Lịch cúp điện Vũng Liêm - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vũng Liêm - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Vũng Liêm - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vũng Liêm - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vũng Liêm - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu vực ấp Quang Trường xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 16:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực ấp Quang Trường xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 16:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Lịch Cúp Điện Vũng Liêm Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn xã Quới An, toàn xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 17:00

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực Ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 08:30 - 12:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hiếu Minh, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 17:00

27-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Rạch Nưng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 13:00 - 17:00

22-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 17:00

22-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp Hiếu Hòa A, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 11:00 - 12:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp Phú Điền, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 09:30 - 10:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm thuộc khu vực Ấp 6, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 09:30 - 10:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 09:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp Hòa Thuận, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 09:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Lò Bún Văn Hên Ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 10:30 - 12:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Ngân Hàng Công Thương thuộc Ấp Xuân Minh 1, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 10:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp Hiếu Hòa A, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 11:00 - 12:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp Phú Điền, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 09:30 - 10:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm thuộc khu vực Ấp 6, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 09:30 - 10:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 09:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp Hòa Thuận, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 09:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 16:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trung Tín, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 16:00

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn xã Quới An, toàn xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 17:00

29-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Quới Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 13:00 - 17:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quới Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 12:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thanh Khê, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:30 - 17:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:30 - 17:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp Đại Nghĩa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 17:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 17:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thành, ấp Bình Thành, ấp Trung Điền, ấp An Điền 1, ấp An Điền, Trung Hiếu, toàn xã Trung Hiệp, toàn xã Trung Chánh, ấp Quang Bình, ấp Quang Minh, xã Quới An, ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 07:00 - 17:00

20-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Rạch Trúc, Thị Trấn Vũng Liêm huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 17:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Vĩnh Hựu, Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa, Trà Sơn, xã Hựu Thành, ấp Hiếu Trung, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Ấp Phạm Thị Mến, Bầy Dầy, Ngãi Lộ, xã Trà Côn, Khu vực xã Thới Hòa, huyện, Trà Ôn. Điện Lực Trà Ôn 07:00 - 17:00

19-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp An Trung, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 12:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Rạch Nưng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 17:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Lý Nhất, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:30 - 17:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 17:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Ân, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 13:00 - 17:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Tân, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 12:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 8, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 15:00 - 16:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Chợ Mới, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 13:00 - 14:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mướp Sát, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 09:30 - 10:30

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quang Đức, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 09:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:30 - 16:30

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Tol Thành Luận Điện Lực Vũng Liêm 13:30 - 16:30

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm CH XD Trung Cường Điện Lực Vũng Liêm 08:30 - 10:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NLMT VNECO trụ 471VLi/213 tuyến 471 Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 10:30

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hiếu Bình, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 13:00 - 17:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hiếu Hiệp, ẤpTân Huy, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 12:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Thạnh, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 08:30 - 17:00

07-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 13:30 - 17:00

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hiếu Thảo, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:30 - 12:30

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm HKD Hoàng Châu - Ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 13:30 - 17:00

02-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Lạc 2, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 12:00

02-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm HKD Ngọc Huyền - Ấp An Lạc 2, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 12:00

02-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bà Phận, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 16:00

01-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 16:00

26-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 13:00 - 17:00

25-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 12:00

25-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nước Xoáy, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Trà Ôn 14:30 - 15:30

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Cường, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 17:00

18-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Cường, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 17:00

17-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khách hàng Ấp Hiếu Hiệp, ấp Tân Khánh, ấp Tân Quang, ấp Nhơn Ngãi, xã Hiếu Phụng, ấp An Thành Tây, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 13:00 - 17:00

16-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng; Toàn xã Tân An Luông; toàn xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 07:30 - 13:00

16-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hòa Nghĩa, ấp Trung Hậu, ấp An Hòa, ấp Trường Thọ, ấp Tân Trung, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 17:00

14-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn xã Trung Hiếu; toàn xã Trung An, ấp Hiếu Hiệp, ấp Tân Khánh, xã Hiếu Phụng; ấp Hiếu Kinh B, ấp Hiếu Liên, ấp Hiếu Bình, xã Hiếu Thành; ấp Hiếu Hậu, ấp Hiếu Nhân, ấp Hiếu Tính, một phần ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa; ấp Xuân Minh 1, ấp Tân Xuân, ấp Phước Lộc, ấp Xuân Lộc, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 07:00 - 16:00

23-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 11:00 - 12:00

22-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Trung, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 09:30 - 10:30

22-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:30 - 16:00

22-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Nông, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 09:00

22-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hiếu Hiệp, ấp Quang Huy, ấp Tân Quang, ấp Quang Thạnh, ấp Quang Mỹ, xã Hiếu Phụng; toàn xã Hiếu Thuận; toàn xã Hiếu Nhơn; toàn xã Hiếu Thành, toàn xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 12:00

17-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Quang Thạnh, ấp Quang Mỹ, xã Hiếu Phụng; toàn xã Hiếu Thuận; toàn xã Hiếu Nhơn; toàn xã Hiếu Thành, toàn xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 17:00

17-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Hựu Thành, Thới Hòa, Thuận Thới, Vĩnh Xuân, ấp Phạm Thị Mến, Ngãi Lộ, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, ấp Hiếu Trung, Hiếu Thảo, Hiếu Ân, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Trà Ôn 08:00 - 17:00

17-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hòa Nghĩa, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 13:00 - 17:00

15-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 12:00

15-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Trường THCS Lê Hữu Thanh trụ 471VLi/T52/T55/1 tuyến 471 Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 13:30 - 15:30

14-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Trường tiểu học Hiếu Nhơn B trụ 475VLi/T144A/T2/1 tuyến 475 Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 10:30 - 12:30

14-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trại lươn giống Minh Hiếu trụ 475VLi/P87/T50/1 tuyến 475 Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 10:00

14-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Ân, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 11:00 - 12:00

13-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 11:00 - 12:00

13-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Ân, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 09:30 - 10:30

13-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Trung, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 09:30 - 10:30

13-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Ân, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 09:00

13-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 09:00

13-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Rạch Cóc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 16:00

09-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thành, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 11:00 - 12:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đại Nghĩa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 11:00 - 12:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Trung, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 09:30 - 10:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đại Hòa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 09:30 - 10:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Điền, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 09:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Thuận, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 09:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hiếu Hiệp, ấp Quang Huy, ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng; ấp 8, ấp Đập Sậy, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 17:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
_ Ấp Nước Xoáy, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm. _ Âp Tường Nhơn, Ba Chùa, Xã Nhơn Bình; Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn Điện Lực Trà Ôn 08:00 - 13:00

04-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Trường TH Trung Nghĩa A-37.5kVA - Ấp Phú Tân, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 13:30 - 15:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 10:30 - 12:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm XD Nguyễn Quân -15kVA - Ấp Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 10:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quang Trạch, ấp Bà Đông, xã Trung Chánh; ấp Hiệp Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 17:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Đông, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 11:00 - 12:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 11:00 - 12:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 09:30 - 10:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 09:30 - 10:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 09:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mướp Sát, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 09:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố chợ - Khóm 2, thị Trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm. Điện Lực Vũng Liêm 10:00 - 13:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật