Lịch cúp điện Dương Huy - Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Dương Huy - Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Dương Huy - Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Dương Huy - Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Dương Huy - Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Cẩm Phả Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Dương Huy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 17:00

01-10-2023

Một số khu vực Mông Dương, Dương Huy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 06:00 - 21:00

15-08-2023

Xã Dương Huy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 12:00

16-07-2023

Mông Dương, Dương Huy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:30 - 18:00

06-06-2023

Mông Dương, Dương Huy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 17:00 - 02:00

06-06-2023

Dương Huy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 17:00 - 03:00

05-06-2023

Xã Dương Huy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 13:30

04-06-2023

Xã Dương Huy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 12:30

13-05-2023

Xã Dương Huy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 14:30

26-03-2023

Một số khu vực xã Dương Huy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:15 - 13:30

26-02-2023

Một số khu vực xã Dương Huy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 15:00

15-01-2023

Xã Dương Huy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:00 - 17:00

08-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật