Lịch cúp điện Trà Ôn - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trà Ôn - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Trà Ôn - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trà Ôn - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trà Ôn - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng trạm Long Hưng 3A: Ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:10 - 09:10

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm An Thành 1: Ấp An Thành, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:20 - 09:20

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Long Thạnh 2: Ấp Long Thạnh 2, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 09:30 - 10:30

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm An Thành 2: Ấp An Thành, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 10:00 - 11:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Long Thạnh 3: Ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 11:00 - 12:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm An Thạnh 2A: Ấp An Thành, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 11:30 - 12:30

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Trà Ôn Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng trạm Trà Sơn 1A: Ấp Trà Sơn, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 13:30 - 14:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Đường Cầm 1, Đường Cầm 2: Ấp Giồng Gòn, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 10:30 - 11:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Tân Qui 6: Ấp Tích Khánh, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 09:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Đìa Gừa 2, ấp Đìa Gừa, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 10:30 - 11:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Tích Phước 1, ấp Tích Phước, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 08:00 - 10:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm xã Nhơn Bình, ấp Tường Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 13:00 - 16:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Vĩnh Hội 1, ấp Vĩnh Hội, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 10:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phó, Mỹ Hưng - xã Thiện Mỹ; Khu 1, Khu 2, Khu 3, Khu 4, Khu 5, Khu 6 - Thị Trấn Trà Ôn huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 11:30

14-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khách hàng trạm 1 Vĩnh Khánh 2 , ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 13:00 - 14:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Thiện Mỹ 4, ấp Cây Điệp, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 10:30 - 11:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Tích Phú 4 , ấp Tích Phú, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 08:00 - 09:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp La Ghì, Vĩnh Lợi, Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, xã Thuận Thới, Hựu Thành, Thới Hòa, Trà Côn, huyện Trà Ôn; ấp Hiếu Ân, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 12:00

12-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
ấp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Mỹ Trung, Cây Điệp, xã Thiện Mỹ; ấp Ông Tín, Bang Chang, Tầm Vu, xã Trà Côn; xã Vĩnh Xuân, Tích Thiện, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 11:30

11-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khách hàng thuộc trạm Mỹ Bình 1, ấp Mỹ Bình, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 09:30 - 10:30

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng thuộc trạm Tường Ngãi 2, ấp Tường Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 09:30 - 10:30

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng thuộc trạm Mỹ Trung, ấp Mỹ Trung, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:00 - 11:30

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Vĩnh Khánh xã Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 14:00 - 15:30

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Vĩnh Hựu xã Hựu Thành huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 10:00 - 11:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Vĩnh Hội xã Hựu Thành huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 12:30

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tường Ngãi xã Nhơn Bình huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 13:00 - 14:00

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Hồi Trinh xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 10:30 - 11:30

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Hiệp Thuận xã Hòa Bình huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 09:30

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Nhơn Ngãi xã Nhơn Bình huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 14:30 - 15:30

30-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Hồi Trinh xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 13:00 - 17:00

30-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Hồi Trinh xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 10:00 - 11:00

30-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Hồi Thọ xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 12:30

30-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:00 - 14:00

29-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khách hàng trạm: Hồi Thạnh A Điện Lực Trà Ôn 09:00 - 11:30

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm: Mỹ Phó 4A Điện Lực Trà Ôn 15:00 - 16:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm: Mỹ Phó Điện Lực Trà Ôn 13:00 - 14:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm: Xuân Hiệp 1B Điện Lực Trà Ôn 11:00 - 12:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm: Phú Long 1 Điện Lực Trà Ôn 10:00 - 11:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm: Xã Xuân Hiệp 1 Điện Lực Trà Ôn 09:00 - 10:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm: Phú Long 1A Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 09:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Vận Tải Phương Anh 2 Điện Lực Trà Ôn 13:30 - 15:30

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Vận tải Phương Anh Điện Lực Trà Ôn 10:30 - 12:30

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Hồng Cúc 2 Điện Lực Trà Ôn 08:00 - 10:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 13:00 - 16:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Kinh Số 1, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 09:30 - 15:30

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 09:30 - 15:30

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Kinh Số 1, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 13:30 - 17:00

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 09:00 - 11:30

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Vĩnh Khánh xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 14:00 - 16:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 09:00 - 11:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Hồi Phước, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 15:00 - 17:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 13:00 - 14:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 09:30 - 11:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tích Khánh, Đục Dong, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 11:00 - 14:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cần Thay, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 10:30

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 13:30 - 15:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 10:30 - 12:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu 4, Thị Trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:15 - 10:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 11:00 - 16:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:30 - 10:45

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật