Lịch cúp điện Long Hồ - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Long Hồ - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Long Hồ - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Long Hồ - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Long Hồ - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Thông Quan, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:30 - 09:30

02-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp An Thành, An Hòa, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:30 - 11:30

02-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 11:30

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 17:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:30 - 11:30

03-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 12:30 - 16:30

03-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu làm việc của VT Tân Hạnh, ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của Cty Hoàng Thiên Lộc, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã An Bình, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

04-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 10:00

05-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Phước, Phước Hậu, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu làm việc của Cty Nông Tiến, ấp Hoà Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của Bưu Cục Hoà Phú, ấp Phú Long, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Hòa Ninh, Đồng Phú, Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã An Bình, Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 17:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, một phần xã Tân Long Hội, Tân Long, huyện Mang Thít, xã Long An, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp 3, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, một phần xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Một phần ấp Sơn Đông, ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ - Một phần đường 14/9 từ Nhà Thờ Đinh Khao đến Phà Đinh Khao, phường 5, thành phố Vĩnh Long Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 12:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Một phần ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 17:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Vườn Cò và khu vực ấp Thiềng Long, Thiềng Long 1, Thiềng Long 2, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

09-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 07:00 - 11:30

09-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Long Hồ Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
-Phía tay trái từ Cầu Đường Chừa đến Chợ Cầu Đôi, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. - Một phần xã Phước Hậu huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 06:00 - 17:00

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phước Hanh, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 17:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Trịnh Thị Xuân-Khu CNHP, ấp Phước Hoà, xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Kỹ Nghệ CaFe-Khu CNHP, ấp Phú Long, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 06:00 - 17:00

24-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Hoà, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 11:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình; Một phần xã Tân Long Hội, xã Tân Long, huyện Mang Thít; Một phần xã Long An, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

17-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần Khóm 2, Khóm 3, Thị Trấn Long Hồ, huyện Long Hồ; Toàn bộ xã Long An, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

17-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã An Bình, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

14-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm 6, Thị Trấn Long Hồ, Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 11:00 - 12:15

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 6, Thị Trấn Long Hồ, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 10:00 - 11:15

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 6, Thị Trấn Long Hồ, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 09:15 - 10:15

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nem 6 Xệ, ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhà Xưởng Cty Phước Thành, ấp Long Hoà, xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Phước Thành 4, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Phước Thành 4, ấp Long Hoà, xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kho Cty Phước Thành 4, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:00 - 11:30

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 6, Thị Trấn Long Hồ, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 08:00 - 09:15

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Mỹ, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 14:00

13-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hòa, Phú Thuận, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 14:00

13-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ, Ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Điện Lực Long Hồ 10:00 - 11:15

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 09:00 - 10:15

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 08:00 - 09:15

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Phú Long, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 17:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Long, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 17:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

11-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã An Bình, Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

11-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 17:00

10-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần khu CNHP, Ấp Phú Long, ấp Thanh Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. - Phía tay trái từ Chợ Cầu Đôi đến KCN Hòa Phú, xã Lộc Hoà, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 06:00 - 17:00

10-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Một phần khu CNHP, Ấp Phú Long, ấp Phước Hòa, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 06:00 - 17:00

10-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Một phần khu CNHP, Ấp Phú Long, ấp Thanh Hưng, ấp Phước Hòa, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 06:00 - 17:00

10-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Một phần khu CNHP Hòa Phú, ấp Phước Hòa xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 06:00 - 17:00

10-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Một phần khu CNHP, Ấp Phú Long, ấp Thanh Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. - Phía tay trái từ KCN Hòa Phú đến Cầu Phú An, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ, một phần xã Song Phú, huyện Tam Bình Điện Lực TP Vĩnh Long 06:00 - 17:00

10-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:00 - 11:30

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 12:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu dân cư Thạnh Phú, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thuận, xã Phú Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 13:00

08-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Long Thanh, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 11:30

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Hòa 1, Phước Định, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

07-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thạnh 1, Phú Thạnh 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

07-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp An Phú, Hậu Thành, xã Long An, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 10:30

07-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Bình Thuận 1, Hòa Quý xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

06-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 07:00 - 14:00

06-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực ấp Phú Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thông Quan, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

05-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

05-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 09:30

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 08:00 - 11:30

27-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Hòa, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

27-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Phong 2, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

27-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Phú Long A, ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới và xã Thạnh Quới- huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 07:00 - 17:00

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 10:00

26-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Phước, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:30

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Long Thuận A, ấp Long Thuận B - xã Long Phước - huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 13:30

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 13:00

25-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã An Bình, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

25-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp Phú Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 17:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thuận, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 13:00 - 16:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 11:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2 Thị Trấn Long Hồ, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:00 - 11:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Lộc Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 15:00 - 17:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hòa 1, Long Hòa 2, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 14:00 - 15:15

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 15:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hòa, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 13:00 - 14:15

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hòa, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 12:00 - 13:15

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 11:00 - 12:15

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 10:00 - 11:15

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Phước Bình, xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 09:50 - 11:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 09:00 - 10:15

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 09:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Tịnh B, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 08:00 - 09:15

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Lộc Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 15:00 - 17:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Hòa 1, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 14:00 - 15:15

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Phước Hoà, xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 15:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Hòa 2, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 13:00 - 14:15

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 12:00 - 13:15

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thiềng Long, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 11:00 - 12:15

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thiềng Long 1, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 10:00 - 11:15

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Phước Hoà, xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 09:50 - 11:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thiềng Long 1, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 09:00 - 10:15

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Phước Hoà, xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 09:50

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vườn Cò, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 08:00 - 09:15

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của Cty Nước và Môi Trường Cửu Long, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, thành phố Vĩnh Long Một phần khu vực ấp Phước Hanh, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 13:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 17:00

19-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8,thành phố Vĩnh Long, một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.. Điện Lực TP Vĩnh Long 09:30 - 11:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của CSM Dinh Linh, Ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của HTX Thanh Hưng, Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của Nhà Trọ Thanh Hưng, Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của NMN Thạnh Quới, Ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của Cty AceCooK, Cty CP AceCooK, khu CNHP, ấp Phú Long, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 17:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của Cty TNHH Thiết Lập, khu CNHP, ấp Phú Long, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 17:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu làm việc của Cty CP House wseIntl, khu CNHP, ấp Phú Long, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 17:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 12:00

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Thanh Đức huyện Long Hồ Điện Lực Mang Thít 07:00 - 17:00

10-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hoà Thạnh, ấp Cường Nga, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 17:00

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Dân Cư Hưng Thịnh Đức, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 11:30

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật