Lịch cúp điện Bình Tân - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Tân - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Bình Tân - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Tân - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Tân - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Bình Tân - Vĩnh Long

Lịch Cúp Điện Bình Tân Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khóm 2, khóm 4, phường Cái Vồn; Khóm 1, 2, 3, 4, 5 phường Thành Phước: ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà, thuộc thị xã Bình Minh và ấp Thành Phú, xã Thành Lợi thuộc huyện Bình Tân Điện Lực Bình Minh 07:00 - 17:00

24-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp An Thành, An Thạnh - Xã Tân An Thạnh - Huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 07:30 - 17:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Tân Thuận, TT Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:30 - 11:00

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Hậu, xã Tân Bình, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 12:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 13:00 - 17:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Phước, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 12:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận; ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 07:30 - 12:00

09-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thành Trí, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 11:00 - 13:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Mỹ, xã Tân Thành, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 11:00 - 13:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 11:00 - 13:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Phước, xã Tân Bình, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:00 - 12:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Thành Quới, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:00 - 12:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Dương, xã Tân Thành, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:00 - 12:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Mỹ, xã Tân Thành, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:00 - 12:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Thạnh B, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:00 - 12:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Trung B, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:00 - 12:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Tân Lợi, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Biên, xã tân Thành, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Minh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trung tâm GDTX huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 13:00 - 16:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thới, xã Tân Bình, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 13:00 - 16:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Qui, xã Tân Bình, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:00 - 13:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Qui, xã Tân Bình, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 11:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:00 - 12:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Nghĩa, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:00 - 12:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Thành Tâm,thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:00 - 12:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Thành Nhân, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Hậu, xã Tân Bình, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Đức, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hưng Phú, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:00 - 14:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa An, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 12:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Nghĩa, Thuận Tân A, Thuận Tân B - Xã Thuận An; Khóm 4, khóm 5 - Phường Thành Phước - TX. Bình Minh; Ấp Thành Đức, Thành Tiến, Thành Tâm, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Minh 08:00 - 13:30

05-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thành Hưng, xã Thành Trung, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 07:30 - 17:00

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Hòa, xã Thành Trung, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 17:00

31-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Lộc, xã Thành Trung, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 17:00

31-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Nhân, xã Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 14:00 - 17:00

29-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Quới, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

29-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Hậu, Tân Thới, xã Tân Bình, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 17:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Hậu, Tân Thới, xã Tân Bình, huyện Bình Tân. Điện Lực Bình Tân 08:00 - 17:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Hạnh, xã Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 17:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Đức, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 17:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

27-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Qui, xã Tân Bình, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

27-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Nghĩa, Thành Tâm, Thành Trí, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

27-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

26-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thành Lợi, TT Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 13:00

25-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thành Trí, Xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 17:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Thành Công, TT Tân Qưới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 17:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Thành Tâm, TT Tân Qưới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 17:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

24-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Hưng Nghĩa, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

24-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Hưng An, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

24-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Biên, Tân Cương, Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

24-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Tân Thuận TT Tân Quới, xã Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 12:00

22-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Phước, xã Tân Bình, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 17:00

22-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Tân Thuận, TT Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 17:00

22-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Trung, xã Tân Thành, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Tân Thành, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

20-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Phước, xã Tân Bình, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 17:00

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Sơn, xã thành Lợi, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Minh 08:00 - 10:00

18-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Thuận, ấp Thành Lộc, ấp Thành Lễ, ấp Thành Hòa, ấp Thành Hưng, xã Thành Trung, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

18-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Hiệp, ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

17-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân An Thạnh, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 07:00 - 17:00

15-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỹ Thạnh A,B; ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 14:00

14-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp An Thạnh - Xã Tân An Thạnh - Huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:30 - 13:30

03-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thới - Xã Tân An Thạnh - Huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

03-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Phước, Tân Hiệp - Xã Tân Bình - Huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 07:00 - 11:30

01-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Mỹ Thuận, Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long Điện Lực Bình Tân 07:30 - 17:00

30-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm Thành Khương, Thành Quới, TT Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 07:00 - 17:00

26-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 07:00 - 17:00

26-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Thuận, xã Thành Trung, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 07:00 - 17:00

26-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Y Tế Tân Lược 15kVA Điện Lực Bình Tân 08:00 - 12:00

25-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Phước, Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 07:00 - 17:00

25-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Hòa, Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 07:00 - 17:00

25-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Thành Trung, Tân Thành, Thành Lợi, TT Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 07:00 - 17:00

24-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thành Nghĩa, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:00 - 12:00

22-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

22-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Đức, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

22-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Trung B, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:00 - 12:00

20-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:00 - 12:00

20-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

20-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Thạnh C, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

20-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa An, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

16-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Tân Thuận, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 11:00

16-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Thành Quới, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 07:00 - 17:00

16-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Thuận, xã Thành Trung, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 07:00 - 17:00

16-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Tâm, Thành Trí, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 10:00 - 12:00

15-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Công, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

15-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Tâm, Thành Trí, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 08:00 - 10:00

15-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Tân, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 07:00 - 17:00

15-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thành Thọ, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân Điện Lực Bình Tân 07:00 - 17:00

14-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật