Lịch cúp điện Ba Chẽ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ba Chẽ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Ba Chẽ - Quảng Ninh

Lịch cúp điện Ba Chẽ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ba Chẽ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ba Chẽ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Ba Chẽ - Quảng Ninh

Lịch Cúp Điện Ba Chẽ Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Điện Lực Ba Chẽ 07:30 - 13:00

30-03-2023

Điện Lực Ba Chẽ 07:30 - 13:00

29-03-2023

Thôn khe lò Điện Lực Ba Chẽ 13:00 - 16:00

23-03-2023

Thôn khe tĩnh Điện Lực Ba Chẽ 08:00 - 12:00

23-03-2023

Một phần thôn Khe Mằn xã Đồn Đạc Huyện ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 15:30 - 16:30

21-03-2023

Một phần thôn Làng cổng xã Đồn Đạc Huyện ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 14:40

21-03-2023

Một phần thông nam hả trong xã Nam Sơn Huyện ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 08:25 - 10:00

21-03-2023

Điện Lực Ba Chẽ 06:00 - 17:30

18-03-2023

Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 17:00

16-03-2023

Điện Lực Ba Chẽ 07:30 - 11:30

16-03-2023

Một phần thôn tân tiến xã đồn đạc - Ba Chẽ - Quảng Ninh Điện Lực Ba Chẽ 10:30 - 11:30

15-03-2023

Một phần khu 4 thị trấn Ba Chẽ Huyện Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 08:25 - 09:30

11-03-2023

Một phần khu vưc khu 1 Thị Trấn Ba Chẽ - Huyện Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 08:40 - 09:40

13-02-2023

Thôn Nam hả ngoài Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 10:00

04-02-2023

Thôn Đồng Thầm- Xã thanh lâm Điện Lực Ba Chẽ 10:30 - 11:30

16-01-2023

thôn làng dạ-xã Thanh lâm Điện Lực Ba Chẽ 08:40 - 09:40

16-01-2023

Một phần khu 1 thị trấn ba chẽ Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 15:00

15-01-2023

Một phần Khu 6, Khu 7 thị trấn Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 10:30 - 11:40

12-01-2023

Một phần thôn Nam Hả Trong xã Nam Sơn Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 09:40

12-01-2023

Một phần Khu 7 thị trấn Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 10:30

12-01-2023

Thôn Làng Han xã Đồn Đạc - Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 10:30

11-01-2023

Thôn Cái Gian - Nam Sơn - Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 10:30

11-01-2023

Thôn Pha Lán- Xã Thanh Lâm- Huyện Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 10:00

10-01-2023

Thôn Khe Lọng Ngoài- Xã Thanh Sơn - Huyện Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 10:00

10-01-2023

Thôn Bắc Cáp- Xã Đạp Thanh- Huyện Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 10:00

09-01-2023

Khu vực thôn Đồng Giảng- Xã Lương Mông- Huyện Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 10:00

09-01-2023

Một phần khu 1 thị trấn Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 10:40

07-01-2023

Thôn Khe Mằn xã Đồn Đạc - Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 15:40 - 17:30

06-01-2023

Thôn Nam hả trong xã Nam Sơn Huyện ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 15:10

06-01-2023

Thôn làng han-xã Đồn đạc Điện Lực Ba Chẽ 14:00 - 15:00

04-01-2023

Một phần Thôn làng mô xã Đồn Đạc - Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 13:40 - 15:00

30-12-2022

Thôn làng han xã Đồn Đạc - Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 08:40 - 10:30

30-12-2022

Thôn Làng Dạ- xã Thanh lâm Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 10:00

26-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật