Lịch cúp điện Cô Tô - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cô Tô - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Cô Tô - Quảng Ninh

Lịch cúp điện Cô Tô - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cô Tô - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cô Tô - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Cô Tô - Quảng Ninh

Lịch Cúp Điện Cô Tô Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần khu 3 TT cô tô Điện Lục Vân Đồn 16:30 - 18:00

22-06-2023

Xã Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng, Thắng Lợi, Bản Sen huyện Vân Đồn và toàn bộ huyện Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 23:00 - 16:00

26-04-2023

Xã Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng, Thắng Lợi, Bản Sen huyện Vân Đồn và toàn bộ huyện Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 23:00 - 16:00

25-04-2023

02 khách hàng khu vực TT. Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 15:40 - 17:00

10-04-2023

03 khách hàng khu vực TT. Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 14:00 - 15:30

10-04-2023

03 khách hàng khu vực TT. Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 10:00 - 11:30

10-04-2023

04 khách hàng khu vực TT. Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 08:30 - 10:00

10-04-2023

Huyện Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 06:30 - 09:00

29-03-2023

Một phần Xã Thanh Lân-H.Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 08:30 - 10:00

23-02-2023

Một phần TT cô tô Điện Lục Vân Đồn 08:00 - 11:30

20-02-2023

Thôn Hải Tiến Xã Đồng Tiến Huyện Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 08:00 - 10:00

17-02-2023

Một phần Thôn Hồng Hải xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 15:10 - 16:40

10-02-2023

Một phần Thôn Hải Tiến xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 13:30 - 15:00

10-02-2023

Một phần Thôn Nam Đồng xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 10:50 - 12:20

10-02-2023

Một phần Thôn Nam Hà, huyện Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 09:10 - 10:40

10-02-2023

Một phần Thôn Nam Hà, huyện Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 07:30 - 09:00

10-02-2023

Thôn Trường Xuân Xã Đồng Tiến Huyện Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 15:10 - 16:40

09-02-2023

Thôn Trường Xuân Xã Đồng Tiến Huyện Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 13:30 - 15:00

09-02-2023

Khu 2 Thị trấn Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 10:50 - 12:20

09-02-2023

Khu 3 Thị trấn Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 09:10 - 10:40

09-02-2023

Khu 2 Thị trấn Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 07:30 - 09:00

09-02-2023

Khu 1 Thị trấn Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 16:20 - 17:30

08-02-2023

Khu 1,2 Thị trấn Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 14:40 - 15:50

08-02-2023

Khu 2 Thị trấn Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 13:10 - 14:20

08-02-2023

Khu 4 Thị trấn Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 10:20 - 11:10

08-02-2023

Khu 4 Thị trấn Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 09:10 - 10:10

08-02-2023

Khu 4 Thị trấn Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 07:30 - 09:00

08-02-2023

một phần TT Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 10:00 - 11:00

06-01-2023

một phần TT Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 09:00 - 09:40

06-01-2023

một phần TT Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 07:30 - 08:30

06-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật