An, Mỹ Định, Sóc Ruộng, Cần Thay, Mỹ Phú, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

19-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Vĩnh Hựu, Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa, Trà Sơn, xã Hựu Thành, ấp Hiếu Trung, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Ấp Phạm Thị Mến, Bầy Dầy, Ngãi Lộ, xã Trà Côn, Khu vực xã Thới Hòa, huyện, Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

19-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Vĩnh Khánh, Vĩnh Lợi, La Ghì, xã Vĩnh Xuân, xã Hựu Thành, Thuận Thới, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

18-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, ấp Vĩnh Tắc, Xã Vĩnh Xuân, ấp Tầm Vu, Bang Chang, Ông Tín, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

17-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Hồi Tường, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 10:30

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Hồi Lộc, Hồi Thạnh , Hồi Thành, Hồi Phước, Hồi Tường, Hồi Thọ, xã Xuân Hiệp, ấp Hiệp Thuận,Hiệp Hòa, Ngãi Hòa, Kinh Mới, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:30 - 16:00

16-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Hiệp Thạnh - xã Hòa Bình - huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:00 - 11:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:30 - 11:30

15-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 14:00 - 17:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tích Phú, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:40 - 16:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 13:30

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Mỹ Trung, Cây Điệp, xã Thiện Mỹ; Ấp Ông Tín, Bang Chang, Tầm Vu, xã Trà Côn; xã Vĩnh Xuân, Tích Thiện, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

12-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu 4, Thị Trấn Trà Ôn, ấp Mỹ Lợi, Tích Khánh, xã Thiện Mỹ, ấp Tích Phước, Mường Điều, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

11-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Ninh Hòa, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 12:30

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tường Thịnh, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:30 - 14:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cống Đá, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:30 - 14:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ông Lãnh, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 15:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, Cù Lao Phong Nẩm huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Điện Lực Trà Ôn 07:30 - 17:00

09-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng trạm Thị Trấn 4: Khu 4, Thị Trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:00 - 10:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Long, Phú Hưng, Phú Lợi, Mái Dầm, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:30 - 17:00

08-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Xuân, xã PhúThành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:00 - 14:00

07-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Thạnh, Kinh Ngây, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:30 - 12:00

07-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 13:00

07-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

06-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Giồng Gòn, Vĩnh Hội, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 16:30

05-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Âp Sóc Ruộng, Mỹ An- xã Tân Mỹ- huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:40 - 14:30

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Âp Cây Điệp, Đục Dong-xã Thiện Mỹ- huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 15:00

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm NMN Hựu Thành, ấp Kênh 3, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 15:30 - 16:30

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm HKD Trường Hậu, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 13:30 - 14:30

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm trại gà Trường Giang, ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 11:00 - 12:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Hệ Thống Cấp Nước Tập Trung Xã Thiện Mỹ, ấp Mỹ Phú, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 09:30 - 10:30

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm trại gà Nguyễn Văn Khoa, ấp Mỹ Hòa, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:00 - 09:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Hựu, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 09:30 - 15:30

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu 5, Thị Trấn Trà Ôn huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 10:00 - 14:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu 6, Thị Trấn Trà Ôn huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 10:00 - 13:00

24-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hồi Thọ, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 16:00 - 17:00

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nước Xoáy, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Trà Ôn 14:30 - 15:30

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hồi Lộc, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 13:00 - 14:00

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hồi Lộc, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 10:30 - 11:30

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sa Rày, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 09:00 - 10:00

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm NĐH Điện Lực, Khu 4 - Thị Trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 11:40 - 12:40

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Chợ Vĩnh Xuân, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 11:30 - 12:30

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Gò Tranh 5, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 10:10 - 11:10

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Ông Lãnh 1, ấp Ông Lãnh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 10:00 - 11:00

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Gò Tranh 1, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:40 - 09:40

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Vĩnh Khánh 2, ấp Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 09:30

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Cấp Nước Xuân Hiệp, ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 15:30 - 16:30

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm trạm Cấp Nước Hòa Bình, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 13:30 - 14:30

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm hệ Thống Cấp Nước Trà Côn, ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 11:00 - 12:00

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm BĐ Hựu Thành, Khu Phố Hựu Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 09:30 - 10:30

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Hồng Cúc 4 , Khu Phố Hựu Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:00 - 09:00

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Ngãi Hòa 2, ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 11:40 - 12:40

18-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Năm Sang, ấp Tường Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 11:30 - 12:30

18-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Ngãi Hòa 1, ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 10:10 - 11:10

18-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Hiệp Thạnh 6, ấp Hiệp Thanh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 10:00 - 11:00

18-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Nhơn Ngãi 4, ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:40 - 09:40

18-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Hiệp Thạnh 2, ấp Hiệp Thanh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 09:30

18-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm NMN Hựu Thành, ấp Kênh 3, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 15:30 - 16:30

17-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm HKD Trường Hậu, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 13:30 - 14:30

17-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm trại gà Trường Giang, ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 11:00 - 12:00

17-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Hệ Thống Cấp Nước Tập Trung Xã Thiện Mỹ, ấp Mỹ Phú, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 09:30 - 10:30

17-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm trại gà Nguyễn Văn Khoa, ấp Mỹ Hòa, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:00 - 09:00

17-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm La Ghí 3A, ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 11:40 - 12:40

14-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Bầy Dầy 1, ấp Bầy Dầy, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 11:30 - 12:30

14-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm La Ghí 2A, ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 10:10 - 11:10

14-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Tường Trí A4, ấp Tường Trí, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 10:00 - 11:00

14-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Vĩnh Lợi 4, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:40 - 09:40

14-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Tường Trí A1, ấp Tường Trí, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 09:30

14-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật