Lịch cúp điện Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Yên Đức, TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 05:00 - 18:00

01-04-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 13:00

01-04-2023

Một phần phường Hồng Hà Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 13:00

01-04-2023

Một phần phường Việt Hưng Điện lực TP Hạ Long 07:00 - 17:00

01-04-2023

1 phần P Hồng Hà Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 14:30

01-04-2023

1 phần P Hồng Hải Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 11:30

01-04-2023

1 phần P Hồng Hải Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 15:00

01-04-2023

Một phần phường Hà Trung Điện lực TP Hạ Long 08:45 - 09:30

01-04-2023

Xã Tiên Lãng Tiên Yên Điện Lực Tiên Yên 09:00 - 10:00

01-04-2023

Một phần phường Hà Tu Điện lực TP Hạ Long 09:45 - 10:30

01-04-2023

Xã Yên Đức, TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 05:00 - 18:00

02-04-2023

Xã Liên Vị, Tiền Phong Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 14:00

02-04-2023

Một phần phường Hà Lầm Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 07:30

02-04-2023

Một phần phường Hà Lầm Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 13:00

02-04-2023

Một phần phường Hồng Hà Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 16:30

02-04-2023

Vị Khê Quảng Yên Điện lực TX Quảng Yên 07:30 - 09:00

02-04-2023

Vị Khê Quảng Yên Điện lực TX Quảng Yên 09:00 - 10:30

02-04-2023

Một phần phường Hà Lầm Điện lực TP Hạ Long 10:30 - 12:00

02-04-2023

Xã Yên Đức, TX Đông Triều Điện Lực thị xã Đông Triều 05:00 - 18:00

03-04-2023

Một phần phường Yết Kiêu Điện lực TP Hạ Long 06:00 - 07:30

03-04-2023

Một phần phường Yết Kiêu Điện lực TP Hạ Long 06:00 - 17:30

03-04-2023

Yên Lập, Minh Thành Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 14:00

03-04-2023

Yên lập, Minh Thành Điện lực TX Quảng Yên 07:30 - 09:00

03-04-2023

Yên lập, Minh Thành Điện lực TX Quảng Yên 09:00 - 10:30

03-04-2023

Một phần phường Yết Kiêu Điện lực TP Hạ Long 16:00 - 17:30

03-04-2023

p. Hà An, Tân An,Tiền An, Hoàng Tân Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 14:00

04-04-2023

p. Hà An Điện lực TX Quảng Yên 07:30 - 08:30

04-04-2023

p. Hà An Điện lực TX Quảng Yên 08:30 - 09:30

04-04-2023

p. Hà An, Tân An,Tiền An, Hoàng Tân Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 10:30

04-04-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 07:30 - 14:00

06-04-2023

Một phần phường Hà Tu, Hà Phong Điện lực TP Hạ Long 07:30 - 12:00

07-04-2023

Một phần phường Hà Tu, Hà Phong Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 16:00

07-04-2023

Lịch cúp điện Quảng Ninh

Lịch Cúp Điện Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần phường Hồng Hà Điện lực TP Hạ Long 15:15 - 16:00

31-03-2023

Xã Quảng Sơn Điện lực Hải Hà 14:30 - 16:00

31-03-2023

Một phần phường Giếng Đáy Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 16:30

31-03-2023

Một phần phường Hà Lầm Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:00

31-03-2023

Trưng Vương Điện Lực TP Uông Bí 14:00 - 16:30

31-03-2023

Một phần phường Cao Xanh Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 17:00

31-03-2023

Xã Quảng Sơn Điện lực Hải Hà 13:20 - 14:20

31-03-2023

trạm Công ty TNHH Tùng Bảo Lâm Điện lực TP Hạ Long 09:40 - 11:30

31-03-2023

Xã Quảng Sơn Điện lực Hải Hà 09:30 - 10:20

31-03-2023

Thôn 1 xã Thủy An Điện Lực thị xã Đông Triều 09:00 - 11:00

31-03-2023

Khu 2 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:30 - 17:30

31-03-2023

Xã Quảng Sơn Điện lực Hải Hà 08:30 - 09:20

31-03-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 17:00

31-03-2023

trạm Công ty Cổ phần Phát triển AGRI - TECH Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 09:30

31-03-2023

Một phần phường Cao Thắng Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 15:00

31-03-2023

Một phần phường Cao Thắng Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 11:30

31-03-2023

Nam Khê Điện Lực TP Uông Bí 08:00 - 11:00

31-03-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 07:30 - 17:00

31-03-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 07:30 - 15:00

31-03-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 07:00 - 17:00

31-03-2023

Một phần phường Cao Xanh Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 13:00

31-03-2023

Một phần phường Hồng Hà Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 13:00

31-03-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 16:00

31-03-2023

Một số khu vực Cẩm Thủy, Cẩm Thạch Điện lực Thành phố Cẩm Phả 06:30 - 19:00

31-03-2023

Một số khu vực Cẩm Thủy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 06:30 - 19:00

31-03-2023

Thanh Sơn Điện Lực TP Uông Bí 14:00 - 15:30

30-03-2023

p. Hà An, Tân An,Tiền An, Hoàng Tân Điện lực TX Quảng Yên 10:45 - 11:30

30-03-2023

Xã bình dương Điện Lực thị xã Đông Triều 10:00 - 13:00

30-03-2023

Minh Thành Điện lực TX Quảng Yên 09:40 - 10:15

30-03-2023

p. Hà An, Tân An,Tiền An, Hoàng Tân Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 10:45

30-03-2023

Khu 1 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:30 - 17:30

30-03-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 11:30

30-03-2023

Bắc Sơn Điện Lực TP Uông Bí 08:30 - 10:00

30-03-2023

Cộng Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:30 - 09:15

30-03-2023

p. Hà An, Tân An,Tiền An, Hoàng Tân Điện lực TX Quảng Yên 08:15 - 09:30

30-03-2023

Khu Nam Thạch Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 16:30

30-03-2023

Thôn 1 xã Nguyễn Huệ Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:30

30-03-2023

Một phần phường Hưng Đạo Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 11:30

30-03-2023

Một Phần Thôn Cặp Tiên xã Đông Xá Điện Lục Vân Đồn 07:30 - 10:00

30-03-2023

Điện Lực Ba Chẽ 07:30 - 13:00

30-03-2023

Xã an sinh Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 10:00

30-03-2023

p. Hà An, Tân An,Tiền An, Hoàng Tân Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 08:15

30-03-2023

Một phần xã Kỳ Thượng Điện lực TP Hạ Long 07:00 - 17:00

30-03-2023

Một phần xã Lê Lợi Điện lực TP Hạ Long 07:00 - 12:00

30-03-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 07:00 - 17:00

30-03-2023

Một phần xã Đồng Lâm Điện lực TP Hạ Long 07:00 - 17:00

30-03-2023

Một phần phường Hùng Thắng Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 16:00

30-03-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 16:00

30-03-2023

Phường, xã Tiền An, Tân An, Hoàng Tân Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 12:00

30-03-2023

Phường, xã Tiền An, Tân An, Hoàng Tân Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 16:00

30-03-2023

Thôn Đông Tiến xã Đông Xá Điện Lục Vân Đồn 16:00 - 18:00

29-03-2023

Một phần phường Đại Yên Điện lực TP Hạ Long 15:30 - 17:00

29-03-2023

Khu Long Thạch Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:30 - 17:00

29-03-2023

Một phần phường Hà Lầm Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 14:45

29-03-2023

Nam Khê Điện Lực TP Uông Bí 14:00 - 15:30

29-03-2023

Một phần phường Đại Yên Điện lực TP Hạ Long 13:45 - 15:30

29-03-2023

Một phần phường Yết Kiêu Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 17:00

29-03-2023

1 phần P Hoành Bồ cũ Điện lực TP Hạ Long 11:30 - 12:30

29-03-2023

Sông Khoai, Hiệp Hòa Điện lực TX Quảng Yên 10:45 - 11:30

29-03-2023

Vàng Danh Điện Lực TP Uông Bí 10:10 - 11:30

29-03-2023

Một phần phường Đại Yên Điện lực TP Hạ Long 10:00 - 11:45

29-03-2023

Sông Khoai, Hiệp Hòa Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 10:45

29-03-2023

Một số khu vực Cửa Ông, Cẩm Thịnh, Cẩm Phú, Cẩm Sơn Điện lực Thành phố Cẩm Phả 09:30 - 10:00

29-03-2023

Vàng Danh Điện Lực TP Uông Bí 09:20 - 11:30

29-03-2023

Khu 7B Điện lực Thành phố Cẩm Phả 09:00 - 09:30

29-03-2023

Khu 2 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:30 - 17:30

29-03-2023

Một số khu vực Cửa Ông, Cẩm Thịnh, Cẩm Phú, Cẩm Sơn Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:30 - 09:00

29-03-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 11:00

29-03-2023

Vàng Danh Điện Lực TP Uông Bí 08:30 - 10:00

29-03-2023

Sông Khoai, Hiệp Hòa Điện lực TX Quảng Yên 08:15 - 09:30

29-03-2023

Một phần phường Đại Yên Điện lực TP Hạ Long 08:15 - 09:30

29-03-2023

Khu 7B Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 08:30

29-03-2023

Khu Long Thạch Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 17:00

29-03-2023

TBA An Sinh 17 Điện Lực thị xã Đông Triều 08:00 - 11:30

29-03-2023

Một phần phường Yết Kiêu Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 11:30

29-03-2023

Điện Lực Thành Phố Móng Cái 08:00 - 12:00

29-03-2023

Bắc Sơn Điện Lực TP Uông Bí 08:00 - 09:00

29-03-2023

Khu Trại Cau Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 16:30

29-03-2023

Điện Lực Ba Chẽ 07:30 - 13:00

29-03-2023

Khu nhuệ hổ - Phường kim sơn Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 16:30

29-03-2023

Xã Nguyễn Huệ Điện Lực thị xã Đông Triều 07:30 - 14:00

29-03-2023

Sông Khoai, Hiệp Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 08:15

29-03-2023

Sông Khoai, Hiệp Hòa Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 08:30

29-03-2023

Khu 2 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:00 - 14:00

29-03-2023

Một phần phường Việt Hưng Điện lực TP Hạ Long 07:00 - 17:00

29-03-2023

Một phần phường Đại Yên Điện lực TP Hạ Long 07:00 - 17:00

29-03-2023

Một phần phường Bãi Cháy Điện lực TP Hạ Long 07:00 - 17:00

29-03-2023

1 phần P Hoành Bồ cũ Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 08:30

29-03-2023

1 phần P Hoành Bồ cũ Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 12:30

29-03-2023

Huyện Cô Tô Điện Lục Vân Đồn 06:30 - 09:00

29-03-2023

Toàn bộ xã Đông Xá Điện Lục Vân Đồn 06:30 - 10:00

29-03-2023

Khu vực Lữ Đoàn 242 Điện Lục Vân Đồn 06:30 - 18:00

29-03-2023

Một phần phường Giếng Đáy Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 16:00

29-03-2023

Sông Khoai, Hiệp Hòa Điện lực TX Quảng Yên 06:00 - 12:00

29-03-2023

1 phần P Giếng Đáy, Hà Khẩu, Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 23:00 - 23:40

28-03-2023

Một phần phường Hà Khánh Điện lực TP Hạ Long 16:00 - 17:00

28-03-2023

Hải Đông Điện Lực Thành Phố Móng Cái 15:00 - 16:15

28-03-2023

Một phần phường Hà Khánh Điện lực TP Hạ Long 15:00 - 15:45

28-03-2023

Một phần xã Lê Lợi Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 16:20

28-03-2023

Một phần phường Cao Thắng Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 14:45

28-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật