Lịch cúp điện Bình Minh - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Minh - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Bình Minh - Vĩnh Long

Lịch cúp điện Bình Minh - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Minh - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Minh - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Đông Hưng , xã Đông Thành, thị xã Bình Minh Điện lực Thị xã Bình Minh 08:00 - 10:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoá Thành 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh Điện lực Thị xã Bình Minh 10:00 - 12:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Đông thành, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh Điện lực Thị xã Bình Minh 07:00 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Đông Bình, xã Mỹ Đông Thạnh, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh Điện lực Thị xã Bình Minh 07:00 - 17:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 08:30 - 09:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 09:30 - 10:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 10:30 - 11:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú An, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 08:30 - 09:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú An, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 09:30 - 10:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú An, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 10:30 - 11:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Bình, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 08:30 - 09:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 09:30 - 10:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 10:30 - 11:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hoà Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 08:30 - 09:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hoà Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 09:30 - 10:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Ninh, khu thương mại Song Phú, xã Song Phú, huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 10:30 - 11:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Minh - Vĩnh Long

Lịch Cúp Điện Bình Minh Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khóm Đông An, Đông Bình, Đông Bình B, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh Điện lực Thị xã Bình Minh 10:00 - 11:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Đông An, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh Điện lực Thị xã Bình Minh 08:00 - 10:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Nghĩa, Thuận Tân, Thuận Phú - Xã Thuận An; Khóm 4, 5 - P. Thành Phước - TX. Bình Minh; Ấp Mỹ Tú - Xã Mỹ Thuận - Huyện Bình Tân; Ấp Thành Đức, Thành Tiến, Thành Tâm - Xã Thành Lợi - Huyện Bình Tân Điện lực Thị xã Bình Minh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỹ Lợi, Mỹ An, Mỹ Phước, Mỹ Hưng 2 - Xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Điện lực Thị xã Bình Minh 07:30 - 16:30

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Đông Hưng 2,3 - Xã Đông Thành - thị xã Bình Minh Điện lực Thị xã Bình Minh 13:30 - 15:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thạnh A - Xã Đông Thạnh - thị xã Bình Minh Điện lực Thị xã Bình Minh 10:00 - 11:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hậu - Xã Đông Bình - thị xã Bình Minh Điện lực Thị xã Bình Minh 08:30 - 10:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hữu Tây,Phú Hưng - Xã Phú Thịnh - Huyện Tam Bình Điện lực Thị xã Bình Minh 08:00 - 12:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1,2,5 - Phường Cái Vồn,Khóm 1,2,3,4,5, Phường Thành Phước - Thị Xã Bình Minh Điện lực Thị xã Bình Minh 07:00 - 17:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỹ Hưng 1,3,Khóm 3 - Phường Thành Phước - thị xã Bình Minh Điện lực Thị xã Bình Minh 08:00 - 17:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thuận Nghĩa - xã Thuận An - thị xã Bình Minh Điện lực Thị xã Bình Minh 08:00 - 12:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Đông Bình, xã Đông Thành, Phường Đông Thuận thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 07:00 - 17:00

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Đông Bình, thị xã Bình Minh Điện Lực Bình Minh 08:00 - 14:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật