Lịch cúp điện Hoành Bồ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hoành Bồ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hoành Bồ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hoành Bồ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hoành Bồ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Lịch Cúp Điện Hoành Bồ Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 14:30 - 15:30

20-09-2023

1 phần P Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 10:10 - 11:30

26-08-2023

1 phần P Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 10:00

26-08-2023

Khu vực phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:00

23-08-2023

Khu vực phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 10:15 - 11:45

23-08-2023

Khu vực phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 11:30

23-08-2023

Khu vực phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:15 - 10:00

23-08-2023

Khu vực Phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 15:30 - 17:00

22-08-2023

1 phần khu vực Phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 16:30

14-08-2023

1 phần khu vực Phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 11:30

14-08-2023

1 Phần Phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 11:30

08-08-2023

Một phần phường Hoành Bồ, xã Lê Lợi, Đồng Lâm, Vũ Oai, Thống Nhất, Hoà bình, Sơn Dương Điện lực TP Hạ Long 17:00 - 17:30

28-07-2023

Một phần phường Hoành Bồ, xã Lê Lợi, Đồng Lâm, Vũ Oai, Thống Nhất, Hoà bình, Sơn Dương Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 06:45

28-07-2023

1 phần P Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 09:30 - 11:30

27-07-2023

Một phần phường Hoành Bồ, xã Lê Lợi, Đồng Lâm, Vũ Oai, Thống Nhất, Hoà bình, Sơn Dương Điện lực TP Hạ Long 06:00 - 06:15

27-07-2023

1 phần P Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 11:30

25-07-2023

1 phần khu vực phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 10:00 - 11:30

14-07-2023

1 phần P Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 11:30

14-07-2023

1 phần khu vực phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 09:30

14-07-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 11:30

10-07-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 11:30

07-07-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 16:30

06-07-2023

Trường PTTH Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 11:30

26-06-2023

Phường hoành Bồ, xã: Sơn Dương, Dân Chủ,Đồng sơn, Tân Dân, Quảng La, Bằng Cả Điện lực TP Hạ Long 21:30 - 00:01

15-06-2023

Phường Hà Khẩu, Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 16:30 - 21:30

14-06-2023

Một phần phường Hà Khẩu,Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 21:30 - 00:00

14-06-2023

Một phần phường Hà Khẩu,Hoành Bồ,Giếng Đáy Điện lực TP Hạ Long 21:30 - 00:00

14-06-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 21:30 - 00:00

14-06-2023

Một phần phường Hà Khẩu,Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 20:30 - 00:00

14-06-2023

1 phần phường Hà Khẩu, Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 21:00 - 00:00

13-06-2023

Phường Hoành Bồ, Xã Đồng Sơn, Xã Quảng La , xã Tân Dân Điện lực TP Hạ Long 00:30 - 05:30

12-06-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 15:00

10-06-2023

Khu vực Phường Hoành Bồ,xã Lê Lợi đến xã Hòa Bình Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 18:30

07-06-2023

KCN Việt Hưng và Phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 11:00

07-06-2023

Phường Giếng Đáy,Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 01:00 - 07:00

04-06-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 16:30

25-05-2023

TBA ĐT Khu 7-Phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 10:10 - 11:40

24-05-2023

TBA ĐT Khu 7 Phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 10:00 - 11:45

24-05-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 09:30 - 10:30

24-05-2023

TBA Tự Dùng-Phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 10:00

24-05-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 15:30 - 16:30

17-05-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 09:30

15-05-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 15:30 - 16:30

28-04-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 14:00 - 16:00

27-04-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 09:45 - 11:30

27-04-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 09:30

27-04-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 12:00

21-04-2023

1 phần khu vực phường Hoành bồ Điện lực TP Hạ Long 15:10 - 17:00

13-04-2023

1 phần khu vực phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 14:30 - 15:30

13-04-2023

1 phần khu vực phường Hoành bồ Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 15:00

13-04-2023

1 phần khu vực phường Hoành bồ Điện lực TP Hạ Long 10:10 - 12:00

13-04-2023

1 phần khu vực phường Hoành bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 10:00

13-04-2023

1 phần khu vực phường Hoành bồ Điện lực TP Hạ Long 07:00 - 17:00

13-04-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 10:00

12-04-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 15:30 - 16:30

06-04-2023

1 phần P Hoành Bồ cũ Điện lực TP Hạ Long 11:30 - 12:30

29-03-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 11:00

29-03-2023

1 phần P Hoành Bồ cũ Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 08:30

29-03-2023

1 phần P Hoành Bồ cũ Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 12:30

29-03-2023

1 phần P Giếng Đáy, Hà Khẩu, Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 23:00 - 23:40

28-03-2023

Các phường Bãi Cháy ,Cái Dăm,Đại Yên và một phần phường Hà Khẩu,Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 06:00 - 17:00

25-03-2023

Một phần phường Hoành Bồ, Việt Hưng, xã Thống Nhất, Lê Lợi, Hòa Bình, Đồng Lâm, Vũ Oai Điện lực TP Hạ Long 11:00 - 13:00

23-03-2023

Một phần phường Hoành Bồ, Việt Hưng, xã Thống Nhất, Lê Lợi, Hòa Bình, Đồng Lâm, Vũ Oai Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 08:30

23-03-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 13:00

23-03-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 09:30

20-03-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 17:00

21-02-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 09:00 - 10:00

16-02-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:10 - 10:00

11-01-2023

Phường Hoành bồ Điện lực TP Hạ Long 15:30 - 16:30

10-01-2023

Phường Hoành bồ Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 17:00

10-01-2023

1 phần P Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 07:30 - 14:00

07-01-2023

Phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 15:00 - 16:00

04-01-2023

Phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 09:30

04-01-2023

1 phần P Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 12:30

30-12-2022

1 phần P Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 11:00 - 12:00

29-12-2022

1 phần P Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 08:30

29-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật