Lịch cúp điện Hoà Ninh - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hoà Ninh - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Hoà Ninh - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hoà Ninh - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hoà Ninh - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
xã Hòa Ninh, Đồng Phú, Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã An Bình, Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch Cúp Điện Long Hồ Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã An Bình, Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

11-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bình Thuận 1, Hòa Quý xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

06-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã An Bình, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

25-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Bình Hòa Phước và một phần xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

06-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Bình Hòa Phước và một phần xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:00 - 17:00

09-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hòa Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:30 - 10:00

09-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 08:30 - 17:00

24-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Hòa 2, xã Đồng Phú; ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 13:30 - 14:15

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 11:15 - 12:00

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Phú, Hòa Lợi, Hòa Quí, Hòa Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 10:30 - 11:15

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Lợi, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 09:45 - 10:30

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Lợi, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 09:00 - 09:45

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Lợi, Hòa Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 12:20 - 13:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 09:40 - 10:20

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 09:00 - 12:30

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 13:00 - 16:30

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật