Lịch cúp điện Bình Minh - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Minh - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Bình Minh - Vĩnh Long

Lịch cúp điện Bình Minh - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Minh - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Minh - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Thuận Phú A,C xã Thuận An, TXBM Điện Lực Bình Minh 08:00 - 11:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Yên, Phú Long xã Tân Phú- huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 13:30 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Khánh 1 xã Mỹ Hòa, TXBM Điện Lực Bình Minh 08:00 - 10:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 4,P, Thành Phước, TXBM Điện Lực Bình Minh 08:30 - 10:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, 4,P, Cái Vồn, TXBM Điện Lực Bình Minh 10:00 - 11:30

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, 4,P, Cái Vồn, TXBM Điện Lực Bình Minh 13:30 - 16:30

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, khóm 4, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:00 - 16:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Bình, Đông Hậu, Đông Lợi, Phù Ly 1, Phù Ly 2, Xã Đông Bình; Khóm Đông An, Đông Thuận, phường Đông Thuận; Ấp Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Điện Lực Bình Minh 07:00 - 17:00

07-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 07:30 - 12:30

09-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 13:00 - 17:00

09-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Minh - Vĩnh Long

Lịch Cúp Điện Bình Minh Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khóm Đông Bình, Đông Bình A, Đông Bình B, Đông Thuận, phường Đông Thuận, khóm 2, khóm 4 Phường Cái Vồn, Khóm 5, Phường Thành Phước, xã Thuận An, ấp Đông Bình B, xã Đông Bình, khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, ấp Thuận Tiến A, B, C, xã Thuận An, ấp Đông Thạnh C, Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh Lý, Thạnh Hoà, Thạnh An, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:00 - 18:00

01-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thuận Tiến A,B xã Thuận An, TXBM Điện Lực Bình Minh 08:00 - 16:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thạnh B, Thạnh An, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh; Ấp Phú Long, xã Tân Phú, huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 13:30 - 15:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thạnh B, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 10:00 - 11:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thạnh B, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:30 - 10:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lý, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 15:00 - 16:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Hoà, Thạnh Lý, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 13:30 - 15:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Hoà, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 10:00 - 11:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thạnh A, Thạnh An, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:30 - 10:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thạnh B, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 15:00 - 16:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thạnh C, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 13:30 - 15:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thạnh C, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 10:00 - 11:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thạnh C, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:30 - 10:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Phú A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 13:00 - 17:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 09:30 - 11:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:00 - 16:00

25-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:00 - 09:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành, ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:30 - 12:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, khóm 4, phường Cái Vồn; Khóm 1, 2, 3, 4, 5 phường Thành Phước: ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà, thuộc thị xã Bình Minh và ấp Thành Phú, xã Thành Lợi thuộc huyện Bình Tân Điện Lực Bình Minh 07:00 - 17:00

24-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Phú, Phú Thịnh và xx Song Phú huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 07:00 - 17:00

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 08:00 - 17:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:00 - 17:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú An, Phú Tân, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 08:00 - 17:00

19-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm 4, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 13:30 - 17:00

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thay thùng MCCB tổng trạm Thành Lợi 3 bị hư hỏng tại trụ 473BM/201 tuyến 473 Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:00 - 11:30

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Đông Bình A, Đông Thuận, phường Đông Thuận, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:00 - 18:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hòa 1, Đông Hòa 2, Đông Hưng 1, Đông Hưng 2, Đông Hưng 3, Hóa Thành 1, Hóa Thành 2, dân cư vượt lũ Hoá Thành Điện Lực Bình Minh 07:00 - 17:00

16-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm 4 - Phường Cái Vồn - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 13:30 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 4 - Phường Cái Vồn - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 10:00 - 11:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 4 - Phường Thành Phước - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:30 - 10:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thuận Phú A, - Xã Thuận An - thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 15:00 - 16:30

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thuận Phú A,B - Xã Thuận An - thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 13:30 - 15:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thuận Phú A,B - Xã Thuận An - thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:30 - 12:30

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Khánh 1 - Xã Mỹ Hòa - thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 15:00 - 16:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Khánh 1 - Xã Mỹ Hòa - thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 13:30 - 15:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hòa ,Phú Thuận- xã Phú Thịnh - Huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 13:00 - 17:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hữu Đông- xã Phú Thịnh - Huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 13:00 - 17:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Khánh 1 - Xã Mỹ Hòa - thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 10:00 - 11:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Khánh 1 - Xã Mỹ Hòa - thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:30 - 10:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hữ Đông - xã Phú Thịnh - Huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 07:30 - 12:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hữ Đông ,Phú Bình- xã Phú Thịnh - Huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 07:30 - 12:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Ninh - xã Song Phú - Huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 13:00 - 17:30

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hóa Thành 1,2,DC Hóa Thành - xã Đông Thành - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:30 - 16:30

11-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Thuận - xã Phú Thịnh - Huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 07:30 - 12:30

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Mỹ - Xã Tân Phú - Huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 13:00 - 17:30

10-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Thới 2 - Xã Mỹ Hòa -thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:30 - 12:30

10-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2,4 Phường Cái Vồn ,Khóm 1,2,3,4,5 Phường Thành Phước ,Ấp Mỹ Hưng 1,2 - xã Mỹ Hòa - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:00 - 17:00

09-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm 4 - Phường Cái Vồn - thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 15:00 - 16:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3,4 Phường Cái Vồn - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 13:30 - 15:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3,4 Phường Cái Vồn - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 10:00 - 11:30

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Khánh 1 - Xã Mỹ Hòa - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:30 - 10:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 5, P. Cái Vồn ,TXBM Điện Lực Bình Minh 09:30 - 16:30

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 5, P. Cái Vồn ,TXBM Điện Lực Bình Minh 08:00 - 09:30

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 4, P. Thành Phước ,TXBM Điện Lực Bình Minh 07:30 - 16:30

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An và ấp Đông Bình B xã Đông Bình, Khóm Đông Thuận, P. Đông Thuận, TXBM Điện Lực Bình Minh 07:30 - 16:30

30-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú An, Phú Tân, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 07:30 - 17:30

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thuận, Phú Bình, Phú Hoà, Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 07:30 - 17:30

28-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, TX. Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:30 - 16:30

28-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỹ An, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:30 - 12:30

27-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 07:30 - 12:30

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 07:30 - 12:30

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:30 - 12:30

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, khóm 3, phường Cái Vồn, ấp Mỹ Khánh, Mỹ Khánh 1, Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:00 - 17:00

25-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Mỹ - Xã Tân Phú - Huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 13:00 - 17:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hữu Tây - Xã Phú Thịnh - Huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 13:00 - 17:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Điền,Phú Ninh - Xã Phú Thịnh - Huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 13:00 - 17:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Nghĩa,Phú long,Phú Yên - Xã Tân Phú - Huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 07:30 - 13:00

24-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Thuận - Xã Phú Thịnh - Huyện Tam Bình Điện Lực Bình Minh 11:00 - 12:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Tiến B - Xã Thuận An - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 09:30 - 10:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hậu - Xã Đông Bình - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:00 - 09:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Lợi - Xã Mỹ Hòa - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 10:00 - 11:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Lợi - Xã Mỹ Hòa - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:00 - 10:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Bình,Phù Ly 1,Phù Ly 2 - Xã Đông Bình - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:30 - 13:00

22-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỹ Phước - Xã Mỹ Hòa - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 10:30 - 11:30

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phước - Xã Mỹ Hòa - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 09:30 - 10:30

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Lợi - Xã Đông Bình - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 09:30 - 11:30

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phước - Xã Mỹ Hòa - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:30 - 09:30

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hòa 1 - Xã Đông Thành - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:30 - 16:30

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Đông Thuận - Phường Đông Thuận - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:30 - 16:30

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phước 2 - Xã Mỹ Hòa - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:30 - 16:30

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Công Nghiệp Bình Minh - Ấp Mỹ Lợi - Xã Mỹ Hòa - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:00 - 17:00

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Cái Vồn ,Khóm 5,Phường Thành Phước ,Ấp Thuận Tiến A,Thuận Tân - Xã Thuận An - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:00 - 18:00

19-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Đông Hòa - Xã Đông Thành - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 13:30 - 15:30

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Tiến B - Xã Thuận An - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 10:00 - 12:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Phú A - Xã Thuận An - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:00 - 10:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hóa Thành A,Hóa Thành C - Xã Đông Thành - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:30 - 13:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Lợi - Xã Mỹ Hòa - Thị Xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:30 - 13:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh Lý, Thạnh Hoà, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 13:00 - 17:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh Lý, Thạnh Hoà, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:00 - 12:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 10:30 - 12:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thạnh A, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:00 - 10:30

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 13:00 - 17:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 13:00 - 17:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, khóm 3, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:30 - 16:30

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ An, Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:00 - 12:00

15-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm 4, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:30 - 16:30

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Cái Vồn, khóm 5, phường Thành Phước, Ấp Thuận Tiến A, Thuận Tân A, Thuận Tân B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:00 - 18:00

13-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 13:00 - 16:30

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hậu, Đông Lợi, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 10:30 - 11:30

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 10:30 - 11:30

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật