Lịch cúp điện Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
ấp Hoà Hưng, ấp Phú Hưng, ấp Lộc Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện lực Thành phố Vĩnh Long 07:30 - 17:00

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ Điện lực Thành phố Vĩnh Long 07:30 - 17:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thanh Mỹ, ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ Điện lực Thành phố Vĩnh Long 07:30 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Long Hồ 08:00 - 09:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gò Nhum, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít Điện lực Huyện Long Hồ 09:45 - 11:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít Điện lực Huyện Long Hồ 13:00 - 14:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Hoà, xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ Điện lực Thành phố Vĩnh Long 13:00 - 17:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít Điện lực Huyện Long Hồ 14:15 - 15:15

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ngã Ngay, xã Tân Long, huyện Mang Thít Điện lực Huyện Long Hồ 15:30 - 16:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực: ấp Phước Ngươn A - xã Phước Hậu; Khóm 6, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện lực Huyện Long Hồ 07:00 - 17:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Đinh Tiên Hoàng từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Nguyện Văn Lâu đến Khu vượt Lũ Phường 8 và Khu Vượt Lũ Phường 9, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long -Một phần ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. -Một phần Phường Trường An, Phường Tân Ngãi-TPVL. Điện lực Thành phố Vĩnh Long 07:30 - 17:00

03-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Áp Phú Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện lực Thành phố Vĩnh Long 08:00 - 17:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Hồ - Vĩnh Long

Lịch Cúp Điện Long Hồ Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một Phần ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ; Khóm 6, Thị Trấn Long Hồ; Một phần khu vực xã Long Phước, huyện Long Hồ. Điện lực Huyện Long Hồ 07:00 - 17:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường 14/9 từ Cầu Thiềng Đức đến Nhà Thờ Đình Khao, phường 5, thành phố Vĩnh Long - Đường 14/9 từ Nhà Thờ Đình Khao đến đến Ranh Giới MT- VL, từ ngã tư Phà Đình Khao đến Cầu Rạch Dừa, một phần xã Thanh Đức , huyện Long Hồ. Điện lực Thành phố Vĩnh Long 07:30 - 17:00

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Phú An, xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Điện lực Thành phố Vĩnh Long 10:00 - 11:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thông Quan, xã Phú Đức, huyện Long Hồ. Điện lực Huyện Long Hồ 07:30 - 16:30

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Đồng Phú, xã Bình Hòa Phước và một phần xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ Điện lực Huyện Long Hồ 07:00 - 17:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm 2 Thị Trấn Long Hồ, huyện Long Hồ Điện lực Huyện Long Hồ 13:00 - 14:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1 Thị Trấn Long Hồ, huyện Long Hồ Điện lực Huyện Long Hồ 11:30 - 13:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 4, Thị Trấn Long Hồ, huyện Long Hồ Điện lực Huyện Long Hồ 09:00 - 11:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường 14/9 từ Cầu Thiềng Đức đến Nhà Thờ Đình Khao, phường 5, thành phố Vĩnh Long - Đường 14/9 từ Nhà Thờ Đình Khao đến đến Ranh Giới MT- VL, từ ngã tư Phà Đình Khao đến Cầu Rạch Dừa, một phần xã Thanh Đức , huyện Long Hồ. Điện lực Thành phố Vĩnh Long 07:30 - 17:00

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực khóm 3- Thị trấn Long Hồ, xã Long An, huyện Long Hồ. Điện lực Huyện Long Hồ 07:00 - 17:00

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Trần Phú từ ngã tư Đồng Quê đến Cầu Chợ Cua, phường 4, thành phố Vĩnh Long - Đường Trần Phú từ Cầu Lầu đến Cầu Chợ Cua, phường 4, thành phố Vĩnh Long - Từ Cầu Chợ Cua đến Cầu Rạch Dừa, một phần xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 17:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực khóm 6- Thị trấn Long Hồ, xã Long Phước, huyện Long Hồ Điện lực Huyện Long Hồ 07:00 - 17:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Phó Cơ Điều từ ngã ba Chiều Tím đến Cầu Ông Me, Phường 3, thành phố Vĩnh Long. - Đường Trần Phú từ ngã tư Đồng Quê đến Cầu Chợ Cua, phường 4, thành phố Vĩnh Long - Đường Trần Phú từ Cầu Lầu đến Cầu Chợ Cua, phường 4, thành phố Vĩnh Long - Từ Cầu Chợ Cua đến Cầu Rạch Dừa, một phần xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 06:00 - 08:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần Đường Phó Cơ Điều, Nguyễn Văn Nhung-Phường 3; Một phần đường Trần Phú-Phường 4, TPVL và Một phần Ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu và một phần xã Thanh Đức-huyện Long Hô. Điện lực Thành phố Vĩnh Long 06:00 - 17:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã An Bình, Hòa Ninh, huyện Long Hồ Điện lực Huyện Long Hồ 07:00 - 17:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Ngã Ngay, xã Tân Long, huyện Mang Thít Điện lực Huyện Long Hồ 15:30 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít Điện lực Huyện Long Hồ 14:15 - 15:15

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Phong, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít Điện lực Huyện Long Hồ 13:00 - 14:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình Điện lực Huyện Long Hồ 08:00 - 09:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gò Nhum, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít Điện lực Huyện Long Hồ 08:00 - 09:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực xã An Bình, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 08:30 - 16:30

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Long, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít. Một phần Ấp 3, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình. Điện Lực Long Hồ 07:30 - 17:00

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Hưng, Thạnh Hưng, Hòa Hưng, Lộc Hưng-xã Hoà Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 06:30 - 17:00

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật