Lịch cúp điện Tam Bình - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tam Bình - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Tam Bình - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tam Bình - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tam Bình - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khóm Đông Bình A,Đông Bình A,Khóm Đông Thuận,Ấp Đông Thạnh A,BC,Thạnh Lý Thạnh Hòa - Xã Đông Thạnh - Thị Xã Bình Minh: xã Tân Phú,Xã Phú Thịnh,Xã Song Phú - Huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 07:00 - 17:00

08-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nhất, An Thới, An Phong, Bình Ninh, xã Ngãi Tứ; ấp Giữa, Bình Phú, Bình Hòa, Tổng Hưng, Cần Súc, Tổng Hưng B, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 07:00 - 17:00

08-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 2, xã Hòa Thạnh; xã Hòa Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 06:30 - 06:40

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hòa Lộc, xã Hòa Hiệp, một phần ấp 2, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 06:30 - 18:00

09-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 2, xã Hòa Thạnh; xã Hòa Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 17:50 - 18:00

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3, Khóm 4, Thị Trấn Tam Bình, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 07:00 - 17:00

10-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Khóm 4, Thị Trấn Tam Bình, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 07:00 - 17:00

10-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Trung 1, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 07:00 - 17:00

10-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Khóm 3, Thị Trấn Tam Bình, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 07:00 - 17:00

10-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Nhà Thờ, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 07:00 - 17:00

11-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Tường Lễ, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 07:00 - 17:00

11-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp 9, 10, ấp Mỹ Phú, ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 07:00 - 17:00

12-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hậu, An Thới, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 06:30 - 06:40

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hậu, An Thới, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 06:30 - 18:00

13-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Đông Hậu, An Thới, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 17:50 - 18:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6A, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 07:00 - 17:00

14-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Bình - Vĩnh Long

Lịch Cúp Điện Tam Bình Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 14:30 - 16:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Yên, Phú Thọ, xã Tân Phú, huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 13:00 - 14:30

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Nghĩa, xã Tân Phú, huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 10:00 - 11:30

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Yên, Phú Nghĩa, xã Tân Phú, huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 08:30 - 10:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật