Lịch cúp điện Bình Tân - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Tân - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Bình Tân - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Tân - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Tân - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 07:30 - 13:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành An, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 07:30 - 13:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Hưng, xã Thành Trung, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 09:00 - 15:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Dương, xã Tân Thành, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 09:00 - 15:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Thành Khương, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 13:00 - 17:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Tân Hòa, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 13:00 - 17:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Tân - Vĩnh Long

Lịch Cúp Điện Bình Tân Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thị trấn Tân Quới, ấp Thành Ninh, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 07:00 - 17:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Hậu - Xã Tân Bình - Huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 17:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Yên - Xã Tân Thành - Huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 07:00 - 17:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Tân Đông - TT Tân Quới - Huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Bình, Xã Tân Lược, Xã Tân Hưng, Xã Tân An Thạnh - Huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 07:00 - 17:00

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thành Hiếu - Xã Thành Trung - Huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Thành Quới, TT Tân Quới - Huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Minh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Định, xã Tân Lược, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Phước, xã Tân Bình, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Ninh, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Phú, xã TânThành, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Tân Lợi, TT Tân Quới, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Tân Đông, TT Tân Quới, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Nghĩa, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Điện lực Huyện Bình Tân 07:00 - 17:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm Thành Quới, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 07:00 - 13:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Thành, khóm Thành Quới, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 07:00 - 17:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thuận Nghĩa, Thuận Tân, Thuận Phú - Xã Thuận An; Khóm 4, 5 - P. Thành Phước - TX. Bình Minh; Ấp Mỹ Tú - Xã Mỹ Thuận - Huyện Bình Tân; Ấp Thành Đức, Thành Tiến, Thành Tâm - Xã Thành Lợi - Huyện Bình Tân Điện lực Thị xã Bình Minh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Đông, Thị Trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 10:00 - 13:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Hưng, xã Thành Trung, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 10:00 - 13:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Nghĩa, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 10:00 - 13:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Giang, xã Thành Trung, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 10:00 - 13:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Hưng, xã Thành Trung, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Quới, Thị Trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Nhân, Thị Trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Tân, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Sơn, xã Thành Trung, huyện Bình Tân Điện lực Huyện Bình Tân 08:00 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật