Lịch cúp điện Ba Chẽ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ba Chẽ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Ba Chẽ - Quảng Ninh

Lịch cúp điện Ba Chẽ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ba Chẽ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ba Chẽ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Ba Chẽ - Quảng Ninh

Lịch Cúp Điện Ba Chẽ Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Nam hả ngoài xã Nam Sơn Điện Lực Ba Chẽ 08:00 - 12:00

30-09-2023

Một phần thôn Nà Làng xã Đồn Đạc Điện Lực Ba Chẽ 14:00 - 15:00

28-09-2023

Một phần Khu 2 Thị Trấn Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 10:30 - 11:30

28-09-2023

Một phần thôn nam hả ngoài xã nam sơn Điện Lực Ba Chẽ 08:00 - 09:30

28-09-2023

Một phần Thôn Nà Làng xã Đồn Đạc Điện Lực Ba Chẽ 14:00 - 15:00

27-09-2023

Một phần Khu 2 Thị Trấn Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 10:30 - 11:30

27-09-2023

Một phần thôn Nam Hả Ngoài xã Nam Sơn Điện Lực Ba Chẽ 08:00 - 17:00

27-09-2023

Điện Lực Ba Chẽ 08:00 - 17:00

26-09-2023

Thôn Sơn Hải-xã Nam Sơn Điện Lực Ba Chẽ 08:00 - 17:00

25-09-2023

Một phần thôn đồng giảng A xã Lương Mông Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 14:30

22-09-2023

Thôn Nước đừng Điện Lực Ba Chẽ 08:00 - 09:30

21-09-2023

Thôn Phiêng liếng Điện Lực Ba Chẽ 08:00 - 17:00

21-09-2023

Điện Lực Ba Chẽ 15:30 - 16:30

20-09-2023

Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 14:30

20-09-2023

Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 09:30

20-09-2023

Cắt Lộ 1, lộ 2 Thôn phiêng liếng TBA Đạp Thanh 4 Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 17:30

19-09-2023

Thôn Pắc Tập xã Đap Thanh Điện Lực Ba Chẽ 00:00 - 17:00

18-09-2023

Điện Lực Ba Chẽ 09:00 - 10:00

16-09-2023

Một phần thôn khe xa xã Đạp Thanh Điện Lực Ba Chẽ 07:30 - 17:00

14-09-2023

Điện Lực Ba Chẽ 09:30 - 10:30

12-09-2023

Điện Lực Ba Chẽ 09:00 - 15:00

08-09-2023

Thôn Đồng doong ,xã Minh cầm. Điện Lực Ba Chẽ 10:30 - 11:30

05-09-2023

Điện Lực Ba Chẽ 07:30 - 14:00

31-08-2023

Thôn Nước Đừng xã Nam Sơn Điện Lực Ba Chẽ 16:00 - 17:00

29-08-2023

Thôn Nam Kim Ngọn xã Nam Sơn Điện Lực Ba Chẽ 14:50 - 15:50

29-08-2023

Thôn Khe Ốn xã Thanh Lâm Điện Lực Ba Chẽ 14:50 - 15:50

29-08-2023

Thôn Làng Dạ xã Thanh Lâm Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 14:30

29-08-2023

Thôn Nam Kim xã Nam Sơn Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 14:30

29-08-2023

Thôn Khe Nháng xã Thanh Lâm Điện Lực Ba Chẽ 11:00 - 12:00

29-08-2023

Thôn Sơn Hải xã Nam Sơn Điện Lực Ba Chẽ 10:20 - 11:20

29-08-2023

Thôn Đồng Thầm xã Thanh Lâm Điện Lực Ba Chẽ 09:50 - 10:50

29-08-2023

Thôn Nà Làng xã Đồn Đạc Điện Lực Ba Chẽ 08:40 - 09:40

29-08-2023

Thôn Pha Lán xã Thanh Lâm Điện Lực Ba Chẽ 08:40 - 09:40

29-08-2023

Thôn Đồng Loong xã Thanh Lâm Điện Lực Ba Chẽ 07:30 - 08:30

29-08-2023

Thôn Khe Vang xã Đồn Đạc Điện Lực Ba Chẽ 07:30 - 08:30

29-08-2023

Thôn Khe Nà xã Thanh Sơn Điện Lực Ba Chẽ 15:50 - 16:50

28-08-2023

Thôn Khe Pụt trong xã Thanh Sơn Điện Lực Ba Chẽ 14:40 - 15:40

28-08-2023

Thôn Khe Lò xã Thanh Sơn Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 14:30

28-08-2023

Thôn Khe Tính xã Thanh Lâm Điện Lực Ba Chẽ 11:10 - 12:10

28-08-2023

Thôn Thác Lào xã Thanh Sơn Điện Lực Ba Chẽ 10:00 - 11:00

28-08-2023

Thôn Bắc Văn xã Thanh Sơn Điện Lực Ba Chẽ 08:40 - 09:40

28-08-2023

Thôn Khe Lọng Trong xã Thanh Sơn Điện Lực Ba Chẽ 07:20 - 08:20

28-08-2023

Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 09:00

23-08-2023

Thôn Nam hả trong Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 09:30

22-08-2023

Điện Lực Ba Chẽ 19:00 - 19:10

15-08-2023

Điện Lực Ba Chẽ 07:00 - 07:10

15-08-2023

Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 16:30

12-08-2023

Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 10:30

11-08-2023

Một phần thôn Khe xa xã Đạp Thanh - Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 07:30 - 17:00

10-08-2023

Một phần thôn Pắc Cáy Xã Đồn Đạc Huyện Ba CHẽ Điện Lực Ba Chẽ 10:00 - 11:00

07-08-2023

Một phần Khu 5 Thị trấn Ba Chẽ - Quảng Ninh Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 09:30

07-08-2023

Thôn Nước Đừng-Xã Đồn Đạc Điện Lực Ba Chẽ 15:30 - 16:30

04-08-2023

Nam Kim Ngọn, thôn Nước Đừng-Xã Đồn Đạc c Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 14:30

04-08-2023

Miếu ông-Miếu Bà, Chùa Ba Chẽ Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 14:30

04-08-2023

Thôn Khe Ốn xã Thanh Lâm Điện Lực Ba Chẽ 11:20 - 12:20

04-08-2023

Thôn Nam Kim-Xã Đồn Đạc Điện Lực Ba Chẽ 10:00 - 11:00

04-08-2023

Thôn Làng Dạ xã Thanh Lâm Điện Lực Ba Chẽ 09:30 - 10:30

04-08-2023

Thôn Nà Làng-Xã Đồn Đạc Điện Lực Ba Chẽ 08:20 - 09:20

04-08-2023

Thôn Đồng Thầm xã Thanh Lâm Điện Lực Ba Chẽ 08:20 - 09:20

04-08-2023

Một phần thôn Khe Nháng xã Thanh Lâm Điện Lực Ba Chẽ 08:20 - 09:20

04-08-2023

Thôn Pha Lán xã Thanh Lâm Điện Lực Ba Chẽ 07:00 - 08:00

04-08-2023

Khe Vang-Xã Đồn Đạc Điện Lực Ba Chẽ 07:00 - 08:00

04-08-2023

Thôn Thác Lào xã Thanh Sơn Điện Lực Ba Chẽ 14:50 - 15:50

03-08-2023

Thôn Khe Nà xã Thanh Sơn Điện Lực Ba Chẽ 14:50 - 15:50

03-08-2023

Thôn Khe Pụt TRong xã Thanh Sơn Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 14:30

03-08-2023

Thôn Đồng Loong xã Thanh Lâm Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 14:30

03-08-2023

Thôn Bắc Văn xã Thanh Sơn Điện Lực Ba Chẽ 09:40 - 10:40

03-08-2023

Thôn Khe Pụt TRong xã Thanh Sơn Điện Lực Ba Chẽ 09:40 - 10:40

03-08-2023

Thôn khe Lọng Trong xã Thanh Sơn Điện Lực Ba Chẽ 08:20 - 09:20

03-08-2023

Thôn Khe Tính xã Thanh Lâm Điện Lực Ba Chẽ 08:20 - 09:20

03-08-2023

Thôn khe lọng ngoài xã Thanh Sơn Điện Lực Ba Chẽ 07:00 - 08:00

03-08-2023

Thôn khe Pụt ngoài xã Thanh Sơn Điện Lực Ba Chẽ 07:00 - 08:00

03-08-2023

Thôn Đồng giảng-xã Lương Mông Điện Lực Ba Chẽ 09:00 - 11:00

01-08-2023

Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 17:00

15-07-2023

Điện Lực Ba Chẽ 07:30 - 11:00

15-07-2023

Toàn huyện Ba Chẽ xã Kỳ Thượng TP hạ Long Điện Lực Ba Chẽ 06:00 - 08:30

15-07-2023

Thôn Đồng thầm xã hanh Lâm . Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 17:30

13-07-2023

Thôn khe lọng ngoài Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 10:00

13-07-2023

Thôn khe nháng xã hanh Lâm . Điện Lực Ba Chẽ 06:30 - 11:30

13-07-2023

Thôn Khe mằn-xã Đồn đạc Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 17:00

12-07-2023

Thôn Tầu tiên -xã Đồn đạc. Điện Lực Ba Chẽ 08:00 - 11:30

12-07-2023

TBA Làng Cổng Điện Lực Ba Chẽ 07:30 - 17:00

11-07-2023

Một phần thôn Tân tiến,Xã Đồn đạc Điện Lực Ba Chẽ 15:30 - 17:00

08-07-2023

Một phần khu 7,TT Ba chẽ Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 15:00

08-07-2023

Thôn Khe mầu, thôn Xóm Đình, thôn Đồng Dằm-Xã Đạp Thanh-Huyện Ba Chẽ; Xã Kỳ Thượng-TP.Hạ Long Điện Lực Ba Chẽ 07:00 - 16:30

08-07-2023

Điện Lực Ba Chẽ 15:30 - 17:00

07-07-2023

Điện Lực Ba Chẽ 13:30 - 15:00

07-07-2023

Điện Lực Ba Chẽ 08:00 - 10:00

07-07-2023

Một phần thôn Nà Bắp xã Đồn đạc Điện Lực Ba Chẽ 08:00 - 10:00

06-07-2023

Điện Lực Ba Chẽ 09:30 - 10:30

03-07-2023

Khu 4 thị trấn Điện Lực Ba Chẽ 10:00 - 11:30

01-07-2023

Khu 1 thị trấn Điện Lực Ba Chẽ 08:30 - 10:00

01-07-2023

Thôn Khe lọng trong-Xã Thanh sơn Điện Lực Ba Chẽ 13:00 - 16:00

26-06-2023

Điện Lực Ba Chẽ 06:30 - 16:00

24-06-2023

Điện Lực Ba Chẽ 07:00 - 16:00

23-06-2023

Thôn xóm đình-xã Đạp thanh Điện Lực Ba Chẽ 13:00 - 17:00

22-06-2023

Thôn Bắc tập-xã Đạp thanh Điện Lực Ba Chẽ 06:30 - 11:30

22-06-2023

Điện Lực Ba Chẽ 06:30 - 16:00

21-06-2023

Điện Lực Ba Chẽ 06:30 - 16:30

17-06-2023

Một phần thôn Khe Nà Xã Thanh Sơn Điện Lực Ba Chẽ 10:30 - 11:30

16-06-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật