Lịch cúp điện Đầm Hà - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đầm Hà - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Đầm Hà - Quảng Ninh

Lịch cúp điện Đầm Hà - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đầm Hà - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đầm Hà - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Đầm Hà - Quảng Ninh

Lịch Cúp Điện Đầm Hà Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
xã Tân Bình, và một phần TT Đầm Hà Điện lực Hải Hà 16:15 - 17:30

25-05-2023

xã Tân Bình, và một phần TT Đầm Hà Điện lực Hải Hà 06:00 - 07:15

25-05-2023

Phố Chu Văn An-TT Đầm Hà, một phần xã Tân Bình Điện lực Hải Hà 06:00 - 17:30

25-05-2023

Phố Trần Phú - TT Đầm Hà Điện lực Hải Hà 06:00 - 17:30

17-05-2023

KH sau lộ 3 TBA Đầm Hà 21/373E5.6. Điện lực Hải Hà 14:00 - 15:30

25-04-2023

KH sau lộ 1 TBA Đầm Hà 21/373E5.6. Điện lực Hải Hà 13:30 - 14:30

25-04-2023

KH sau TBA Nước sạch xã Đầm Hà/373E5.6 Điện lực Hải Hà 10:00 - 12:00

25-04-2023

KH sau lộ 1, lộ 2 TBA Nước sạch xã Đầm Hà/373E5.6 Điện lực Hải Hà 09:00 - 10:00

25-04-2023

KH sau lộ 2 TBA Đầm Hà 10/373E5.6 Điện lực Hải Hà 08:00 - 09:00

25-04-2023

TT Đầm Hà Điện lực Hải Hà 09:10 - 09:50

24-04-2023

KH SAu AB lộ 1 TBA Đầm Hà 5/373E5.6 Điện lực Hải Hà 07:30 - 12:00

13-04-2023

xã Đầm Hà Điện lực Hải Hà 10:40 - 11:20

11-04-2023

TT Đầm Hà Điện lực Hải Hà 07:00 - 10:00

10-04-2023

xã Tân lập, xã Đầm Hà Điện lực Hải Hà 07:30 - 11:30

23-03-2023

TT Đầm hà Điện lực Hải Hà 13:30 - 14:30

08-03-2023

Xã Đầm Hà Điện lực Hải Hà 09:50 - 10:30

24-02-2023

Xã Đầm Hà Điện lực Hải Hà 09:00 - 09:40

24-02-2023

Xã Đầm Hà Điện lực Hải Hà 15:40 - 16:20

23-02-2023

Xã Đầm Hà Điện lực Hải Hà 14:50 - 15:30

23-02-2023

Xã Đầm Hà Điện lực Hải Hà 14:10 - 14:40

23-02-2023

Xã Đầm Hà Điện lực Hải Hà 13:20 - 14:00

23-02-2023

Xã Đầm Hà Điện lực Hải Hà 15:00 - 16:00

15-02-2023

TT Đầm Hà Điện lực Hải Hà 10:50 - 11:30

10-02-2023

Sau AB lộ 3 TBA Đầm Hà 16/373E5.6 Điện lực Hải Hà 15:20 - 16:10

09-02-2023

Sau AB lộ 2 TBA Đầm Hà 16/373E5.6 Điện lực Hải Hà 14:40 - 15:10

09-02-2023

KH sau AB lộ 4 TBA Đầm Hà 16/373E5.6 Điện lực Hải Hà 13:50 - 14:30

09-02-2023

Sau AB lộ 1 lộ 4 TBA Đầm Hà 16/373E5.6 Điện lực Hải Hà 13:00 - 14:30

09-02-2023

TT Đầm Hà Điện lực Hải Hà 09:30 - 10:30

18-01-2023

xã Đầm Hà Điện lực Hải Hà 08:00 - 09:00

13-01-2023

KH sau TBA Đầm Hà 2/373E5.6 Điện lực Hải Hà 07:40 - 10:00

12-01-2023

xã Đầm Hà Điện lực Hải Hà 10:30 - 11:30

05-01-2023

xã Đầm Hà Điện lực Hải Hà 09:30 - 10:30

05-01-2023

xã Đầm hà Điện lực Hải Hà 09:30 - 10:10

05-01-2023

KH Sau lộ 3 TBA Đầm Hà 12/373E5.6 Điện lực Hải Hà 08:00 - 13:00

04-01-2023

KH sau AB lộ 2 TBA Đầm Hà 8/373E5.6 Điện lực Hải Hà 08:50 - 09:30

28-12-2022

KH sau AB lộ 2 TBA Đầm Hà 8/373E5.6 Điện lực Hải Hà 08:00 - 08:50

28-12-2022

TT Đầm Hà Điện lực Hải Hà 10:40 - 11:20

27-12-2022

TT Đầm Hà Điện lực Hải Hà 09:50 - 10:30

27-12-2022

TT Đầm Hà Điện lực Hải Hà 08:50 - 09:30

27-12-2022

TT Đầm Hà Điện lực Hải Hà 08:00 - 08:40

27-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật