Lịch cúp điện Mang Thít - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mang Thít - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Long

Lịch cúp điện Mang Thít - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mang Thít - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mang Thít - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Ấp 3, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, một phần xã Tân Long Hội, Tân Long, huyện Mang Thít, xã Long An, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp 3, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, một phần xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Vườn Cò và khu vực ấp Thiềng Long, Thiềng Long 1, Thiềng Long 2, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

09-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 07:00 - 11:30

09-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mang Thít - Vĩnh Long

Lịch Cúp Điện Mang Thít Vĩnh Long những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Cái Tranh + Cái Cạn xã Cái Cạn + ấp Phú Thuận + ấp Phú Hòa + ấp Phú Quới xã Nhơn Phú huyện Mang Thít (Đoạn từ trạm 110kV Cổ Chiên đến Cầu Cái Cạn) Điện Lực Mang Thít 07:30 - 11:00

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hòa Mỹ 1 xã Mỹ An huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 13:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Chợ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 13:00 - 17:00

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Cái Kè xã Mỹ Phước, ấp Định Thới, Thuận Thới, Thủy Thuận xã An Phước huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 13:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 13:30 - 16:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 5, khóm 3 thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 11:30 - 12:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 11:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình; Một phần xã Tân Long Hội, xã Tân Long, huyện Mang Thít; Một phần xã Long An, huyện Long Hồ. Điện Lực Long Hồ 07:00 - 16:00

17-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Mỹ Hạnh, Mỹ Long, Vàm Lịch, Tân Mỹ, An Hòa - xã Chánh An - Huyện Mang Thít ( Đoạn từ Cầu Hòa Phú đến cầu Rạch Rừng và đến nhà máy nước xã Chánh An ) Điện Lực Mang Thít 07:00 - 16:00

17-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ, Ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Điện Lực Long Hồ 10:00 - 11:15

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Mỹ Hạnh - xã Chánh An - Huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 07:00 - 17:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phước Thới, Phước Lộc Thọ- xã Bình Phước, ấp Tân Qui - xã Tân An Hội, ấp Thân Bình, Tân Bình, Thanh Bình, Đồng Bé - xã Tân Long - Huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 06:30 - 17:00

07-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 07:00 - 14:00

06-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm 2 - TTCN - Huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 07:00 - 17:00

06-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Qui, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 06:30 - 17:00

06-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Bình Phước - Mang Thít - Vĩnh Long Điện Lực Mang Thít 07:00 - 17:00

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thiềng xã Tân An Hội huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 16:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2 +5+6, TT Cái Nhum, huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 14:00

30-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Cái Cạn, Phú Thuận, Phú Hòa, Phú Quới, xã Nhơn Phú huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 07:00 - 13:00

29-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phước Thủy xã An Phước huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 13:00 - 16:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hội xã An Phước huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 11:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Hòa, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

27-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Phong 2, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 07:00 - 17:00

27-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp An Hòa xã Chánh An huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 07:00 - 11:00

27-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NMN Phước Chí B 1x15kVA Điện Lực Mang Thít 01:00 - 17:00

27-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
XX Nguyễn Văn Liêm 1x15kVA Điện Lực Mang Thít 00:57 - 17:00

27-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Nhơn Phú và xã Bình Phước huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 06:30 - 17:00

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Vàm Lịch xã Chánh An huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 14:30 - 17:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vàm Lịch xã Chánh An huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 12:30 - 14:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thủy Thuận xã An Phước huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 11:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Kè xã Mỹ Phước huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 10:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Phú, Mỹ Điền xã Mỹ Phước và khu vực xã Nhơn Phú huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 06:30 - 17:00

25-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Long Hòa 1, Long Hòa 2, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 14:00 - 15:15

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hòa, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 13:00 - 14:15

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hòa, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 12:00 - 13:15

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 11:00 - 12:15

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 10:00 - 11:15

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 09:00 - 10:15

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Tịnh B, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 08:00 - 09:15

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Hòa 1, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 14:00 - 15:15

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Hòa 2, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 13:00 - 14:15

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 12:00 - 13:15

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thiềng Long, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 11:00 - 12:15

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thiềng Long 1, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 10:00 - 11:15

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thiềng Long 1, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 09:00 - 10:15

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vườn Cò, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 08:00 - 09:15

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Qui, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 06:30 - 17:00

20-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Phước Thới, Phước Lộc Thọ- xã Bình Phước, ấp Tân Qui - xã Tân An Hội, ấp Thân Bình, Tân Bình, Thanh Bình, Đồng Bé - xã Tân Long - Huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 06:30 - 17:00

19-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 07:30 - 17:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phước Thới, Phước Lộc Thọ- xã Bình Phước, ấp Tân Qui - xã Tân An Hội, ấp Thân Bình, Tân Bình, Thanh Bình, Đồng Bé - xã Tân Long - Huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 06:30 - 17:00

13-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Thủy Thuận - An Phước - huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 13:30 - 16:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đồng Bé xã Tân Long huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 13:30 - 16:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 6 - thị trấn Cái Nhum - huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:30 - 11:30

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Thanh Đức huyện Long Hồ Điện Lực Mang Thít 07:00 - 17:00

10-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hòa Phú -xã An Phước + ấp Mỹ Hạnh, Mỹ Long, Vàm Lịch, Tân Mỹ, An Hòa - xã Chánh An (Đoạn tử cầu Hòa Phú đến cầu Rạch Rừng) Điện Lực Mang Thít 06:30 - 17:00

06-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Mỹ An - huyện Mang Thít (Đoạn từ cầu Cái Cạn đến nhà máy bê tông Hùng Vương Điện Lực Mang Thít 06:30 - 17:00

05-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Nhơn Phú, xã Bình Phước, huyện Mang Thít( Từ Cầu Bà Nữ đến Chợ Số 2) Điện Lực Mang Thít 06:30 - 17:00

30-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Phước Thới + ấp Phước Lộc Thọ - xã Bình Phước; 1 phần xã Tân An Hội + 1 phần xã Tân Long - huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 06:30 - 17:00

29-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Định Thới A, xã An Phước, huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 13:00 - 17:00

24-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Bình, xã An Phước, huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 11:00

24-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 11:00

24-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Hội+Tân Thiềng+Tân Thắng+Tân An+Tân Hội, xã Tân An Hội( đoạn từ Cầu Số 8 đấn Cầu Tân Qui) Điện Lực Mang Thít 06:30 - 17:00

23-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Nhơn Phú, xã Bình Phước, huyện Mang Thít( Từ Cầu Bà Nữ đến Chợ Số 2) Điện Lực Mang Thít 06:30 - 17:00

22-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1 phần xã Tân Long + 1 phần xã Tân An Hội - huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 06:30 - 17:00

16-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân An Hội, Tân Long, Bình Phước - Huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 06:00 - 17:00

16-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 08:00 - 13:00

15-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Nhơn Phú, Bình Phước - Huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 06:00 - 17:00

15-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Phú Hòa - xã Nhơn Phú - Mang Thít Điện Lực Mang Thít 13:00 - 16:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 4 - TTCN - Mang Thít Điện Lực Mang Thít 13:00 - 16:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Phước, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 12:00 - 14:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Phước, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 10:00 - 12:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Phước, Long Hòa 2, Xã Long Mỹ, huyện Mang Thít. Điện Lực Long Hồ 09:00 - 10:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hòa 2, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 08:00 - 09:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cái Cạn - xã Mỹ Phước - Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 11:30

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thân Hiệp - xã Tân Long - Mang Thít Điện Lực Mang Thít 13:00 - 16:00

10-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đồng Bé - xã Tân Long - Mang Thít Điện Lực Mang Thít 13:00 - 16:00

10-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thân Bình - xã Tân Long - Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 12:00

10-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thanh Bình - xã Tân Long - Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 12:00

10-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần xã An Phước + 1 phần xã Chánh An - Mang Thít ( Đoạn từ cầu Đình Thủy Thuận đến phà Chánh An + Cầu Rạch Rừng) Điện Lực Mang Thít 06:00 - 17:00

09-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Nam Hiệp Hòa tại trụ 471CC/100/1 - tuyến 471 Cổ Chiên Điện Lực Mang Thít 13:00 - 16:00

08-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm HTX nước sạch Cái Cạn trụ 475CC/46/1 - tuyến 475 Cổ Chiên Điện Lực Mang Thít 11:00 - 12:30

08-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ Nhà Thờ Đình Khao đến Cầu Rạch Dừa và đến Rec Mang Thít – Vĩnh Long, một phần xã Thanh Đức, huyện Long Hồ Điện Lực TP Vĩnh Long 06:00 - 17:00

08-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1 phần xã Mỹ Phước + xã Mỹ An - Mang Thít; ấp ấp Sơn Đông + Cái Sơn Lớn - xã Thanh Đức - Long Hồ Điện Lực Mang Thít 06:00 - 17:00

08-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm 2, 4, 5, 6, ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú, TT Cái Nhum, huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:30 - 10:30

04-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Thuận A - xã Nhơn Phú - Huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 13:00 - 16:30

22-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp An Hương - xã Mỹ An - Huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 12:00

22-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp An Hưng - xã Mỹ An - Huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 12:00

22-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Chợ - xã Mỹ An - Huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 08:00 - 12:00

22-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vườn Cò, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 08:00 - 17:00

21-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bình Hòa, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít Điện Lực Long Hồ 08:00 - 13:00

21-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp An Hội, Tân Thiềng, Tân Thắng - xã Tân An Hội - Huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 06:30 - 17:00

17-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Thủy Thuận - An phước - Mang Thít Điện Lực Mang Thít 07:30 - 17:00

15-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tân Qui - Tân An Hội - Mang Thít Điện Lực Mang Thít 07:30 - 17:00

15-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 6 - Thị Trấn Cái Nhum - Mang Thít Điện Lực Mang Thít 07:30 - 17:00

13-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 3 - Thị Trấn Cái Nhum - Mang Thít Điện Lực Mang Thít 07:30 - 17:00

13-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tân An A - Chánh An - Mang Thít Điện Lực Mang Thít 07:30 - 17:00

13-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 6 - Thị trấn Cái Nhum - Mang Thít Điện Lực Mang Thít 07:00 - 17:00

09-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Định Thới - An Phước - Mang Thít Điện Lực Mang Thít 07:00 - 17:00

09-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tân Hòa - Tân Long - Mang Thít Điện Lực Mang Thít 07:00 - 17:00

09-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 2, TT Cái Nhum, huyện Mang Thít Điện Lực Mang Thít 17:00 - 17:40

01-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật