Lịch cúp điện Cộng Hoà - Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cộng Hoà - Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cộng Hoà - Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cộng Hoà - Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cộng Hoà - Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Cẩm Phả Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cẩm Hải, Cộng Hòa Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 12:30

23-09-2023

Hưng Hòa, Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 12:00

23-09-2023

Khu Hưng Hòa, Đống Lủi phường Cộng Hòa; Thôn Cỏ Khê xã Tiền An Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 12:00

23-09-2023

Hưng Hòa, Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 15:00

23-09-2023

Khu Hưng Hòa, Đống Lủi phường Cộng Hòa; Thôn Cỏ Khê xã Tiền An Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 15:00

23-09-2023

Hưng Hòa, Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 12:00

20-09-2023

Khu Hưng Hòa, Đống Lủi phường Cộng Hòa; Thôn Cỏ Khê xã Tiền An Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 12:00

20-09-2023

Khu Hưng Hòa phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 10:15 - 11:00

08-09-2023

Khu Đống Lủi phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 09:15 - 10:00

08-09-2023

Khu Đống Lủi phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:00

08-09-2023

Thôn Cầu Trắng - Cộng Hòa Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:00 - 19:00

16-08-2023

phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 09:45 - 10:30

07-08-2023

Phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:30 - 09:35

07-08-2023

Cộng hòa Điện lực TX Quảng Yên 15:30 - 17:00

28-07-2023

Cộng Hòa Điện lực Thành phố Cẩm Phả 13:30 - 17:00

27-07-2023

Cộng Hòa Điện lực Thành phố Cẩm Phả 10:30 - 12:30

25-07-2023

Đống Lủi phường Cộng Hòa; Xóm Cỏ Khê xã Tiền An Điện lực TX Quảng Yên 05:30 - 12:00

15-07-2023

Đống Lủi phường Cộng Hòa; Xóm Cỏ Khê xã Tiền An Điện lực TX Quảng Yên 05:30 - 11:00

15-07-2023

Khu Hưng Hòa phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:55 - 08:40

10-07-2023

Khu Đồng Tiến phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:55 - 08:40

10-07-2023

Giếng Mụi Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 07:45

10-07-2023

phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 07:45

10-07-2023

Phường Cộng hòa Điện lực TX Quảng Yên 10:40 - 11:25

07-07-2023

Phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 09:45 - 10:30

07-07-2023

Phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:50 - 09:35

07-07-2023

Phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:55 - 08:40

07-07-2023

Phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 07:45

07-07-2023

Phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

06-07-2023

Khu Lâm Sinh, Tân Mai phường Đông Mai; Xóm Cỏ Khê xã Tiền An; khu Đống Lủi phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 10:00 - 15:00

14-06-2023

Khu Hưng Hòa phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 11:00 - 16:00

13-06-2023

Khu Lâm Sinh, Tân Mai phường Đông Mai; Xóm Cỏ Khê xã Tiền An; khu Đống Lủi phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 10:30 - 15:30

13-06-2023

Khu Lâm Sinh, Tân Mai phường Đông Mai; Xóm Cỏ Khê xã Tiền An; khu Đống Lủi phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 11:00 - 16:00

12-06-2023

Xã Sông Khoai; Khu Trại Cau, Trại Trang phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 14:30 - 19:30

11-06-2023

Khu Lâm Sinh, Tân Mai phường Đông Mai; Xóm Cỏ Khê xã Tiền An; khu Đống Lủi phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 13:00 - 18:00

11-06-2023

- Xã Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong - Phường Cộng Hòa: khu Đường Ngang - Xã Tiền An: xóm Chợ Rộc, Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

11-06-2023

- Xã Hiệp Hoà, Yên Giang; một phần phường Quảng Yên - Xã Sông Khoai: Thôn 8, 9, 10 - Phường Cộng Hòa: khu Khe Nước, Cổng Bấc Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

11-06-2023

- Phường (xã) Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Yên Hải - Phường Quảng Yên: khu Giếng Chanh, Xóm Bãi, Rặng Thông, Cửa Khâu - Phường Cộng Hòa: khu Kim Lăng Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

11-06-2023

Phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 16:30

11-06-2023

Xã Sông Khoai; Khu Trại Cau, Trại Trang phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 14:30 - 19:30

10-06-2023

Khu Lâm Sinh, Tân Mai phường Đông Mai; Xóm Cỏ Khê xã Tiền An; khu Đống Lủi phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 13:00 - 18:00

10-06-2023

- Xã Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong - Phường Cộng Hòa: khu Đường Ngang - Xã Tiền An: xóm Chợ Rộc, Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

10-06-2023

- Xã Hiệp Hoà, Yên Giang; một phần phường Quảng Yên - Xã Sông Khoai: Thôn 8, 9, 10 - Phường Cộng Hòa: khu Khe Nước, Cổng Bấc Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

10-06-2023

- Phường (xã) Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Yên Hải - Phường Quảng Yên: khu Giếng Chanh, Xóm Bãi, Rặng Thông, Cửa Khâu - Phường Cộng Hòa: khu Kim Lăng Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

10-06-2023

Mông Dương, Cộng Hòa Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:00 - 21:00

10-06-2023

Xã Sông Khoai; Khu Trại Cau, Trại Trang phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 16:00 - 21:00

09-06-2023

Khu Lâm Sinh, Tân Mai phường Đông Mai; Xóm Cỏ Khê xã Tiền An; khu Đống Lủi phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 18:30

09-06-2023

Xã Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong;Phường Cộng Hòa: khu Đường Ngang;Xã Tiền An: xóm Chợ Rộc, Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

09-06-2023

Xã Hiệp Hoà, Yên Giang; một phần phường Quảng Yên;Xã Sông Khoai: Thôn 8, 9, 10;Phường Cộng Hòa: khu Khe Nước, Cổng Bấc Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

09-06-2023

Phường (xã) Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Yên Hải;Phường Quảng Yên: khu Giếng Chanh, Xóm Bãi, Rặng Thông, Cửa Khâu;Phường Cộng Hòa: khu Kim Lăng Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

09-06-2023

Khu Lâm Sinh, Tân Mai phường Đông Mai; Xóm Cỏ Khê xã Tiền An; khu Đống Lủi phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 18:30

08-06-2023

Xã Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong;Phường Cộng Hòa: khu Đường Ngang;Xã Tiền An: xóm Chợ Rộc, Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

08-06-2023

Xã Hiệp Hoà, Yên Giang; một phần phường Quảng Yên;Xã Sông Khoai: Thôn 8, 9, 10;Phường Cộng Hòa: khu Khe Nước, Cổng Bấc Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

08-06-2023

Phường (xã) Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Yên Hải;Phường Quảng Yên: khu Giếng Chanh, Xóm Bãi, Rặng Thông, Cửa Khâu;Phường Cộng Hòa: khu Kim Lăng Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

08-06-2023

Cộng Hòa, Biểu Nghi Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 21:00

08-06-2023

Xã Sông Khoai; Khu Trại Cau, Trại Trang phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 16:00 - 21:00

07-06-2023

Khu Lâm Sinh, Tân Mai phường Đông Mai; Xóm Cỏ Khê xã Tiền An; khu Đống Lủi phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 18:30

07-06-2023

- Xã Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong - Phường Cộng Hòa: khu Đường Ngang - Xã Tiền An: xóm Chợ Rộc, Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

07-06-2023

- Xã Hiệp Hoà, Yên Giang; một phần phường Quảng Yên - Xã Sông Khoai: Thôn 8, 9, 10 - Phường Cộng Hòa: khu Khe Nước, Cổng Bấc Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

07-06-2023

- Phường (xã) Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Yên Hải - Phường Quảng Yên: khu Giếng Chanh, Xóm Bãi, Rặng Thông, Cửa Khâu - Phường Cộng Hòa: khu Kim Lăng Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

07-06-2023

Mông Dương, Cẩm Hải, Cộng Hòa Điện lực Thành phố Cẩm Phả 10:00 - 20:00

06-06-2023

Mông Dương, Cộng Hòa Điện lực Thành phố Cẩm Phả 09:00 - 19:00

06-06-2023

Mông Dương, Cẩm Hải, Cộng Hòa Điện lực Thành phố Cẩm Phả 00:00 - 08:00

06-06-2023

Minh Thành, Cộng Hòa, Điện lực TX Quảng Yên 08:30 - 18:00

05-06-2023

Mông Dương, Cộng Hòa Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 18:00

05-06-2023

Minh Thành, Cộng Hòa, Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 18:00

05-06-2023

Mông Dương, Cộng Hòa Điện lực Thành phố Cẩm Phả 17:00 - 03:00

05-06-2023

Minh Thành, Tiền An, Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 18:00

04-06-2023

Mông Dương, Cộng Hòa Điện lực Thành phố Cẩm Phả 01:00 - 09:00

04-06-2023

Mông Dương, Cộng Hòa Điện lực Thành phố Cẩm Phả 02:00 - 20:00

03-06-2023

Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 09:45 - 11:45

31-05-2023

Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 12:00

17-05-2023

Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 11:30

16-05-2023

Phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 16:30

06-05-2023

phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 12:00

28-04-2023

Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:30 - 09:15

30-03-2023

Minh Thành-Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 11:00

26-03-2023

Khu Trại Cau phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 17:00

16-03-2023

Khu Trại Cau phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 11:30

16-03-2023

Khu Trại Trang phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 16:30

03-03-2023

Khu Trại Trang phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 12:00

03-03-2023

Khu cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 17:00

01-03-2023

Khu cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:30 - 11:30

01-03-2023

Khu Dốc Võng phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 17:00

24-02-2023

Khu Dốc Võng phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 10:10 - 12:00

24-02-2023

Khu Dốc Võng phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 12:00

24-02-2023

Khu Chợ Nông Sản phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 17:00

23-02-2023

Khu Chợ Nông Sản phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:30 - 11:30

23-02-2023

Đống Lủi Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 11:00

08-02-2023

Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

19-01-2023

Mông Dương, Cộng Hòa Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 12:00

16-01-2023

Phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 14:00 - 16:00

11-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật