Kiễu hợp đồng lao động chuẩn mới nhất 2019

Admin 09:37 13-10-2019 4

Hợp đồng lao động là một loại văn bản quan trọng ghi nhận sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Hợp đồng lao động có tính pháp lý cao …

Hợp đồng lao động là một loại văn bản quan trọng ghi nhận sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Hợp đồng lao động có tính pháp lý cao nhằm bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động. Để hiểu rõ hơn về mẫu hợp đồng lao động được quy định đúng chuẩn trong Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội, hãy cùng Wiki Cách Làm tham khảo một số thông tin dưới đây.

Hợp đồng lao động là gì?

Mẫu hợp đồng lao động chuẩn mới nhất 2019-1

Hợp đồng lao động là 1 loại văn bản quan trọng có tính pháp lý cao. Nội dung văn bản này ghi nhận sự thỏa thuận về mức lương, chế độ nghỉ ngơi, thời hạn làm việc,…Nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động. Mẫu hợp đồng lao động được quy định trong Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội.

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***--–

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

………,ngày……tháng……năm……

Số:………

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày …….;

Căn cứ nhu cầu và năng lực của bên A và bên B

Hôm nay, tại…………………………

Chúng tôi gồm:

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG( BÊN A): …………………………

Đại diện:………………………………

Chức vụ:…………………………………

Quốc tịch: ………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………

Số tài khoản: ……………………Tại Ngân hàng: ……………………………

NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B): ……………….……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………..… Giới tính: ……………..……

Quê quán: …………………………..…………

Địa chỉ thường trú:………………….……………

Số CMND:……………

Ngày cấp: …………………… Nơi cấp:………………

Trình độ: ……………………… Chuyên ngành: ………………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

1. Loại HĐLĐ: ………………………………………

2. Thời hạn HĐLĐ: ……………………………….

3. Thời điểm bắt đầu: …………………………………………

4. Thời điểm kết thúc (nếu có): ………………………….………

5. Địa điểm làm việc: …………………………………..

6. Bộ phận công tác: Phòng ………………………………

7. Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): ……………………

8. Nhiệm vụ công việc như sau:

 • Chịu sự điều hành trực tiếp của ông/bà: ………………..
 • Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của người có thẩm quyền.
 • Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.
 • Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc.

Điều 2: Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc: ……………………………………………

2. Do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu của tổ chức/bộ phận, Công ty có thể cho áp dụng thời gian làm việc linh hoạt. Những người được áp dụng thời gian làm việc linh hoạt có thể không tuân thủ lịch làm việc cố định bình thường mà làm theo ca, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ số giờ làm việc theo quy định.

3. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.

4. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền của người lao động:

a) Tiền lương và phụ cấp:

 • Mức lương chính: ………. VNĐ/tháng.
 • Phụ cấp trách nhiệm (nếu có): ……… VNĐ/tháng
 • Phụ cấp hiệu suất công việc (nếu có): Theo đánh giá của quản lý.
 • Lương hiệu quả (nếu có): Theo quy định của phòng ban, công ty.
 • Công tác phí: Tùy từng vị trí, người lao động được hưởng theo quy định của công ty.
 • Hình thức trả lương: ………………………………………

b) Các quyền lợi khác:

 • Khen thưởng: Người lao động được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có thành tích trong công tác hoặc theo quy định của công ty.
 • Chế độ nâng lương: Theo quy định của Nhà nước và quy chế tiền lương của Công ty.
 • Chế độ nghỉ: Theo quy định chung của Nhà nước.

+ Nghỉ hàng tuần: ……………………………………

+ Nghỉ hàng năm: Những nhân viên được ký Hợp đồng chính thức và có thâm niên công tác 12 tháng thì sẽ được nghỉ phép năm có hưởng lương (mỗi năm 12 ngày phép). Nhân viên có thâm niên làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.

+ Nghỉ ngày Lễ: Các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

 • Chế độ Bảo hiểm theo quy định của nhà nước: ……………..
 • Chế độ phúc lợi: …………………………………
 • Các chế độ được hưởng: Người lao động được hưởng các chế độ ngừng việc, trợ cấp thôi việc hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Được đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật và nội quy công ty.

2. Nghĩa vụ của người lao động

 • Thực hiện công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành của người có thẩm quyền.
 • Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.
 •  Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.
 • Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.
 • Tham dự đầy đủ, nhiệt tình các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức.
 • Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng lao động và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.
 • Tuyệt đối thực hiện cam kết bảo mật thông tin
 • Đóng các loại bảo hiểm, thuế, phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Quyền của người sử dụng lao động

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển công việc cho người lao động theo đúng chức năng chuyên môn).
 • Có quyền tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác, ngừng việc và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và theo nội quy Công ty trong thời gian hợp đồng còn giá trị.
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của pháp luật và nội quy công ty.
 • Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

 • Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo Hợp đồng đã ký.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động.

Điều 5: Những thỏa thuận khác

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày và ký kết bản Phụ lục hợp đồng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết. Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại Hợp đồng lao động.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thỏa ước tập thể, nội quy lao động và pháp luật lao động. Khi hai bên ký kết Phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của Phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ..….. bản.

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm >>> Mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng mới nhất

Bên trên là mẫu hợp đồng lao động mới nhất, hi vọng thông qua nội dung bài viết này, bạn đọc sẽ nhanh chóng hiểu rõ hơn về hợp đồng lao động. Nội dung của mẫu hợp đồng lao động phụ thuộc chủ yếu vào tính chất của công việc, người sử dụng lao động và người lao động tự điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp, tương xứng. Nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cả 2 bên (người sử dụng lao động và người lao động).

Theo Wikici tổng hợp
Nguồn : tổng hợp


Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 1 Đánh giá
Tags bài viết:

Bình luận cho "Kiễu hợp đồng lao động chuẩn mới nhất 2019"

  THÔNG TIN NGƯỜI GỬI


  Các tin khác

  Châu Âu gồm những nước nào? Danh sách các nước Châu Âu đầy đủ nhất

  Châu Âu gồm những nước nào? Danh sách các nước Châu Âu đầy đủ nhất

  Bạn có biết liên minh Châu Âu gồm những nước nào, diện tích, phạm vi lãnh thổ và vị trí của chúng trên bản đồ địa lý Châu Âu? Hãy để giải đáp cho bạn một cách chi tiết và đầy đủ nhất.

  Admin 12-11-2019 14:14 7

  Châu Mỹ gồm những nước nào? Danh sách các nước châu Mỹ đầy đủ nhất

  Châu Mỹ gồm những nước nào? Danh sách các nước châu Mỹ đầy đủ nhất

  Châu Mỹ là một trong những châu lục lớn nằm ở phía Tây bán cầu và có gồm 3 lục địa. Vây châu Mỹ gồm những nước nào? Danh sách các nước châu Mỹ đầy đủ nhất dưới đây sẽ giúp bạn có câu trả lời cho vấn đề này. Theo thống kê hiện nay thì châu Mỹ bao gồm 19 quốc gia và vùng lãnh thổ và 34 quốc gia độc lập.

  Admin 12-11-2019 14:14 8

  Châu Á có bao nhiêu nước? Danh sách các nước Châu Á đầy đủ nhất

  Châu Á có bao nhiêu nước? Danh sách các nước Châu Á đầy đủ nhất

  Châu Á là là một châu lục có diện tích lớn và đông dân nhất trên thế giới hiện nay. Đã bao giờ bạn băn khoăn xem Châu Á có bao nhiêu nước chưa?

  Admin 12-11-2019 14:00 8

  Công dụng của DẠ DÀY NHÍM

  Công dụng của DẠ DÀY NHÍM

  Dạ dày nhím có rất nhiều công dụng khác nhau mà bạn chưa biết hãy cùng chúng tôi tìm hiểu công dụng của nó nhé !

  Admin 02-11-2019 13:32 9

  Nghĩa vụ quân sự là gì và Cách trốn nghĩa vụ quân sự

  Nghĩa vụ quân sự là gì và Cách trốn nghĩa vụ quân sự

  Khái niệm "Cách trốn nghĩa vụ quân sự" không còn lạ lẩm với các bạn trẻ đăc biết là các bạn nam ! Vậy làm cách nào để thực hiện hãy tham khảo chia sẻ sau đây nhé !

  Admin 21-10-2019 23:35 84

  Bài phát biểu tại đại hội chữ thập đỏ

  Bài phát biểu tại đại hội chữ thập đỏ

  Trong tinh thần sống và làm việc cho dân và vì dân “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc …

  Admin 13-10-2019 09:41 25

  Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2019 – 2020

  Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2019 – 2020

  Ngày đầu năm học mới bao giờ cũng là khoảnh khắc khó quên cho những cảm xúc hồi hộp, hân hoan mong chờ được gặp lại bạn bè, thầy cô và mái trường sau thời …

  Admin 13-10-2019 09:41 25

  Bài phát biểu gặp mặt đầu xuân

  Bài phát biểu gặp mặt đầu xuân

  Các bài phát biểu gặp mặt đầu xuân các bạn có thể tham khảo như sau:Bài phát biểu gặp mặt đầu xuânBÀI PHÁT BIỂU SỐ 1Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong …

  Admin 13-10-2019 09:41 34

  Các bài phát biểu cảm ơn khách hàng, thầy cô

  Các bài phát biểu cảm ơn khách hàng, thầy cô

  Truyền thống biết ơn là 1 truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Nó không dừng lại là ở tình cảm giữa người với người mà còn biểu lộ sự tôn trọng, chuẩn mực …

  Admin 13-10-2019 09:41 38

  Các bài phát biểu bế mạc các cuộc thi, hội thao, kỳ họp bất thường

  Các bài phát biểu bế mạc các cuộc thi, hội thao, kỳ họp bất thường

  Để kết thúc bế mạc các cuộc thi, hội thao, lớp huấn luyện, các giải bóng  chuyền, bóng đá, các kỳ họp bất thường HĐND, huấn luyện dân quân…không thể có các bài phát biểu …

  Admin 13-10-2019 09:41 30