Lịch cúp điện Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

07-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã An Bình, Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

07-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Gò Nhum, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 11:00

07-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 17:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, Thị Trấn Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

08-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Tân Phong, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

08-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 17:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cả Chinh, ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 17:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 08:00 - 09:20

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 09:20 - 10:50

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 14:30

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 14:30 - 15:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 15:00 - 16:30

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Hanh, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

09-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp An Thành, xã Phú Đức. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 14:00

10-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần khách hàng Ấp An Thành xã Phú Đức. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 14:00

10-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phước Tân, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 12:00

11-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Hoà Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 17:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thới, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 17:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thành, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 13:00 - 17:00

11-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã An Bình, Hòa Ninh, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

12-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 07:00 - 11:00

12-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu nhà ở Hoàng Hảo, ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 17:00

12-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu làm việc của HC Tỉnh Đội, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 13:00 - 17:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực TP Vĩnh Long 07:30 - 17:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Hồ - Vĩnh Long

Lịch Cúp Điện Long Hồ Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật