Lịch cúp điện Hạ Long - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hạ Long - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hạ Long - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hạ Long - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hạ Long - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần P Cao Xanh, Hà Khánh Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 06:45

02-10-2023

1 phần P Cao Xanh Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 08:30

02-10-2023

Điện lực TP Hạ Long 07:30 - 07:45

02-10-2023

Một phần phường Cao Thắng Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:00

02-10-2023

Một phần phường Yết Kiêu Điện lực TP Hạ Long 15:15 - 16:00

02-10-2023

Một phần phường Giếng Đấy Điện lực TP Hạ Long 15:15 - 16:15

02-10-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 15:15 - 16:15

02-10-2023

1 phần P Cao Xanh, Hòn Gai, Hưng Đạo Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 06:45

03-10-2023

TBA khách hàng Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 08:30

03-10-2023

1 phần P Cao Xanh, Hà Khánh Hưng Đạo, Hòn Gai Điện lực TP Hạ Long 07:30 - 08:45

03-10-2023

1 phần khu vực phường Hùng Thắng Điện lực TP Hạ Long 08:15 - 13:00

03-10-2023

1 phần khu vực phường Giếng Đáy Điện lực TP Hạ Long 09:00 - 14:00

03-10-2023

1 phần P Cao Thắng, Hà Lầm Điện lực TP Hạ Long 11:30 - 11:45

03-10-2023

1 phần P Cao Thắng Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 11:30

05-10-2023

1 phần P Cao Xanh Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 17:00

05-10-2023

1 phần xã Đồng Lâm Điện lực TP Hạ Long 07:30 - 16:30

06-10-2023

1 phần P Cao Xanh Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 17:00

06-10-2023

1 phần P Cao Xanh Điện lực TP Hạ Long 15:30 - 17:00

06-10-2023

1 phần xã Kỳ Thượng Điện lực TP Hạ Long 06:00 - 17:00

07-10-2023

TBA khách hàng khu vực Cái Lân Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 11:00

07-10-2023

1 phần P Hà Tu, Hà Phong Điện lực TP Hạ Long 05:00 - 17:00

08-10-2023

1 phần P Hà Tu, Hồng Hà, Hồng Hải Điện lực TP Hạ Long 05:00 - 17:00

08-10-2023

Lịch cúp điện Hạ Long - Quảng Ninh

Lịch Cúp Điện Hạ Long Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần khu vực phường cao xanh Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 11:30

30-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 15:30 - 16:30

29-09-2023

Một phần phường Bạch Đằng Điện lực TP Hạ Long 15:15 - 16:15

29-09-2023

Một phần phường Hòn Gai Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:00

29-09-2023

Một phần phường Giếng Đáy Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:00

29-09-2023

Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 17:30

29-09-2023

1 phần khu vực phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 15:30 - 17:00

28-09-2023

Một phần phường Yết Kiêu Điện lực TP Hạ Long 15:15 - 16:15

28-09-2023

Một phần phường Cao Thắng Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:00

28-09-2023

Một phần xã Lê Lợi Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:00

28-09-2023

Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 17:00

28-09-2023

Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 17:30

28-09-2023

1 phần khu vực phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 15:00

28-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 10:00 - 12:00

28-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 11:30

28-09-2023

Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 11:00

28-09-2023

Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 11:30

28-09-2023

Một phần phường Cao Thắng Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 10:30

28-09-2023

Một phần phường Giếng Đáy Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 10:30

28-09-2023

Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 11:30

28-09-2023

1 phần xã Thống Nhất Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 16:30

28-09-2023

Một phần phường Bạch Đằng Điện lực TP Hạ Long 15:15 - 16:15

27-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 16:30

27-09-2023

Một phần phường Hòn Gai Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:00

27-09-2023

Một phần phường Giếng đáy Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:00

27-09-2023

Một phần xã Lê Lợi Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:00

27-09-2023

Một phần phường Cao Xanh Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 17:00

27-09-2023

Một phần phường Hà Tu Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 17:00

27-09-2023

Một phần phường Cao Thắng Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 10:30

27-09-2023

Một phần phường Cao Xanh Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 11:30

27-09-2023

Một phần phường Việt Hưng Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 15:00

27-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 12:00

27-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:30

26-09-2023

1 phần P Cao Thắng, Hà Lầm Điện lực TP Hạ Long 11:30 - 11:45

26-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 11:30 - 11:50

26-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 08:20 - 11:30

26-09-2023

Một phần phường Hồng hải Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 15:00

26-09-2023

Một phần phường Hà Tu Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 11:30

26-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 08:20

26-09-2023

1 phần xã Thống Nhất Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 16:30

26-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 14:30 - 17:00

25-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 14:30 - 15:30

25-09-2023

Một phần phường Giếng đáy Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:00

25-09-2023

Một phần phường Bãi cháy Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:00

25-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 12:15 - 12:30

25-09-2023

Một phần phường Hà Khẩu Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 17:00

25-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 07:15 - 07:30

25-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 07:15 - 12:30

25-09-2023

Một phần phường Giếng Đáy Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 12:00

24-09-2023

1 phần P Hồng Hải Điện lực TP Hạ Long 06:00 - 12:00

23-09-2023

Một phần phường Hà Tu, Hà Phong, Hà trung Điện lực TP Hạ Long 04:00 - 17:00

23-09-2023

Một phần phường Hà Tu, Hà Phong, Hà trung, Hà Lầm Điện lực TP Hạ Long 04:00 - 17:00

23-09-2023

Một phần phường Hà Tu, Hồng Hà, hồng Hải Điện lực TP Hạ Long 04:00 - 17:00

23-09-2023

Một phần phường Hà Tu, Hồng Hà, hồng Hải, Bạch Đằng Điện lực TP Hạ Long 04:00 - 17:00

23-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 15:45 - 17:30

22-09-2023

TBA NH Chính sách Điện lực TP Hạ Long 15:45 - 17:00

22-09-2023

Một phần phường Hồng Hải Điện lực TP Hạ Long 15:15 - 17:00

22-09-2023

Một phần phường Việt Hưng Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 16:30

22-09-2023

TBA KD than QN Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:30

22-09-2023

Một phần phường Hồng Hải Điện lực TP Hạ Long 13:45 - 15:00

22-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 15:30

22-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy, Hùng Thắng Điện lực TP Hạ Long 11:00 - 11:10

22-09-2023

Một phần phường Hồng Hải Điện lực TP Hạ Long 10:10 - 11:30

22-09-2023

Một phần phường Hồng Hải Điện lực TP Hạ Long 08:15 - 10:00

22-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy, Hùng Thắng Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 08:10

22-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy, Hùng Thắng Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 11:10

22-09-2023

Một phần phường Cao Thắng Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 17:00

22-09-2023

Một phần phường Cao Thắng Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 12:00

22-09-2023

Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 12:00

22-09-2023

1 phần Phường Giếng Đáy Điện lực TP Hạ Long 15:30 - 17:30

21-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 15:30 - 16:30

21-09-2023

1 phần Phường Giếng Đáy Điện lực TP Hạ Long 14:30 - 16:00

21-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:00

21-09-2023

1 phần Phường Giếng Đáy Điện lực TP Hạ Long 10:00 - 12:00

21-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 10:00 - 11:00

21-09-2023

1 phần Phường Giếng Đáy Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 10:00

21-09-2023

1 phần Phường Cao Xanh Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 17:00

21-09-2023

1 phần Phường Đại Yên Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 11:30

21-09-2023

1 phần Phường Bạch Đằng Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 17:00

21-09-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 14:30 - 15:30

20-09-2023

1 phần Phường Yết Kiêu Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 17:00

20-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 10:00 - 11:00

20-09-2023

1 phần Phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 17:00

20-09-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 09:30

20-09-2023

1 phần Phường Cao Thắng Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 12:00

20-09-2023

1 phần Phường Cao Xanh Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 12:00

20-09-2023

1 phần xã Đồng Lâm Điện lực TP Hạ Long 07:30 - 17:30

20-09-2023

Một phần phường Hà Lầm Điện lực TP Hạ Long 15:30 - 17:00

19-09-2023

Một phần phường Bãi cháy Điện lực TP Hạ Long 15:30 - 16:30

19-09-2023

1 phần P Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 17:00

19-09-2023

Một phần phường Bãi cháy Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:00

19-09-2023

Một phần phường Hồng Hải Điện lực TP Hạ Long 13:45 - 15:00

19-09-2023

1 phần P Hùng Thắng Điện lực TP Hạ Long 10:15 - 12:00

19-09-2023

1 phần P Hùng Thắng Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 10:00

19-09-2023

Một phần phường Đại yên Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 10:00

19-09-2023

1 phần P Cao Xanh Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 12:00

19-09-2023

1 phần P Hồng Hải Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 12:00

19-09-2023

Một phần phường Hà Khẩu Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 17:00

18-09-2023

Một phần phường Giếng Đáy Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 16:30

18-09-2023

Một phần xã Sơn Dương Điện lực TP Hạ Long 10:00 - 11:30

18-09-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật