Lịch cúp điện Đông Triều - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đông Triều - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đông Triều - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đông Triều - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đông Triều - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Đông Triều - Quảng Ninh

Lịch Cúp Điện Đông Triều Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu Vĩnh Quang- phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 11:30

28-09-2023

Khu Tràng Bạch- phường Hoàng Quế Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 11:30

27-09-2023

Thôn 7- xã Hồng Thái Tây Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 11:30

26-09-2023

khu Xuân Cầm - phường Xuân Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 16:30

25-09-2023

Xã hồng thái tây Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 13:00

24-09-2023

Thôn Tân Tiến Xã An Sinh Điện Lực thị xã Đông Triều 13:30 - 16:30

22-09-2023

Thôn Tân Tiến Xã An Sinh Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:00

22-09-2023

Thôn 7- xã Hồng Thái Tây Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 16:30

22-09-2023

Thôn Chân Hồ Xã An Sinh Điện Lực thị xã Đông Triều 13:30 - 16:30

21-09-2023

Thôn Thành Long Xã An Sinh Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:00

21-09-2023

khu Xuân Cầm - phường Xuân Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 16:30

21-09-2023

khu Xuân Cầm - phường Xuân Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 16:30

20-09-2023

khu Kim Sen- phường Kim Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 11:30

19-09-2023

Thôn An Làng xã Việt Dân Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:30

11-09-2023

Xã An Sinh Điện Lực thị xã Đông Triều 15:00 - 17:00

07-09-2023

Một phần xã An Sinh Điện Lực thị xã Đông Triều 06:00 - 15:00

07-09-2023

Xã An Sinh Điện Lực thị xã Đông Triều 05:00 - 06:00

07-09-2023

Một phần xã Bình Dương Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 15:00

06-09-2023

Khu Xuân Cầm phường Xuân Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 16:30

28-08-2023

Xã Yên Đức, TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 16:30 - 18:00

27-08-2023

Phường Hoàng Quế, Yên Đức, Yên Thọ Điện Lực thị xã Đông Triều 05:00 - 16:30

27-08-2023

Khu Vĩnh Tuy 2 phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 06:00 - 09:30

26-08-2023

Xã Yên Đức, TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 17:00 - 18:00

25-08-2023

Thôn Trại Lốc Xã An Sinh Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 14:00

25-08-2023

Xã Hồng Thái Tây Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 16:00

25-08-2023

Khu Xuân Cầm phường Xuân Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 16:30

25-08-2023

Thôn Dương Đê, xã Yên Đức Điện Lực thị xã Đông Triều 07:00 - 17:00

25-08-2023

Xã Yên Đức, TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 06:00 - 07:00

25-08-2023

Khu Xuân Cầm phường Xuân Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 16:30

24-08-2023

Thôn Nghĩa Hưng Xã An Sinh Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 09:30

23-08-2023

Thôn Quảng Mản xã Bình Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 11:30

23-08-2023

Thôn Trại Thông- xã Bình Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 12:30

21-08-2023

Khu Xuân Cầm - phường Xuân Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 12:30

18-08-2023

Thôn Trại Lốc Xã An Sinh Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 14:00

17-08-2023

Khu Xuân Cầm - phường Xuân Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 12:30

17-08-2023

Phường Hưng Đạo, Đông Triều, Tràng An, Đức Chính, Hồng Phong, xã Thủy An, Nguyễn Huệ, Bình Dương Điện Lực thị xã Đông Triều 05:00 - 07:00

17-08-2023

Phường Xuân Sơn, Đức Chính, Hồng Phong, xã Việt Dân, Tân Việt, An Sinh, Bình Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 05:00 - 07:00

17-08-2023

Khu 2 phường Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 13:30 - 16:00

09-08-2023

Khu 3 phường Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 10:30

09-08-2023

Thôn Thành Long xã An Sinh Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 11:00

04-08-2023

Khu 4 Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 13:30 - 16:30

28-07-2023

phường Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 13:30 - 16:00

28-07-2023

Khu 1 Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 11:30

28-07-2023

Phường Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 10:30

28-07-2023

Thôn Trung Lương- xã Tràng Lương Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 11:30

27-07-2023

Thôn Quáng Vuông- xã Bình Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 11:30

27-07-2023

Xã Nguyễn Huệ Điện Lực thị xã Đông Triều 07:00 - 12:00

27-07-2023

khu Vĩnh Quang- phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 11:30

26-07-2023

Khu KV 4 Phường Tràng An Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 11:30

26-07-2023

khu Tràng Bạch- phường Hoàng Quế Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 11:30

25-07-2023

Phường Hưng Đạo Điện Lực thị xã Đông Triều 05:00 - 07:30

25-07-2023

Thôn Bắc Mã Xã Bình Dương Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 14:30

21-07-2023

Xã Hồng Thái Tây Điện Lực thị xã Đông Triều 15:30 - 17:00

20-07-2023

Thôn 1 xã Bình Dương Điện Lực thị xã Đông Triều 14:00 - 16:00

20-07-2023

Thôn 2 xã Nguyễn Huệ Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 10:00

20-07-2023

Xã Hồng Thái Tây Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 09:00

20-07-2023

Xã Hồng Thái Tây Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 17:00

20-07-2023

Xã Thủy An, Nguyễn Huệ, Bình Dương, Hồng Phong Điện Lực thị xã Đông Triều 07:00 - 18:00

16-07-2023

Khu Xuân Viên phường Xuân Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 07:00 - 17:30

16-07-2023

Phường Xuân Sơn, Hưng Đạo TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 15:30 - 17:30

15-07-2023

Khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 15:00 - 16:30

15-07-2023

Khu Nhuệ Hổ phường Kim Sơn TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 08:30 - 15:30

15-07-2023

Khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 08:30 - 15:00

15-07-2023

Khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 07:00 - 08:30

15-07-2023

Phường Xuân Sơn, Hưng Đạo TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 07:00 - 08:30

15-07-2023

khu Yên Lãng - phường Yên Thọ Điện Lực thị xã Đông Triều 15:00 - 16:00

13-07-2023

khu Mễ Sơn - phường Xuân Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 15:00 - 16:00

13-07-2023

khu Yên Hòa - phường Yên Thọ Điện Lực thị xã Đông Triều 13:30 - 14:30

13-07-2023

khu Yên Hòa - phường Yên Thọ Điện Lực thị xã Đông Triều 10:30 - 11:30

13-07-2023

khu Tràng Bạch- phường Hoàng Quế Điện Lực thị xã Đông Triều 09:00 - 10:00

13-07-2023

khu Tràng Bạch- phường Hoàng Quế Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 08:30

13-07-2023

khu Mễ Sơn - phường Xuân Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 17:00

13-07-2023

khu Nội Hoàng Đông- phường Hoàng Quế Điện Lực thị xã Đông Triều 15:00 - 16:00

12-07-2023

khu Nội Hoàng Đông- phường Hoàng Quế Điện Lực thị xã Đông Triều 13:30 - 14:30

12-07-2023

khu Nội Hoàng Đông- phường Hoàng Quế Điện Lực thị xã Đông Triều 10:30 - 11:30

12-07-2023

khu Nội Hoàng Đông- phường Hoàng Quế Điện Lực thị xã Đông Triều 09:00 - 10:00

12-07-2023

khu Nội Hoàng Đông- phường Hoàng Quế Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 08:30

12-07-2023

Xã Yên Đức Điện Lực thị xã Đông Triều 05:30 - 07:15

12-07-2023

Thôn Cầu Đạm Xã Việt Dân Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 12:00

07-07-2023

Thôn Đông Lâm Xã Bình Dương Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:00

06-07-2023

Xã Bình Dương Điện Lực thị xã Đông Triều 07:00 - 14:00

21-06-2023

Phường KIm Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 21:30 - 23:59

13-06-2023

Xã Việt Dân Điện Lực thị xã Đông Triều 21:30 - 23:59

13-06-2023

Xã Bình Dương Điện Lực thị xã Đông Triều 21:30 - 23:59

13-06-2023

Phường Mạo Khê, Yên Thọ, Hoàng Quế, xã Yên Đức Điện Lực thị xã Đông Triều 21:30 - 23:59

13-06-2023

Phường Kim Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 20:30 - 23:59

13-06-2023

Phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 20:30 - 23:59

13-06-2023

Phường Hồng Phong, Tràng An, xã Nguyễn Huệ, Thuỷ An, Bình Dương Điện Lực thị xã Đông Triều 20:30 - 23:59

13-06-2023

Phường Tràng An, xã Bình Khê, Tràng Lương Điện Lực thị xã Đông Triều 16:30 - 21:30

13-06-2023

Phường Đức Chính, Tràng An, Xuân Sơn, xã Bình Khê, An Sinh, Tân Việt Điện Lực thị xã Đông Triều 10:30 - 15:30

13-06-2023

Phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 09:30 - 14:30

13-06-2023

Phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 21:30 - 23:59

12-06-2023

Phường Hồng Phong, Tràng An, xã Nguyễn Huệ, Thuỷ An, Bình Dương Điện Lực thị xã Đông Triều 21:30 - 23:59

12-06-2023

Khu đô thị Kim Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 21:30 - 23:59

12-06-2023

Phường Mạo Khê, Yên Thọ, Hoàng Quế, xã Yên Đức Điện Lực thị xã Đông Triều 21:30 - 23:59

12-06-2023

Xã Việt Dân Điện Lực thị xã Đông Triều 21:30 - 23:59

12-06-2023

Xã Bình Dương, An Sinh Điện Lực thị xã Đông Triều 21:30 - 23:59

12-06-2023

Xã Bình Khê, Tràng Lương, Tràng An Điện Lực thị xã Đông Triều 20:30 - 23:59

12-06-2023

Phường Kim Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 20:30 - 23:59

12-06-2023

thôn Tân Yên- xã Hồng Thái Đông Điện Lực thị xã Đông Triều 15:00 - 16:00

12-06-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật