Kiễu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT mới nhất 2019

Admin 00:18 24-07-2019 14

Đơn xin chuyển trường là đơn bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển sang một môi trường khác để học tập và rèn luyện hay những lý do khác. Trong đơn xin chuyển trường thì cần …

Đơn xin chuyển trường là đơn bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển sang một môi trường khác để học tập và rèn luyện hay những lý do khác. Trong đơn xin chuyển trường thì cần ghi rõ thông tin cá nhân, kết quả học tập và rèn luyện trong suốt quá trình ở trường cũ, mong muốn, đưa ra lý do tại sao chuyển trường gửi lên ban giám hiệu nhà trường cũ và ban giám hiệu trường mới. Để làm một đơn xin chuyển trường hợp lệ, đúng chuẩn thì có rất nhiều phụ huynh vẫn chưa biết rõ. Vậy thì hôm nay Wiki Cách Làm sẽ chia sẻ các bạn cách viết đơn xin chuyển trường qua bài viết sau.

1. Cách viết đơn xin chuyển trường

Đơn xin chuyển trường sẽ được gửi lên ban giám hiệu nhà trường đang học và trường sắp chuyển tới.

– Mở đầu lá đơn cần có quốc hiệu, quốc ngữ, tên đơn (bắt buộc trong các loại đơn )

Xem thêm : Các bài phát biểu hay nhất thế giới

– Lời chào (Kính gửi: …), ghi các thông tin người gửi và người nhận, nơi đang học và nơi sắp chuyển đến. Điền đầy đủ các thông tin sơ yếu lý lịch, lớp học, trường đang học, kết quả học tập,…

– Nêu rõ lý do chuyển trường: viết rõ ràng, chi tiết như thế thì nhà trường sẽ tiện trong việc giải quyết vấn đề

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT mới nhất 2019-1

2. Các mẫu đơn xin chuyển trường

– Đơn xin chuyển trường cấp tiểu học

Xem thêm : Các bài phát biểu hay mừng thọ cha mẹ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: …………………..
– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: …………………..
– Hiệu trưởng trường: …………………………
– Hiệu trưởng trường: …………………………

Tôi tên là: ………….. Hiện ngụ tại:…………..

Xem thêm : Bài phát biểu chỉ đạo đại hội phụ nữ xã

Là phụ huynh của em …………………….. Sinh năm ………..  là học sinh lớp năm học thuộc trường ………………………

Kết quả cuối năm: ……………… Học lực: …………………. Hạnh kiểm: ……………………………

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ……………………. và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT …………….. cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ………… năm học ……………… tại trường …………………… thuộc huyện ………….. tỉnh………….

Lý do: …………………………………………….

Xem thêm : Bài phát biểu tiếp xúc cử tri cấp xã

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

……, ngày….tháng……năm….20…

Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường                           

(Nơi chuyển đến)

Hồ sơ đính kèm:

Xem thêm : Bài phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới

 • Giấy khai sinh
 • Học bạ

– Đơn xin chuyển trường cấp trung học cơ sở trong tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Hiệu trưởng Trường (đi)…………………….
– Hiệu trưởng Trường (đến)………………….

Phụ huynh của học sinh …………… Sinh ngày:.………….. Tôi tên là: …………..…

Xem thêm : Bài phát biểu tặng quà tết cho người nghèo

Đang học lớp …………………….. Năm học: 20…..-20….. tại trường …………………..

Thuộc huyện …………………………………………… Tỉnh …………………………………

Nay xin chuyển đến học lớp ……………….. Năm học: 20…..- 20….. tại trường ……….

Thuộc huyện …………………. Tỉnh ……………

Lý do: ………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

                                                                                                                         ……, ngày ….. tháng …… năm 20…

Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Giấy chứng nhận học Tiểu học và giấy trúng tuyển vào lớp 6
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng

– Đơn xin chuyển trường cấp trung học cơ sở khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---–o0o---–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Phòng GD&ĐT/Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) ………..
– Phòng GD&ĐT/Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) …….
– Hiệu trưởng Trường (đi) …………………………………..
– Hiệu trưởng Trường (đến) ………………………………..

Tôi tên là: ………………….. là phụ huynh của học sinh ……………..

Sinh ngày: …………… Đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ………….. thuộc Huyện ………… Tỉnh …………

Nay xin chuyển đến học lớp năm học: 20…..-20….. tại trường ……………… thuộc Huyện …………… Tỉnh ……….

Lý do: ………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

                                                                                                                       ……, ngày ….. tháng …… năm 20….
                                                                                                                                          Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Giấy chứng nhận học Tiểu học và giấy trúng tuyển vào lớp 6
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng nơi đến

– Đơn xin chuyển trường cấp trung học phổ thông trong tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---–o0o---–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo ………………………
– Hiệu trưởng trường (đi) ………………………
– Hiệu trưởng trường (đến) ……………………

Tôi tên là: ………………………….. phụ huynh của học sinh …………………………
Sinh ngày ……../……../………… đang học lớp …….. năm học: 20…..-20….. tại trường ………………………… thuộc huyện …………………….. tỉnh …………………………….

Nay xin chuyển đến học lớp ………… năm học: 20….. – 20….. tại trường ……………… thuộc huyện ………………… tỉnh ……………….

Lý do: …………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

                                                                                                                      ……., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
                                                                                                                                         Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Bằng tốt nghiệp THCS và giấy trúng tuyển vào lớp 10
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng nơi đến
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp

– Đơn xin chuyển trường cấp trung học phổ thông khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---–o0o---–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)…………..
– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)………..
– Hiệu trưởng trường (đi)………………………
– Hiệu trưởng trường (đến)……………………

Tôi tên là: …………………………. phụ huynh của học sinh ………………….. Sinh ngày …../…../………. đang học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……………………………… thuộc huyện …………………..tỉnh ……………………..

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường …………..thuộc huyện tỉnh ……………….

Lý do: …………………………..

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
                                                                                                                                                 Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

 • Đơn xin chuyển trường
 • Khai sinh bản sao
 • Học bạ bản chính
 • Bằng tốt nghiệp THCS và giấy trúng tuyển vào lớp 10
 • Hộ khẩu thường trú hoặc tạm vắng nơi đến
 • Giấy giới thiệu chuyển trường của trường đến cấp

3. Những lưu ý khi viết đơn xin chuyển trường

– Cần khai báo tất cả các thông tin chính xác trên đơn xin chuyển trường

– Nên chọn đúng loại đơn phù hợp với cấp bậc đang học bởi mỗi cấp đều có mẫu đơn khác nhau

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT mới nhất 2019-2

Qua bài viết các bậc phụ huynh, học sinh chắc chắn sẽ có thêm kiến thức về viết đơn xin chuyển trường. Một đơn xin chuyển trường với nội dung rõ ràng, chính xác và phù hợp với cấp bậc học hiện tại sẽ giúp cho việc chuyển trường được thuận lợi hơn. Chúc các bạn thành công!

Nguồn : tổng hợp


Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 1 Đánh giá
Tags bài viết:

Bình luận cho "Kiễu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT mới nhất 2019"

  THÔNG TIN NGƯỜI GỬI


  Các tin khác

  Bài phát biểu tại đại hội chữ thập đỏ

  Bài phát biểu tại đại hội chữ thập đỏ

  Trong tinh thần sống và làm việc cho dân và vì dân “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc …

  Admin 13-10-2019 09:41 5

  Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2019 – 2020

  Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2019 – 2020

  Ngày đầu năm học mới bao giờ cũng là khoảnh khắc khó quên cho những cảm xúc hồi hộp, hân hoan mong chờ được gặp lại bạn bè, thầy cô và mái trường sau thời …

  Admin 13-10-2019 09:41 5

  Bài phát biểu gặp mặt đầu xuân

  Bài phát biểu gặp mặt đầu xuân

  Các bài phát biểu gặp mặt đầu xuân các bạn có thể tham khảo như sau:Bài phát biểu gặp mặt đầu xuânBÀI PHÁT BIỂU SỐ 1Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong …

  Admin 13-10-2019 09:41 5

  Các bài phát biểu cảm ơn khách hàng, thầy cô

  Các bài phát biểu cảm ơn khách hàng, thầy cô

  Truyền thống biết ơn là 1 truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Nó không dừng lại là ở tình cảm giữa người với người mà còn biểu lộ sự tôn trọng, chuẩn mực …

  Admin 13-10-2019 09:41 10

  Các bài phát biểu bế mạc các cuộc thi, hội thao, kỳ họp bất thường

  Các bài phát biểu bế mạc các cuộc thi, hội thao, kỳ họp bất thường

  Để kết thúc bế mạc các cuộc thi, hội thao, lớp huấn luyện, các giải bóng  chuyền, bóng đá, các kỳ họp bất thường HĐND, huấn luyện dân quân…không thể có các bài phát biểu …

  Admin 13-10-2019 09:41 4

  Các bài phát biểu khai mạc hay nhất

  Các bài phát biểu khai mạc hay nhất

  Ở tất cả các cuộc thi, cuộc họp, đại hội đại biểu, các năm học…đều không thể thiếu những bài phát biểu để để bắt đầu khai mạc. Một số những bài phát biểu khai …

  Admin 13-10-2019 09:41 4

  Bài phát biểu sơ kết, tổng kết năm học của lãnh đạo

  Bài phát biểu sơ kết, tổng kết năm học của lãnh đạo

  Tổng hợp 1 số bài phát biểu sơ kết, tổng kết năm học của hiệu trưởng, giáo viên.. 1 cách long trọng. Mời bạn tham khảo!MẪU SỐ 1: Bài phát biểu của hiệu trưởng trong lễ …

  Admin 13-10-2019 09:41 5

  Bài phát biểu tại lễ mừng thọ người cao tuổi

  Bài phát biểu tại lễ mừng thọ người cao tuổi

  Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước”, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng …

  Admin 13-10-2019 09:41 4

  Các bài phát biểu tại đại hội chi đoàn

  Các bài phát biểu tại đại hội chi đoàn

  Nếu bạn đang tìm kiếm bài phát biểu nhận nhiệm vụ bí thư chi đoàn, bạn có thể tham khảo những bài phát biểu tại đại hội chi đoàn từ Wikici.com ngay bây giờ nhé!Những bài …

  Admin 13-10-2019 09:41 5

  Các bài phát biểu tại đại hội đảng

  Các bài phát biểu tại đại hội đảng

  Tổng hợp những bài phát biểu tại đại hội đảng về trao huy hiệu đảng, biểu cảm tưởng của đảng viên mới,  kết nạp đảng viên mới… Mời bạn tham khảo!Những bài phát biểu tại lễ trao …

  Admin 13-10-2019 09:41 4