Lịch cúp điện Vân Đồn - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vân Đồn - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Vân Đồn - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vân Đồn - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vân Đồn - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Vân Đồn Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn 3 xã Thắng Lợi Điện Lục Vân Đồn 10:30 - 12:00

17-01-2023

Thôn 2 xã Thắng Lợi Điện Lục Vân Đồn 08:45 - 10:15

17-01-2023

Thôn 2 xã Thắng Lợi Điện Lục Vân Đồn 07:00 - 08:30

17-01-2023

Một phần Xã Ngọc Vừng Điện Lục Vân Đồn 13:30 - 15:00

16-01-2023

1/2 xã Ngọc Vừng Điện Lục Vân Đồn 13:30 - 15:00

16-01-2023

1/2 xã Ngọc Vừng Điện Lục Vân Đồn 10:00 - 11:30

16-01-2023

Một phần Xã Ngọc Vừng Điện Lục Vân Đồn 10:00 - 11:30

16-01-2023

Thôn Nà Sắn xã Bản Sen Điện Lục Vân Đồn 13:30 - 15:00

13-01-2023

Thôn Na Na xã Bản Sen Điện Lục Vân Đồn 10:30 - 12:00

13-01-2023

Thôn Đông Lĩnh xã Bản Sen Điện Lục Vân Đồn 08:45 - 10:15

13-01-2023

Thôn Điền Xá xã Bản Sen Điện Lục Vân Đồn 07:00 - 08:30

13-01-2023

Các thôn 7, 8, 9, 10, 11 xã Hạ Long Điện Lục Vân Đồn 06:30 - 15:00

13-01-2023

1/2 Xã Bản Sen Điện Lục Vân Đồn 15:00 - 16:30

12-01-2023

1/2 Xã Bản Sen Điện Lục Vân Đồn 13:00 - 14:30

12-01-2023

1/2 Xã Bản Sen Điện Lục Vân Đồn 10:00 - 11:30

12-01-2023

1/2 Xã Quan Lạn Điện Lục Vân Đồn 07:15 - 08:45

12-01-2023

Một phần xã Quan Lạn Điện Lục Vân Đồn 15:15 - 16:45

11-01-2023

Một phần xã Quan Lạn Điện Lục Vân Đồn 13:30 - 15:00

11-01-2023

Thôn 10/10 xã Vạn Yên Điện Lục Vân Đồn 13:00 - 15:30

11-01-2023

Một phần xã Quan Lạn Điện Lục Vân Đồn 10:45 - 12:15

11-01-2023

Một phần xã Quan Lạn Điện Lục Vân Đồn 09:00 - 10:30

11-01-2023

Thôn 10/10 xã Vạn Yên Điện Lục Vân Đồn 07:30 - 12:00

11-01-2023

Một phần xã Quan Lạn Điện Lục Vân Đồn 07:15 - 08:45

11-01-2023

Một phần Thôn Nam Hải, Xã Minh Châu Điện Lục Vân Đồn 15:00 - 16:30

10-01-2023

Một phần Thôn Nam Hải, Xã Minh Châu Điện Lục Vân Đồn 13:15 - 14:45

10-01-2023

Một phần Thôn Nam Hải, Xã Minh Châu Điện Lục Vân Đồn 10:15 - 11:45

10-01-2023

Một phần Thôn Nam Hải, Xã Minh Châu Điện Lục Vân Đồn 08:30 - 10:00

10-01-2023

một phần TT Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 10:00 - 11:00

06-01-2023

một phần TT Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 09:00 - 09:40

06-01-2023

một phần TT Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 07:30 - 08:30

06-01-2023

một phần thôn 10/10 xã Vạn Yên Điện Lục Vân Đồn 16:00 - 17:00

29-12-2022

một phần thôn 10/10 xã Vạn Yên Điện Lục Vân Đồn 13:00 - 16:00

29-12-2022

một phần thôn khe ngái xã Đoàn Kết Điện Lục Vân Đồn 07:30 - 12:00

29-12-2022

một phần thôn Đông Haỉ Đông Xá Điện Lục Vân Đồn 13:00 - 14:15

28-12-2022

Khu 5 Thị trấn Cái Rồng -Huyện Vân Đồn-Tỉnh Quảng Ninh Điện Lục Vân Đồn 13:00 - 14:15

27-12-2022

Một phần Xã Đông xá Điện Lục Vân Đồn 14:45 - 16:30

22-12-2022

Một phần Xã Đông xá Điện Lục Vân Đồn 13:00 - 14:30

22-12-2022

Một phần Xã Đông xá Điện Lục Vân Đồn 09:45 - 11:30

22-12-2022

Một phần Xã Đông xá Điện Lục Vân Đồn 08:00 - 09:30

22-12-2022

1 phần thôn đài làng - vạn yên Điện Lục Vân Đồn 13:30 - 15:30

20-12-2022

1 phần thôn đài làng - vạn yên Điện Lục Vân Đồn 08:00 - 11:30

20-12-2022

Huyện Cô Tô và 05 xã Đảo huyện Vân Đồn Điện Lục Vân Đồn 07:30 - 13:00

17-12-2022

Một phần xã Thanh Lân-H.Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 15:00 - 16:40

14-12-2022

Một phần xã Thanh Lân-H-Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 14:00 - 14:40

14-12-2022

Một phần xã Hạ Long,một phần TTCR-Toàn bộ Xã đông xáHuyện Vân Đồn Điện Lục Vân Đồn 10:00 - 10:30

11-12-2022

Một phần xã Hạ Long,một phần TTCR-Huyện Vân Đồn Điện Lục Vân Đồn 10:00 - 10:30

11-12-2022

Toàn bộ xã Đoàn Kết,một phần xã Bình Dân,một phần xã Đông xá-Huyện Vân Đồn Điện Lục Vân Đồn 05:30 - 06:00

11-12-2022

Toàn bộ xã Hạ Long,một phần TTCR-Huyện Vân Đồn Điện Lục Vân Đồn 05:30 - 06:00

11-12-2022

Một phần xã Hạ Long,một phần TTCR-Toàn bộ Xã đông xáHuyện Vân Đồn Điện Lục Vân Đồn 05:30 - 06:00

11-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật