Lịch cúp điện Tiên Yên - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tiên Yên - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tiên Yên - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tiên Yên - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tiên Yên - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Tiên Yên - Quảng Ninh

Lịch Cúp Điện Tiên Yên Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần TT Tiên Yên Điện Lực Tiên Yên 11:00 - 11:50

27-05-2023

xã Tiên Lãng và một phần TT Tiên Yên Điện Lực Tiên Yên 11:00 - 11:10

27-05-2023

Một phần TT Tiên Yên Điện Lực Tiên Yên 10:00 - 10:50

27-05-2023

Một phần TT Tiên Yên Điện Lực Tiên Yên 09:00 - 09:50

27-05-2023

TT Tiên Yên; thôn Khe Và; Đồng Và; Pạc Sửi thuộc xã Yên Than Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 11:00

27-05-2023

Một phần TT Tiên Yên Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 08:50

27-05-2023

xã Tiên Lãng và một phần TT Tiên Yên Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 08:10

27-05-2023

một phần xã Hải Lạng Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 17:00

24-05-2023

Một phần thôn Thủy Cơ thuộc xã Tiên Lãng Điện Lực Tiên Yên 16:20 - 17:00

23-05-2023

Một phần xã Đồng Rui Điện Lực Tiên Yên 07:00 - 17:00

23-05-2023

Một phần xã Phong Dụ Điện Lực Tiên Yên 07:00 - 11:30

23-05-2023

Xã Yên Than . Xã Phong Dụ , Xã Đại Dực Điện Lực Tiên Yên 12:00 - 12:15

21-05-2023

Xã Tiên Lãng , Xã Đông Ngũ , Xã Đại dực Điện Lực Tiên Yên 12:00 - 12:15

21-05-2023

Xã Yên Than . Xã Phong Dụ , Xã Đại Dực Điện Lực Tiên Yên 06:30 - 06:45

21-05-2023

Xã Yên than ; xã Hải Lạng ; Xã Điền xá ; xã Hà Lâu Điện Lực Tiên Yên 06:30 - 06:45

20-05-2023

Xã Tiên Lãng ; xã Đông Ngũ ; Xã Đông Hải ; xã Đại Dực Điện Lực Tiên Yên 06:30 - 06:45

20-05-2023

Xã Phong Dụ , Yên Than , Đại Dực Điện Lực Tiên Yên 06:30 - 06:45

20-05-2023

Một phần xã Hải Lạng Điện Lực Tiên Yên 14:10 - 16:20

19-05-2023

Một phần xã Hải Lạng Điện Lực Tiên Yên 07:30 - 14:00

19-05-2023

Một phần Xã Hải Lạng Điện Lực Tiên Yên 15:10 - 16:00

18-05-2023

Một phần Xã Hải Lạng Điện Lực Tiên Yên 14:00 - 14:50

18-05-2023

Một phần Xã Hải Lạng Điện Lực Tiên Yên 11:00 - 11:50

18-05-2023

Một phần Xã Hải Lạng Điện Lực Tiên Yên 10:00 - 10:50

18-05-2023

Một phần Xã Hải Lạng Điện Lực Tiên Yên 09:00 - 09:50

18-05-2023

Một phần Xã Hải Lạng Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 08:50

18-05-2023

Tại TBA Khách hàng Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 08:50

18-05-2023

Một phần Xã Hải Lạng Điện Lực Tiên Yên 07:30 - 15:00

18-05-2023

Xã Đông Ngũ , Đại Dực , Đông Hải Điện Lực Tiên Yên 09:20 - 09:40

16-05-2023

Xã Đông Ngũ , Đại Dực , Đông Hải Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 08:20

16-05-2023

Xã Tiên Lãng , Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 09:00

16-05-2023

Thôn Cống To Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 09:00

16-05-2023

Thôn Khe Vàng thuộc xã Điền xá Điện Lực Tiên Yên 08:30 - 11:20

09-05-2023

Một phần xã Yên Than; một phần thôn nà Buống thuộc xã Điền Xá Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 12:00

09-05-2023

Một phần Xã Tiên Lãng Điện Lực Tiên Yên 10:30 - 17:00

28-04-2023

Một phần thôn xóm nương Điện Lực Tiên Yên 07:45 - 10:00

28-04-2023

Một phần thôn xóm nương Điện Lực Tiên Yên 07:45 - 17:00

28-04-2023

Một phần Xã Tiên Lãng Điện Lực Tiên Yên 07:45 - 11:00

26-04-2023

Thôn Văn Mây Xã Phong Dụ Điện Lực Tiên Yên 13:30 - 17:00

25-04-2023

Thôn Văn Mây Xã Phong Dụ Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 12:00

25-04-2023

Một phần Phố Long Tiên , Long Châu thị trấn Tiên Yên Điện Lực Tiên Yên 16:00 - 17:00

24-04-2023

Một phần Phố Long Tiên , Long Châu thị trấn Tiên Yên Điện Lực Tiên Yên 06:45 - 17:00

24-04-2023

một phần thị trấn Tiên Yên Điện Lực Tiên Yên 16:00 - 17:00

21-04-2023

một phần xã Đông ngũ Điện Lực Tiên Yên 07:40 - 16:30

21-04-2023

một phần thị trấn Tiên Yên Điện Lực Tiên Yên 06:45 - 15:45

21-04-2023

Thôn Pạc Sủi Xã Yên Than Điện Lực Tiên Yên 13:30 - 17:00

20-04-2023

Một phần Xã Đại Dực Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 12:00

20-04-2023

Một phần xã Đại Thành ( Cũ) Điện Lực Tiên Yên 13:30 - 17:00

19-04-2023

Một phần xã Đông Ngũ Điện Lực Tiên Yên 11:00 - 16:00

19-04-2023

Thôn Khe Mạ thuộc xã Phong Dụ Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 12:00

19-04-2023

Một phần xã Đông Ngũ Điện Lực Tiên Yên 07:40 - 10:40

19-04-2023

Một phần Xã Đông Ngũ Điện Lực Tiên Yên 15:00 - 16:30

18-04-2023

Một phần Xã Đông Hải Điện Lực Tiên Yên 13:30 - 17:00

18-04-2023

Một phần Xã Đông Ngũ Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 12:00

18-04-2023

Một phần Xã Đông Ngũ Điện Lực Tiên Yên 07:40 - 14:30

18-04-2023

một phần xã Đông Ngũ Điện Lực Tiên Yên 13:30 - 17:00

17-04-2023

một phần xã Đông Ngũ Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 12:00

17-04-2023

Một phần xã Tiên Lãng Điện Lực Tiên Yên 13:30 - 17:00

14-04-2023

Một phần xã Hà Lâu Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 12:00

14-04-2023

Thôn Bản Danh Xã Hà Lâu Điện Lực Tiên Yên 13:30 - 17:00

13-04-2023

Thôn Nà Hắc Xã Hà Lâu Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 12:00

13-04-2023

Thôn Pò Mẩy Xã HÀ Lâu Điện Lực Tiên Yên 13:30 - 17:00

12-04-2023

Thôn Khe Liềng Xã HÀ Lâu Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 12:00

12-04-2023

Thôn Bản Buông thuộc xã Hà Lâu Điện Lực Tiên Yên 13:30 - 17:00

11-04-2023

Thôn Bắc Buông-Khe Tranh thuộc xã Hà Lâu Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 12:00

11-04-2023

Xã Tiên Lãng Tiên Yên Điện Lực Tiên Yên 09:00 - 10:00

01-04-2023

một phần xã phong Dụ , Khu Đại thành Xã Đại Dực Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 11:00

28-03-2023

một phần xã phong Dụ , Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 14:15

28-03-2023

Thôn Cái Mắt , Thủy Cơ Xã Tiên Lãng Điện Lực Tiên Yên 13:00 - 13:30

27-03-2023

Xã Tiên Lãng Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 13:30

27-03-2023

Thôn Cái Mắt , Thủy Cơ Xã Tiên Lãng Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 08:30

27-03-2023

Một phần Thôn Xóm Nương Xã Tiên Lãng Điện Lực Tiên Yên 13:30 - 16:30

23-03-2023

Một phần Thôn Xóm Nương Xã Tiên Lãng Điện Lực Tiên Yên 07:40 - 12:00

23-03-2023

một phần xã Tiên Lãng Điện Lực Tiên Yên 13:30 - 17:00

21-03-2023

một phần xã Tiên Lãng Điện Lực Tiên Yên 07:30 - 12:00

21-03-2023

Một phần Khu Phố Long Tiên Điện Lực Tiên Yên 13:30 - 17:00

17-03-2023

Một phần Thôn Khe Và, xã Yên Than Điện Lực Tiên Yên 07:40 - 12:00

17-03-2023

Một phần thôn Pắc Phai thuộc xã Điền Xá Điện Lực Tiên Yên 14:40 - 15:20

15-03-2023

Một phần xã Đông Ngũ Điện Lực Tiên Yên 08:18 - 12:15

15-03-2023

Một phần xã Hải Lạng Điện Lực Tiên Yên 08:15 - 12:15

15-03-2023

Một phần Xã Hà Lâu Điện Lực Tiên Yên 16:15 - 17:15

14-03-2023

Một phần Xã Hà Lâu Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 16:00

14-03-2023

Một phần Xã Hà Lâu Điện Lực Tiên Yên 06:45 - 07:45

14-03-2023

Thôn Thủy Cơ Xã Tiên Lãng Điện Lực Tiên Yên 07:40 - 16:30

13-03-2023

Trung Tâm Truyền thông văn hóa huyện TY Điện Lực Tiên Yên 13:40 - 15:00

10-03-2023

Một phần Xã Đông Ngũ Điện Lực Tiên Yên 13:30 - 17:00

09-03-2023

Một phần Xã Đông Ngũ Điện Lực Tiên Yên 07:40 - 12:00

09-03-2023

Một phần xã Đông Hải Điện Lực Tiên Yên 15:00 - 17:00

07-03-2023

Một phần xã Đông Hải Điện Lực Tiên Yên 07:40 - 14:30

07-03-2023

TBA KH Trung tâm truyền thông VH huyện TY Điện Lực Tiên Yên 09:00 - 10:30

06-03-2023

Thôn Xóm Nương xã Tiên Lãng Điện Lực Tiên Yên 16:00 - 16:40

28-02-2023

Một Phần Xã Tiên Lãng Điện Lực Tiên Yên 16:00 - 16:40

28-02-2023

Một Phần Xã Hải Lạng Điện Lực Tiên Yên 15:10 - 16:10

28-02-2023

Một Phần Xã Đông Ngũ Điện Lực Tiên Yên 15:00 - 15:30

28-02-2023

Thôn Pác Sủi xã Yên Than Điện Lực Tiên Yên 15:00 - 15:40

28-02-2023

Một Phần Xã Hải Lạng Điện Lực Tiên Yên 14:00 - 15:00

28-02-2023

Một Phần Xã Đông Ngũ Điện Lực Tiên Yên 14:00 - 14:50

28-02-2023

Thôn Khe Và xã Yên Than Điện Lực Tiên Yên 14:00 - 14:50

28-02-2023

Một phần Phố Long Thành TT Tiên Yên Điện Lực Tiên Yên 10:30 - 15:30

27-02-2023

Một phần Phố Long Thành TT Tiên Yên Điện Lực Tiên Yên 08:00 - 10:00

27-02-2023

Một phần TT Tiên Yên Điện Lực Tiên Yên 13:30 - 17:00

25-02-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật