Kiễu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT mới nhất 2019

Admin 00:18 24-07-2019 22

Đơn xin chuyển trường là đơn bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển sang một môi trường khác để học tập và rèn luyện hay những lý do khác. Trong đơn xin chuyển trường thì cần …

Đơn xin chuyển trường là đơn bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển sang một môi trường khác để học tập và rèn luyện hay những lý do khác. Trong đơn xin chuyển trường thì cần ghi rõ thông tin cá nhân, kết quả học tập và rèn luyện trong suốt quá trình ở trường cũ, mong muốn, đưa ra lý do tại sao chuyển trường gửi lên ban giám hiệu nhà trường cũ và ban giám hiệu trường mới. Để làm một đơn xin chuyển trường hợp lệ, đúng chuẩn thì có rất nhiều phụ huynh vẫn chưa biết rõ. Vậy thì hôm nay Wiki Cách Làm sẽ chia sẻ các bạn cách viết đơn xin chuyển trường qua bài viết sau.

1. Cách viết đơn xin chuyển trường

Đơn xin chuyển trường sẽ được gửi lên ban giám hiệu nhà trường đang học và trường sắp chuyển tới.

– Mở đầu lá đơn cần có quốc hiệu, quốc ngữ, tên đơn (bắt buộc trong các loại đơn )

Xem thêm : Các bài phát biểu hay nhất thế giới

– Lời chào (Kính gửi: …), ghi các thông tin người gửi và người nhận, nơi đang học và nơi sắp chuyển đến. Điền đầy đủ các thông tin sơ yếu lý lịch, lớp học, trường đang học, kết quả học tập,…

– Nêu rõ lý do chuyển trường: viết rõ ràng, chi tiết như thế thì nhà trường sẽ tiện trong việc giải quyết vấn đề

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT mới nhất 2019-1

2. Các mẫu đơn xin chuyển trường

– Đơn xin chuyển trường cấp tiểu học

Xem thêm : Các bài phát biểu hay mừng thọ cha mẹ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: …………………..
– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: …………………..
– Hiệu trưởng trường: …………………………
– Hiệu trưởng trường: …………………………

Tôi tên là: ………….. Hiện ngụ tại:…………..

Xem thêm : Bài phát biểu chỉ đạo đại hội phụ nữ xã

Là phụ huynh của em …………………….. Sinh năm ………..  là học sinh lớp năm học thuộc trường ………………………

Kết quả cuối năm: ……………… Học lực: …………………. Hạnh kiểm: ……………………………

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ……………………. và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT …………….. cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ………… năm học ……………… tại trường …………………… thuộc huyện ………….. tỉnh………….

Lý do: …………………………………………….

Xem thêm : Bài phát biểu tiếp xúc cử tri cấp xã

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

……, ngày….tháng……năm….20…

Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường                           

(Nơi chuyển đến)

Hồ sơ đính kèm:

Xem thêm : Bài phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới

 • Giấy khai sinh
 • Học bạ

– Đơn xin chuyển trường cấp trung học cơ sở trong tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Hiệu trưởng Trường (đi)…………………….
– Hiệu trưởng Trường (đến)………………….

Phụ huynh của học sinh …………… Sinh ngày:.………….. Tôi tên là: …………..…

Xem thêm : Bài phát biểu tặng quà tết cho người nghèo

Đang học lớp …………………….. Năm học: 20…..-20….. tại trường …………………..

Thuộc huyện …………………………………………… Tỉnh …………………………………

Nay xin chuyển đến học lớp ……………….. Năm học: 20…..- 20….. tại trường ……….

Thuộc huyện …………………. Tỉnh ……………

Lý do: ………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

                                                                                                                         ……, ngày ….. tháng …… năm 20…

Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Giấy chứng nhận học Tiểu học và giấy trúng tuyển vào lớp 6
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng

– Đơn xin chuyển trường cấp trung học cơ sở khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---–o0o---–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Phòng GD&ĐT/Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) ………..
– Phòng GD&ĐT/Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) …….
– Hiệu trưởng Trường (đi) …………………………………..
– Hiệu trưởng Trường (đến) ………………………………..

Tôi tên là: ………………….. là phụ huynh của học sinh ……………..

Sinh ngày: …………… Đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ………….. thuộc Huyện ………… Tỉnh …………

Nay xin chuyển đến học lớp năm học: 20…..-20….. tại trường ……………… thuộc Huyện …………… Tỉnh ……….

Lý do: ………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

                                                                                                                       ……, ngày ….. tháng …… năm 20….
                                                                                                                                          Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Giấy chứng nhận học Tiểu học và giấy trúng tuyển vào lớp 6
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng nơi đến

– Đơn xin chuyển trường cấp trung học phổ thông trong tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---–o0o---–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo ………………………
– Hiệu trưởng trường (đi) ………………………
– Hiệu trưởng trường (đến) ……………………

Tôi tên là: ………………………….. phụ huynh của học sinh …………………………
Sinh ngày ……../……../………… đang học lớp …….. năm học: 20…..-20….. tại trường ………………………… thuộc huyện …………………….. tỉnh …………………………….

Nay xin chuyển đến học lớp ………… năm học: 20….. – 20….. tại trường ……………… thuộc huyện ………………… tỉnh ……………….

Lý do: …………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

                                                                                                                      ……., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
                                                                                                                                         Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Bằng tốt nghiệp THCS và giấy trúng tuyển vào lớp 10
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng nơi đến
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp

– Đơn xin chuyển trường cấp trung học phổ thông khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---–o0o---–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)…………..
– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)………..
– Hiệu trưởng trường (đi)………………………
– Hiệu trưởng trường (đến)……………………

Tôi tên là: …………………………. phụ huynh của học sinh ………………….. Sinh ngày …../…../………. đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………… thuộc huyện …………………..tỉnh ……………………..

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường …………..thuộc huyện tỉnh ……………….

Lý do: …………………………..

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
                                                                                                                                                 Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Bằng tốt nghiệp THCS và giấy trúng tuyển vào lớp 10
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng nơi đến
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp

3. Những lưu ý khi viết đơn xin chuyển trường

– Cần khai báo tất cả các thông tin chính xác trên đơn xin chuyển trường

– Nên chọn đúng loại đơn phù hợp với cấp bậc đang học bởi mỗi cấp đều có mẫu đơn khác nhau

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT mới nhất 2019-2

Qua bài viết các bậc phụ huynh, học sinh chắc chắn sẽ có thêm kiến thức về viết đơn xin chuyển trường. Một đơn xin chuyển trường với nội dung rõ ràng, chính xác và phù hợp với cấp bậc học hiện tại sẽ giúp cho việc chuyển trường được thuận lợi hơn. Chúc các bạn thành công!

Nguồn : tổng hợp


Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 1 Đánh giá
Tags bài viết:

Bình luận cho "Kiễu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT mới nhất 2019"

  THÔNG TIN NGƯỜI GỬI


  Các tin khác

  Kaity Nguyễn sinh năm bao nhiêu? Tiểu sử Kaity Nguyễn

  Kaity Nguyễn sinh năm bao nhiêu? Tiểu sử Kaity Nguyễn

  Người đóng vai chính phim Em Chưa 18 gần đây nổi như cồn và khiến mọi người tò mò về năm sinh cũng như gia thế như thế nào . Hãy cùng wikici tìm hiểu xem sao nhé!

  Admin 10-12-2019 13:00 25

  Hoàng Viruss là ai ? Thông tin tiểu sử ông Hoàng Streamer Viruss

  Hoàng Viruss là ai ? Thông tin tiểu sử ông Hoàng Streamer Viruss

  Hoàng Viruss là một trong những Streamer hàng đầu tại việt nam và tầm ảnh hưởng khá lớn . Hãy cùng wikici tìm hiểu thông tin tiểu sử của Hoàng streamer Viruss nhé !

  Admin 07-12-2019 00:59 59

  Alan walker là ai? Tuyển tập các bài hát hay nhất của Alan Walker

  Alan walker là ai? Tuyển tập các bài hát hay nhất của Alan Walker

  Những ai yêu thích DJ chắc cũng điều biết được cái tên đình đám Alan walker vậy anh ấy là ai và những bài hát hay nhất của anh ấy gì là . Hãy cùng wikici tìm hiểu nhé !

  Admin 07-12-2019 00:42 13

  Color Man là ai ? Ông trùm quyền lực trong Điền Quân và Showbiz

  Color Man là ai ? Ông trùm quyền lực trong Điền Quân và Showbiz

  Color Man là một trong những ông trùm quyền lực nhất giới showbiz và là trùm cuối của Điền Quân . Vậy ông là ai , làm nghề gì ? Hãy cùng wikici tìm hiểu thông tin này nhé !

  Admin 04-12-2019 14:31 63

  Màu tím là màu gì - ý nghĩa và các loại màu tím cơ bản

  Màu tím là màu gì - ý nghĩa và các loại màu tím cơ bản

  Màu tím không xa lạ gì với bất kỳ ai trong chúng ta nhưng bạn có biết nó là màu gì , ý nghĩa của nó ra sao và nó có những loại nào hãy cũng wikici tìm hiểu nhé !

  Admin 02-12-2019 00:37 39

  LOL, NH, WP, GB, TYM8, GG là gì trong Game và Chat

  LOL, NH, WP, GB, TYM8, GG là gì trong Game và Chat

  Khi tôi bắt đầu chơi Game và chat trực tuyến, tôi đã bối rối với tất cả các từ viết tắt mà tôi gặp phải như LOL, NH, WP, GB, TYM8, GG .. trong hộp chat của tôi và tôi không biết nó là gì cả ?

  Admin 26-11-2019 12:57 31

  Tổng hợp các câu hỏi Name là gì đầy đủ nhất

  Tổng hợp các câu hỏi Name là gì đầy đủ nhất

  Bạn thường thắc mắc các câu hỏi đại khái như Name là gì ,brand name là gì ,print name là gì .... Hãy cùng wikici tìm hiểu và giải đáp các câu hỏi sau đây nhé !

  Admin 30-11-2019 17:02 62

  Khương dừa là ai ? Mà lại có quyền lực trong Điền Quân

  Khương dừa là ai ? Mà lại có quyền lực trong Điền Quân

  Khương dừa là ông trùm sáng tạo và là người rất có quyền lực trong công ty Điền Quân đứng sau hàng loạt các chương trình đình đám như Thách Thức Danh Hài, Giọng Ải Giọng Ai ....

  Admin 04-12-2019 14:19 805

  Chữ ký đẹp - các mẫu chữ ký theo tên đẹp nhất 2019

  Chữ ký đẹp - các mẫu chữ ký theo tên đẹp nhất 2019

  Bạn đang mong muốn tìm cho mình một chữ ký đẹp để hãnh diện với mọi người hãy cùng wikici tìm hiểu các mẫu chữ ký theo tên đẹp nhất năm 2019 nhé !

  Admin 25-11-2019 01:14 90

  Tìm hiểu năm 2020 là năm con gì và thuộc mệnh gì

  Tìm hiểu năm 2020 là năm con gì và thuộc mệnh gì

  Bạn đang muốn tìm hiểu năm 2020 là năm con gì và mệnh nào , hãy cùng wikici đọc bài viết sau để biết thêm chi tiết nhé

  Admin 24-11-2019 23:07 39