Lịch cúp điện Quảng Yên - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quảng Yên - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Quảng Yên - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quảng Yên - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quảng Yên - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu Chùa Bằng phường Quảng Yên Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 11:30

01-06-2023

Khu 2 phường Hà An Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

01-06-2023

Khu 3 phường Hà An Điện lực TX Quảng Yên 09:45 - 11:30

01-06-2023

Lịch cúp điện Quảng Yên - Quảng Ninh

Lịch Cúp Điện Quảng Yên Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 09:45 - 11:45

31-05-2023

Hiệp Hòa Điện lực TX Quảng Yên 09:45 - 11:45

31-05-2023

Hiệp Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

31-05-2023

Khu Chùa Bằng phường Quảng Yên Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

31-05-2023

Khu 2 phường Hà An Điện lực TX Quảng Yên 09:15 - 11:00

30-05-2023

Khu Khe Cát Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 11:00

30-05-2023

Khu 2 phường Hà An Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:00

30-05-2023

Xóm Sen xã Tiền An Điện lực TX Quảng Yên 07:30 - 12:00

30-05-2023

Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 12:00

29-05-2023

Xã Liên Hòa, Liên Vị, Tiền Phong Điện lực TX Quảng Yên 15:30 - 17:00

27-05-2023

Công ty CP KCN Bắc Tiền Phong Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 15:30

27-05-2023

Xã Liên Hòa, Liên Vị, Tiền Phong Điện lực TX Quảng Yên 06:30 - 08:00

27-05-2023

Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 15:15 - 17:00

26-05-2023

Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 15:00

26-05-2023

Phố Hoàng Hoa Thám phường Quảng Yên Điện lực TX Quảng Yên 09:45 - 11:15

26-05-2023

Thôn 11 xã Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 12:00

26-05-2023

Phố Hoàng Hoa Thám phường Quảng Yên Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

26-05-2023

Phong Hải Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 11:30

25-05-2023

Khu 7 phường Phong Hải Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 11:30

24-05-2023

Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

24-05-2023

Xóm Nam xã Liên Vị Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 11:30

23-05-2023

Công tác hotline không mất điện khách hàng Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 16:00

19-05-2023

Khu Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 09:45 - 10:45

19-05-2023

Công tác hotline không mất điện khách hàng Điện lực TX Quảng Yên 08:30 - 11:00

19-05-2023

Khu Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

19-05-2023

Công tác hotline không mất điện Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 16:00

18-05-2023

Công tác hotline không mất điện Điện lực TX Quảng Yên 08:30 - 11:30

18-05-2023

Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 16:30

17-05-2023

Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 12:00

17-05-2023

Công tác hotline không mất điện khách hàng Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 16:00

16-05-2023

Công tác hotline không mất điện khách hàng Điện lực TX Quảng Yên 08:30 - 11:00

16-05-2023

Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 11:30

16-05-2023

Xã Hiệp Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 12:00

16-05-2023

Xóm Nam - Liên Vị Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 12:00

15-05-2023

Khu 7 phường Phong Hải Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 12:00

15-05-2023

Khu 6 phường Phong Hải Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 12:00

15-05-2023

Xóm Nam - Liên Vị Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 12:00

12-05-2023

Trại Tháp Đông Mai Điện lực TX Quảng Yên 14:00 - 16:00

09-05-2023

Công tác hotline không mất điện khách hàng Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 16:00

09-05-2023

Công tác hotline không mất điện khách hàng Điện lực TX Quảng Yên 08:30 - 11:30

09-05-2023

Phường Hà An Điện lực TX Quảng Yên 15:00 - 16:30

08-05-2023

Phường Hà An Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 08:30

08-05-2023

Phường Hà An Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 16:30

08-05-2023

Phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 16:30

06-05-2023

xã Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 11:00

05-05-2023

Phố Kim Lăng phường Quảng Yên Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 16:00

05-05-2023

phường Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 12:00

28-04-2023

Thôn 3 xã Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 12:00

28-04-2023

Khu Chùa Bằng Điện lực TX Quảng Yên 14:00 - 16:00

27-04-2023

Thôn 3 xã Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 12:00

27-04-2023

Thôn 8 xã Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 07:30 - 14:00

27-04-2023

Khu Chùa Bằng Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 14:00

27-04-2023

Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 11:30

26-04-2023

Khu Chùa Bằng Điện lực TX Quảng Yên 14:00 - 16:00

25-04-2023

Khu Trại Thành Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 12:00

25-04-2023

Khu Chùa Bằng Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 14:00

25-04-2023

Quảng Yên Điện lực TX Quảng Yên 07:30 - 09:30

24-04-2023

Phường Yên Giang Điện lực TX Quảng Yên 07:30 - 12:00

24-04-2023

Quảng Yên Điện lực TX Quảng Yên 07:30 - 16:00

24-04-2023

phường Tân An Điện lực TX Quảng Yên 07:30 - 16:00

24-04-2023

Tân An Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 16:00

24-04-2023

Công ty TNHH Quailty Điện lực TX Quảng Yên 13:00 - 17:00

23-04-2023

Xã Liên Vị, Tiền Phong; xã Tiền An; Hà An Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 14:00

23-04-2023

Xã Tiền Phong; Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 14:00

23-04-2023

Phường Quảng yên Điện lực TX Quảng Yên 15:00 - 16:30

22-04-2023

Phố Hoàng Hoa Thám phường Quảng Yên Điện lực TX Quảng Yên 14:00 - 16:00

22-04-2023

Phường Quảng yên Điện lực TX Quảng Yên 07:30 - 16:30

22-04-2023

Phường Quảng Yên Điện lực TX Quảng Yên 07:30 - 09:30

22-04-2023

Phường Quảng Yên Điện lực TX Quảng Yên 07:30 - 16:00

22-04-2023

Phường Quảng yên Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 16:00

22-04-2023

Thôn 16 xã Hiệp Hòa Điện lực TX Quảng Yên 14:00 - 16:00

21-04-2023

Thôn 16 xã Hiệp Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 15:00

21-04-2023

Phố Hoàng Hoa Thám phường Quảng Yên Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 16:00

21-04-2023

Thôn 3 xã Hiệp Hòa Điện lực TX Quảng Yên 14:00 - 16:00

19-04-2023

Thôn 6 xã Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 09:45 - 11:15

19-04-2023

Thôn 6 xã Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

19-04-2023

Phố Trần Nhân Tông phường Quảng Yên Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 16:00

19-04-2023

Khu 6 phường Yên Giang Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 12:00

19-04-2023

Khu Km11 Điện lực TX Quảng Yên 15:00 - 16:00

18-04-2023

Đông Mai Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 14:50

18-04-2023

Khu Cát Thành Điện lực TX Quảng Yên 10:00 - 11:30

18-04-2023

Khu Cát Thành Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:50

18-04-2023

Xã Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 07:30 - 16:00

18-04-2023

Yên Giang Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 16:00

18-04-2023

Phường Đông Mai Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 12:00

18-04-2023

Khu Hòa Tháp trạm Trại Tháp Điện lực TX Quảng Yên 14:00 - 16:00

14-04-2023

Xóm 5 xã Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 17:00

14-04-2023

Thôn Bầu, Quán xã Liên Vị Điện lực TX Quảng Yên 09:45 - 11:15

14-04-2023

Thôn Đình xã Liên Vị Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

14-04-2023

Xóm 5 xã Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 11:30

14-04-2023

Khu Mai Hòa phường Đông Mai Điện lực TX Quảng Yên 15:30 - 17:00

13-04-2023

Khu Mai Hòa phường Đông Mai Điện lực TX Quảng Yên 13:45 - 15:15

13-04-2023

Khu 2 phường Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 09:45 - 11:15

13-04-2023

Xóm 6 xã Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 09:45 - 11:15

13-04-2023

Khu 2 phường Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

13-04-2023

Xóm 6 xã Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

13-04-2023

Minh Thành Điện lực TX Quảng Yên 14:00 - 16:00

07-04-2023

Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 17:00

07-04-2023

Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 09:00 - 11:30

07-04-2023

Sông Khoai Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 12:00

07-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật