Lịch cúp điện Tam Bình - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tam Bình - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Tam Bình - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tam Bình - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tam Bình - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 08:30 - 09:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 09:30 - 10:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 10:30 - 11:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh An, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 08:00 - 11:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 08:00 - 11:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú An, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 08:30 - 09:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa An, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 09:00 - 12:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 09:00 - 12:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú An, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 09:30 - 10:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa An, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 10:00 - 13:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 10, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 10:00 - 13:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú An, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 10:30 - 11:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 11:00 - 14:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa An, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 11:00 - 14:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Bình, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 08:30 - 09:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 09:30 - 10:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 10:30 - 11:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Long Hồ 08:00 - 09:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hoà Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 08:30 - 09:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hoà Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 09:30 - 10:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Ninh, khu thương mại Song Phú, xã Song Phú, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 10:30 - 11:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 08:00 - 12:00

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 3B, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 08:00 - 11:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 08:00 - 11:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 09:00 - 13:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3A, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 09:00 - 12:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3B, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 10:00 - 13:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3B, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 11:00 - 14:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 9, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 11:00 - 14:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hòa Thạnh - huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 08:00 - 17:00

06-06-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Bình - Vĩnh Long

Lịch Cúp Điện Tam Bình Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Đông Phú, Đông Hậu, An Thới, xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 06:30 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Đại Thọ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 07:30 - 17:00

23-05-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Thông Nguyên, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 07:30 - 17:00

21-05-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Đại Thọ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 07:30 - 17:00

21-05-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Trung 2, Mỹ Thành, Bằng Tăng, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 07:30 - 17:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Đông Phú, Đông Hậu, An Thới, xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 06:30 - 17:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỹ Trung 1, Cây Bàng, Mỹ Hưng, Mỹ Quới, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 07:30 - 17:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Kênh Ngay, ấp 7, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 11:00 - 14:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 11:00 - 14:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, xã Hậu Lộc, huện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 10:00 - 13:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 10:00 - 13:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 09:00 - 12:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 09:00 - 12:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 08:00 - 11:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 08:00 - 11:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 11:00 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình An, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 10:00 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tổng Hưng, ấp Tổng Hưng B, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 09:00 - 15:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ngã Cái, ấp Đông Thạnh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 08:30 - 14:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Hòa B, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 11:00 - 16:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Ninh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 08:30 - 13:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hữu Tây,Phú Hưng - Xã Phú Thịnh - Huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 08:00 - 12:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng trạm Cơ sở Phước Khánh 2 trụ L48/T131/1 tuyến 478 Vũng Liêm Điện lực Huyện Tam Bình 08:00 - 17:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giữa, Tổng Hưng, Bình Hòa, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Tam Bình 08:00 - 17:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 3, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Long Hồ 08:00 - 09:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Long, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít. Một phần Ấp 3, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình. Điện Lực Long Hồ 07:30 - 17:00

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật