Lịch cúp điện Vũng Liêm - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vũng Liêm - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Vũng Liêm - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vũng Liêm - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vũng Liêm - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Hiếu Hậu, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 12:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hiếu Bình, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 13:00 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Lịch Cúp Điện Vũng Liêm Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 13:00 - 17:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm Điện Lực Vũng Liêm 08:00 - 12:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật