Lịch cúp điện Đông Triều - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đông Triều - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đông Triều - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đông Triều - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đông Triều - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 14:00

05-06-2023

Lịch cúp điện Đông Triều - Quảng Ninh

Lịch Cúp Điện Đông Triều Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Bắc Mã Xã Bình Dương Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:30

31-05-2023

thôn Tân Yên- xã Hồng Thái Đông Điện Lực thị xã Đông Triều 15:00 - 16:00

24-05-2023

thôn Tân Lập- xã Hồng Thái Đông Điện Lực thị xã Đông Triều 15:00 - 16:00

24-05-2023

thôn Vĩnh Thái- xã Hồng Thái Đông Điện Lực thị xã Đông Triều 13:30 - 14:30

24-05-2023

thôn Thượng Thông- xã Hồng Thái Đông Điện Lực thị xã Đông Triều 13:30 - 14:30

24-05-2023

thôn Vĩnh Thái- xã Hồng Thái Đông Điện Lực thị xã Đông Triều 10:30 - 11:30

24-05-2023

thôn Tân Yên - xã Hồng Thái Đông Điện Lực thị xã Đông Triều 10:30 - 11:30

24-05-2023

thôn Vĩnh Thái- xã Hồng Thái Đông Điện Lực thị xã Đông Triều 09:00 - 10:00

24-05-2023

thôn Tân Yên - xã Hồng Thái Đông Điện Lực thị xã Đông Triều 09:00 - 10:00

24-05-2023

thôn Thượng Thông - xã Hồng Thái Đông Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 08:30

24-05-2023

thôn Tân Yên - xã Hồng Thái Đông Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 08:30

24-05-2023

Thôn Bắc Mã Xã, Chi Lăng Bình Dương Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 14:00

23-05-2023

Phường Xuân Sơn, Tràng An, xã Bình Khê, Tràng lương TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 06:30 - 19:30

19-05-2023

Xã Hồng thái tây , Xã Hồng thái đông Điện Lực thị xã Đông Triều 06:00 - 16:00

18-05-2023

Khu Vĩnh Thông, Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 12:00

11-05-2023

Thôn Năm Giai xã Tràng Lương Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 10:30

10-05-2023

Thôn 1 xã Nguyễn Huệ Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 10:00

10-05-2023

Khu Thủ Dương, Na Dương, Mỹ Cụ 1, Mỹ Cụ 2, Vân Quế, Mễ Xá 2, Mễ Xá 3 phường Hưng Đạo Điện Lực thị xã Đông Triều 16:00 - 17:30

26-04-2023

Khu Thủ Dương, Na Dương phường Hưng Đạo Điện Lực thị xã Đông Triều 09:00 - 16:00

26-04-2023

Khu Thủ Dương, Na Dương, Mỹ Cụ 1, Mỹ Cụ 2, Vân Quế, Mễ Xá 2, Mễ Xá 3 phường Hưng Đạo Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 09:00

26-04-2023

Xã Bình Khê, Tràng Lương TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 13:00 - 15:00

24-04-2023

Xã Bình Khê, Tràng Lương, TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 09:00 - 14:00

24-04-2023

Xã Bình Khê, Tràng Lương TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 09:00

24-04-2023

Phường Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 14:00 - 14:15

23-04-2023

Phường Hưng Đạo Điện Lực thị xã Đông Triều 14:00 - 14:15

23-04-2023

Phường Hồng Phong, xã Thủy An, Nguyễn Huệ, một phần xã Bình Dương TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 15:00

23-04-2023

Phường Hồng Phong. xã Thủy An Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 15:00

23-04-2023

Phường Hưng Đạo Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 08:10

23-04-2023

Phường Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 08:15

23-04-2023

KHu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn, TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 13:30 - 15:00

21-04-2023

Khu Vĩnh Quang, phường Mạo Khê, TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 09:30 - 11:30

21-04-2023

Thôn Đồn Sơn - Xã Yên Đức Điện Lực thị xã Đông Triều 08:30 - 10:30

21-04-2023

Khu Vĩnh Tuy 1, phường Mạo Khê, TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 09:30

21-04-2023

Thôn Hổ Lao, xã Tân Việt Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 14:00

18-04-2023

Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 12:00

14-04-2023

Phường Hoàng Quế Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 12:00

14-04-2023

Một phần xã Tràng An Điện Lực thị xã Đông Triều 14:30 - 16:30

12-04-2023

khu Yên Lãng -phường Yên Thọ Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:00

12-04-2023

khu Yên Sơn -phường Yên Thọ Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:00

12-04-2023

khu Hoàng Hoa Thám-phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:00

12-04-2023

khu Yên Lãng 1-phường Yên Thọ Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:00

12-04-2023

Một phần tràng an Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 09:30

09-04-2023

Khu Dân Chủ phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 10:00 - 11:30

07-04-2023

Một phần xã Nguyễn Huệ Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:30

07-04-2023

Khu Vĩnh Tân phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 09:30

07-04-2023

Một phần xã tân việt Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:30

06-04-2023

Một phần xã An Sinh Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:30

06-04-2023

Xã Yên Đức, TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 05:00 - 18:00

03-04-2023

Xã Yên Đức, TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 05:00 - 18:00

02-04-2023

Xã Yên Đức, TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 05:00 - 18:00

01-04-2023

Thôn 1 xã Thủy An Điện Lực thị xã Đông Triều 09:00 - 11:00

31-03-2023

Xã bình dương Điện Lực thị xã Đông Triều 10:00 - 13:00

30-03-2023

Thôn 1 xã Nguyễn Huệ Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:30

30-03-2023

Xã an sinh Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 10:00

30-03-2023

TBA An Sinh 17 Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:30

29-03-2023

Khu nhuệ hổ - Phường kim sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 16:30

29-03-2023

Xã Nguyễn Huệ Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 14:00

29-03-2023

Phường Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 20:30 - 21:30

25-03-2023

Phường Hưng Đạo Điện Lực thị xã Đông Triều 20:30 - 21:30

25-03-2023

Phường Hoàng Quế Điện Lực thị xã Đông Triều 20:30 - 21:30

25-03-2023

Phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 20:30 - 21:30

25-03-2023

Phường Hoàng Quế 9 Điện Lực thị xã Đông Triều 20:30 - 21:30

25-03-2023

Điện Lực thị xã Đông Triều 14:40 - 15:40

23-03-2023

Điện Lực thị xã Đông Triều 13:30 - 14:30

23-03-2023

Điện Lực thị xã Đông Triều 10:20 - 11:20

23-03-2023

Điện Lực thị xã Đông Triều 10:00 - 11:30

23-03-2023

Điện Lực thị xã Đông Triều 09:10 - 10:10

23-03-2023

Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 10:00

23-03-2023

Phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 12:00 - 14:00

19-03-2023

Phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 09:00

19-03-2023

Khu Vĩnh Tuy Phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 14:00

19-03-2023

Phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 14:00

19-03-2023

Khu Vĩnh Xuân phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 14:00

19-03-2023

Phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 12:00 - 14:00

18-03-2023

Phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 14:00

18-03-2023

Phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 09:00

18-03-2023

Phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 14:00

17-03-2023

Phường Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 12:00 - 14:00

16-03-2023

Phường Hồng Phong Điện Lực thị xã Đông Triều 12:00 - 14:00

16-03-2023

Phường Hưng Đạo Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 14:00

16-03-2023

Phường Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 14:00

16-03-2023

Phường Hồng Phong Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 09:00

16-03-2023

Phường Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 09:00

16-03-2023

Phường Đông Triều, phường Đức Chính Điện Lực thị xã Đông Triều 12:00 - 14:00

15-03-2023

Phường Đông Triều, phường Đức Chính Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 09:00

15-03-2023

Phường Đông Triều, phường Đức Chính Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 14:00

15-03-2023

Khu Xuân Viên phường Xuân Sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 14:00

15-03-2023

Khu Tràng Bảng 1 Tràng An Điện Lực thị xã Đông Triều 14:40 - 15:40

14-03-2023

Thôn Tân Yên xã Hồng Thái Đông Điện Lực thị xã Đông Triều 14:00 - 15:00

14-03-2023

Khu Mễ Xá 2 Hưng Đạo Điện Lực thị xã Đông Triều 13:30 - 14:30

14-03-2023

Phường Kim Sơn, Phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 12:00 - 14:00

14-03-2023

Phường Kim Sơn, Phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 12:00 - 13:00

14-03-2023

Thôn Tân Yên xã Hồng Thái Đông Điện Lực thị xã Đông Triều 10:30 - 11:30

14-03-2023

Khu Mễ Xá 1 Hưng Đạo Điện Lực thị xã Đông Triều 10:20 - 11:20

14-03-2023

Khu 4, khu 1 Hưng Đạo Phường Đức Chính Điện Lực thị xã Đông Triều 09:10 - 10:10

14-03-2023

Thôn Tân Yên xã Hồng Thái Đông Điện Lực thị xã Đông Triều 09:00 - 10:00

14-03-2023

không mất điện khách hàng Điện Lực thị xã Đông Triều 08:30 - 12:00

14-03-2023

Khu Đoàn Xá Hồng Phong Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 09:00

14-03-2023

Phường Kim Sơn, Phường Mạo Khê Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 09:00

14-03-2023

Thôn Thượng Thông xã Hồng Thái Đông Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 08:30

14-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật