Lịch cúp điện Long Phước - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Long Phước - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Long Phước - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Long Phước - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Long Phước - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:30 - 11:30

03-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 10:00

05-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Phước, Phước Hậu, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch Cúp Điện Long Hồ Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khóm 6, Thị Trấn Long Hồ, Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 11:00 - 12:15

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:00 - 11:30

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 08:00 - 11:30

27-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 10:00

26-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Phước, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:30

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Long Thuận A, ấp Long Thuận B - xã Long Phước - huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 13:30

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 13:00

25-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:00 - 11:30

29-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long Phước và một phần xã Phước Hậu. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

22-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Hậu, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:00 - 17:00

14-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Long Phước, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 12:00 - 14:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Phước, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 10:00 - 12:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Phước, Long Hòa 2, Xã Long Mỹ, huyện Mang Thít. Điện Lực Long Hồ 09:00 - 10:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Phước Ngươn B, ấp Phước Lợi A - xã Long Phước - huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:00 - 17:00

25-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực ấp Long Thuận B - xã Long Phước - huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:00 - 11:30

24-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Trinh, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:00 - 11:00

10-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Long Thuận B - xã Long Phước - huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:30 - 11:30

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Lợi A, ấp Phước Ngươn B - xã Long Phước; Ấp Phước Lợi A - xã Phước Hậu - huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:30 - 11:30

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 6, Thị Trấn Long Hồ, Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 13:00 - 14:15

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 11:30 - 12:15

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Ngươn, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 10:45 - 11:30

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 10:00 - 10:45

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:30 - 10:00

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Phước, Long Hòa 2, Xã Long Mỹ, huyện Mang Thít. Điện Lực Long Hồ 10:45 - 11:30

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Phước, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít. Điện Lực Long Hồ 09:15 - 10:45

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Phước, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít. Điện Lực Long Hồ 08:30 - 09:15

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Ngươn B, Phước Lợi A, xã Long Phước, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 13:30 - 15:30

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 13:00 - 16:30

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 13:00 - 16:30

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Thuận - xã Long Phước - huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 08:30 - 15:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Ngươn A - xã Long Phước - huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:30 - 16:30

11-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật