Lịch cúp điện Đồng Phú - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đồng Phú - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Đồng Phú - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đồng Phú - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đồng Phú - Long Hồ - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
xã Hòa Ninh, Đồng Phú, Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch Cúp Điện Long Hồ Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Phú Mỹ, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 14:00

13-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hòa, Phú Thuận, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 14:00

13-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thạnh 1, Phú Thạnh 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

07-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

05-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
ấp Đông Hậu, Đông Phú, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình Điện Lực Trà Ôn 13:30 - 15:30

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Đồng Phú - huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 08:00 - 11:30

24-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Đông Phú, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 08:00 - 13:00

20-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Mỹ, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 13:30 - 16:00

09-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 10:30 - 13:00

09-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Mỹ, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 09:00 - 16:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Thuận, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 13:00 - 16:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hòa 2, Phú Thuận 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 14:15 - 15:00

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hòa 2, xã Đồng Phú; ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 13:30 - 14:15

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thạnh, Phú Thạnh 1, Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 12:45 - 13:30

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Mỹ, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 13:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Mỹ 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 09:45 - 11:30

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Mỹ 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 09:00 - 09:45

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 14:20 - 15:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thuận, Phú Thuận 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 11:40 - 12:20

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thuận 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 11:00 - 11:40

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thuận, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 10:20 - 11:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Long, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 09:00 - 09:40

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đông Phú xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình. Điện Lực Trà Ôn 11:30 - 12:30

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Phú, Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình Điện Lực Tam Bình 08:30 - 11:30

14-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Phú Hòa 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 12:00 - 15:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thạnh, Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ Điện Lực Long Hồ 08:00 - 11:30

11-12-2022

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật