Lịch cúp điện Phong Cốc - Quảng Yên - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phong Cốc - Quảng Yên - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Phong Cốc - Quảng Yên - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phong Cốc - Quảng Yên - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phong Cốc - Quảng Yên - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Quảng Yên Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu 7 phường Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

15-09-2023

Khu 7 phường Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 10:00 - 11:30

17-08-2023

Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 14:00 - 17:00

10-08-2023

Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 11:30

10-08-2023

Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 11:00

07-08-2023

Cầu Miếu Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 11:30

04-08-2023

Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 10:30 - 11:30

15-07-2023

Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 09:15 - 10:15

15-07-2023

Khu 7 phường Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 07:00 - 12:00

23-06-2023

- Phường (xã) Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Yên Hải - Phường Quảng Yên: khu Giếng Chanh, Xóm Bãi, Rặng Thông, Cửa Khâu - Phường Cộng Hòa: khu Kim Lăng Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

11-06-2023

- Phường (xã) Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Yên Hải - Phường Quảng Yên: khu Giếng Chanh, Xóm Bãi, Rặng Thông, Cửa Khâu - Phường Cộng Hòa: khu Kim Lăng Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

10-06-2023

Phường (xã) Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Yên Hải;Phường Quảng Yên: khu Giếng Chanh, Xóm Bãi, Rặng Thông, Cửa Khâu;Phường Cộng Hòa: khu Kim Lăng Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

09-06-2023

Phường (xã) Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Yên Hải;Phường Quảng Yên: khu Giếng Chanh, Xóm Bãi, Rặng Thông, Cửa Khâu;Phường Cộng Hòa: khu Kim Lăng Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

08-06-2023

- Phường (xã) Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Yên Hải - Phường Quảng Yên: khu Giếng Chanh, Xóm Bãi, Rặng Thông, Cửa Khâu - Phường Cộng Hòa: khu Kim Lăng Điện lực TX Quảng Yên 09:30 - 14:30

07-06-2023

Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 15:15 - 17:00

26-05-2023

Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 13:30 - 15:00

26-05-2023

Khu 2 phường Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 09:45 - 11:15

13-04-2023

Khu 2 phường Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

13-04-2023

Khu Vực Phong Cốc - Kết hợp cắt điện Điện lực TX Quảng Yên 10:30 - 12:00

23-03-2023

Khu Vực Phong Cốc - Kết hợp cắt điện Điện lực TX Quảng Yên 09:00 - 10:30

23-03-2023

Phường Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

13-01-2023

Khu Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 09:45 - 11:15

23-12-2022

Khu Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 09:45 - 11:15

22-12-2022

Khu Phong Cốc Điện lực TX Quảng Yên 08:00 - 09:30

22-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật