Lịch cúp điện Phú Đức - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phú Đức - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Phú Đức - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phú Đức - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phú Đức - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Thông Quan, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:30 - 09:30

02-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp An Thành, An Hòa, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:30 - 11:30

02-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 12:30 - 16:30

03-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch Cúp Điện Long Hồ Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp An Thuận, xã Phú Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 13:00

08-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Thông Quan, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

05-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp An Thuận, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 13:00 - 16:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:00 - 11:30

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Đèn đường Phú Đức 1 tại trụ L42/T244/T17/1 tuyến 479 Phước Hòa. Điện Lực Long Hồ 08:00 - 11:30

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 08:30 - 11:30

12-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 13:00 - 16:00

14-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thông Quan, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:00 - 13:00

14-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 15:00 - 17:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 13:00 - 15:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 11:00 - 13:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 08:30 - 10:30

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:30 - 16:30

08-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 13:10 - 13:50

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 12:30 - 13:10

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 11:50 - 12:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 11:10 - 11:50

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thông Quan, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 10:30 - 11:10

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thông Quan, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 09:50 - 10:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp An Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 12:00 - 13:00

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thông Quan, An Hòa, xã Phú Đức, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:30 - 13:00

13-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Phú An, xã Phú Đức, Huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:00 - 11:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật