Lịch cúp điện Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu 4 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 06:30 - 17:00

01-06-2023

Khu 2 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:00 - 09:00

01-06-2023

Khu 6C Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 12:30

01-06-2023

Khu 7 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 09:00 - 11:00

01-06-2023

Khu 2 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 10:00 - 12:30

01-06-2023

Lịch cúp điện Cẩm Phả - Quảng Ninh

Lịch Cúp Điện Cẩm Phả Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu 4 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:00 - 17:00

31-05-2023

Khu 2 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 10:00 - 12:00

31-05-2023

Khu 7A - Quang Hanh Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:30 - 15:30

31-05-2023

Khu Lý Bôn Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 10:00

31-05-2023

Khu 6B Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 12:30

31-05-2023

Khu Lê Lợi Điện lực Thành phố Cẩm Phả 06:30 - 12:30

31-05-2023

Khu 3 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 15:00 - 17:00

30-05-2023

Khu Tân Lập 4 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:00 - 16:00

30-05-2023

Khu Tân Lập 4 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 10:00 - 12:00

30-05-2023

Khu Tân Lập 3 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 10:00 - 12:00

30-05-2023

Khu 2 giếng Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:30 - 10:30

30-05-2023

Khu Tân Lập 7 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:30 - 10:30

30-05-2023

Khu 2 giếng Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 09:30

30-05-2023

Khu Bạch Đằng Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 09:30

30-05-2023

Khu 6B Điện lực Thành phố Cẩm Phả 06:30 - 17:30

30-05-2023

Khu Tân Lập 1 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 12:30

29-05-2023

Khu 2 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 17:30

29-05-2023

Khu 2 giếng Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 17:30

27-05-2023

Khu 2 giếng Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 12:00

27-05-2023

Khu 5B Điện lực Thành phố Cẩm Phả 10:30 - 12:30

26-05-2023

Khu 5B Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 12:30

26-05-2023

Khu 2 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 17:30

26-05-2023

Khu 1 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 17:30

25-05-2023

Khu 2 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 17:30

25-05-2023

Khu Long Thạch Điện lực Thành phố Cẩm Phả 15:30 - 17:30

24-05-2023

Khu Hồng Thạch Điện lực Thành phố Cẩm Phả 15:30 - 17:30

24-05-2023

Khu Long Thạch Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:30 - 16:30

24-05-2023

Khu Hồng Thạch Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:30 - 16:30

24-05-2023

Khu Nam Sơn Điện lực Thành phố Cẩm Phả 10:00 - 12:00

24-05-2023

Khu 1 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 10:00 - 12:00

24-05-2023

Khu Tân Lập Điện lực Thành phố Cẩm Phả 10:00 - 12:30

24-05-2023

Khu Cao Sơn Điện lực Thành phố Cẩm Phả 09:00 - 11:00

24-05-2023

Khu Tân Lập Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 12:30

24-05-2023

Khu 9 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 11:00

24-05-2023

Khu Trung Sơn Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 10:00

24-05-2023

Khu 1 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 17:30

24-05-2023

Cẩm Thạch Điện lực Thành phố Cẩm Phả 15:00 - 17:30

23-05-2023

Cẩm Thạch Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:00 - 16:00

23-05-2023

Khu 7A - Cẩm Phú Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:00 - 17:00

23-05-2023

Cẩm Thạch Điện lực Thành phố Cẩm Phả 09:30 - 12:00

23-05-2023

Thôn Hà Chanh Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:30 - 12:00

23-05-2023

Cửa Ông Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:30 - 12:00

23-05-2023

Khu Tân Lập - Cẩm Thủy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 12:30

23-05-2023

Cẩm Thạch Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 11:00

23-05-2023

Khu 7A - Cẩm Phú Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 17:00

23-05-2023

Khu 9, 10 - Quang Hanh Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 14:00

23-05-2023

Mông Dương Điện lực Thành phố Cẩm Phả 09:00 - 12:00

20-05-2023

Cửa Ông Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 16:30

20-05-2023

Mông Dương Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 11:00

20-05-2023

Cẩm Thạch, Quang Hanh Điện lực Thành phố Cẩm Phả 06:30 - 19:00

20-05-2023

Cửa Ông Điện lực Thành phố Cẩm Phả 06:30 - 19:00

19-05-2023

Khu 2 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:30 - 17:00

18-05-2023

Khu 1 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:30 - 17:00

18-05-2023

Khu 2 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 13:30 - 15:30

18-05-2023

Khu 1 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 13:30 - 17:30

18-05-2023

Khu 1 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 10:00 - 12:00

18-05-2023

Khu 2 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 10:00 - 12:00

18-05-2023

Khu 1 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 17:30

18-05-2023

Khu Diêm Thủy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 17:30

18-05-2023

Khu 1 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 10:00

18-05-2023

Khu 2 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 10:00

18-05-2023

Khu 1 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 12:30

18-05-2023

Khu THĐ Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:30 - 16:30

17-05-2023

Khu 1 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:30 - 16:30

17-05-2023

Khu THĐ Điện lực Thành phố Cẩm Phả 13:30 - 15:30

17-05-2023

Khu 1 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 13:30 - 15:30

17-05-2023

Khu Tân Lập Điện lực Thành phố Cẩm Phả 10:00 - 12:30

17-05-2023

Khu Bà Triệu Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 17:30

17-05-2023

Khu Tân Lập Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 12:30

17-05-2023

Khu Đông Hải Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 17:30

16-05-2023

Khu 10 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 14:00

16-05-2023

Xã Dương Huy Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 12:30

13-05-2023

Khu 6 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:30 - 15:00

12-05-2023

Khu Trung Sơn Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 11:30

10-05-2023

Khu Bình Sơn Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 11:30

10-05-2023

Khu 6B Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:00 - 17:30

09-05-2023

Khu 6B Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 12:30

09-05-2023

Khu 5B Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 15:30

09-05-2023

Khu 5B Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:00 - 17:30

08-05-2023

Khu 6 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:00 - 17:00

08-05-2023

Khu 6 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 17:00

08-05-2023

Khu 5B Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 17:30

08-05-2023

Khu 5B Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:30 - 17:30

06-05-2023

Khu 5B Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 17:30

06-05-2023

Một số khu vực Cẩm Đông, Cẩm Sơn Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 14:00

06-05-2023

Khu 7 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 12:30

05-05-2023

Khu 6B Điện lực Thành phố Cẩm Phả 14:00 - 17:30

28-04-2023

Khu 6 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 09:30 - 12:30

28-04-2023

Thôn Đồng cói Điện lực Thành phố Cẩm Phả 09:00 - 12:30

28-04-2023

Khu 6 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:30 - 12:30

28-04-2023

Khu 6B Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 15:00

28-04-2023

Khu 5 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 17:30

28-04-2023

Khu 4 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 13:00 - 15:00

27-04-2023

Khu 4 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 13:00 - 17:30

27-04-2023

Khu 4 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 15:00

27-04-2023

Khu 1 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:30 - 17:30

25-04-2023

Khu Đông Sơn Điện lực Thành phố Cẩm Phả 08:00 - 12:00

25-04-2023

Khu 3 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 07:30 - 17:30

25-04-2023

Khu 1 Điện lực Thành phố Cẩm Phả 10:30 - 15:00

24-04-2023

Khu Bắc Sơn Điện lực Thành phố Cẩm Phả 10:30 - 17:30

24-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật