Lịch cúp điện Hoành Bồ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hoành Bồ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hoành Bồ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hoành Bồ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hoành Bồ - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Hoành Bồ - Quảng Ninh

Lịch Cúp Điện Hoành Bồ Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần P Hoành Bồ cũ Điện lực TP Hạ Long 11:30 - 12:30

29-03-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 11:00

29-03-2023

1 phần P Hoành Bồ cũ Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 08:30

29-03-2023

1 phần P Hoành Bồ cũ Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 12:30

29-03-2023

1 phần P Giếng Đáy, Hà Khẩu, Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 23:00 - 23:40

28-03-2023

Các phường Bãi Cháy ,Cái Dăm,Đại Yên và một phần phường Hà Khẩu,Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 06:00 - 17:00

25-03-2023

Một phần phường Hoành Bồ, Việt Hưng, xã Thống Nhất, Lê Lợi, Hòa Bình, Đồng Lâm, Vũ Oai Điện lực TP Hạ Long 11:00 - 13:00

23-03-2023

Một phần phường Hoành Bồ, Việt Hưng, xã Thống Nhất, Lê Lợi, Hòa Bình, Đồng Lâm, Vũ Oai Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 08:30

23-03-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 13:00

23-03-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:30 - 09:30

20-03-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 17:00

21-02-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 09:00 - 10:00

16-02-2023

Một phần phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:10 - 10:00

11-01-2023

Phường Hoành bồ Điện lực TP Hạ Long 15:30 - 16:30

10-01-2023

Phường Hoành bồ Điện lực TP Hạ Long 13:30 - 17:00

10-01-2023

1 phần P Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 07:30 - 14:00

07-01-2023

Phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 15:00 - 16:00

04-01-2023

Phường Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 08:00 - 09:30

04-01-2023

1 phần P Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 12:30

30-12-2022

1 phần P Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 11:00 - 12:00

29-12-2022

1 phần P Hoành Bồ Điện lực TP Hạ Long 06:30 - 08:30

29-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật