Lịch cúp điện Bắc Từ Liêm - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bắc Từ Liêm - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bắc Từ Liêm - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bắc Từ Liêm - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bắc Từ Liêm - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Lịch Cúp Điện Bắc Từ Liêm Hà Nội những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Tổ dân phố Yên Nội 1 Lịch cúp điện Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 00:00 - 00:00

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tổ dân phố Thượng 1 Lịch cúp điện Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 00:00 - 00:00

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tổ dân phố 13 Phường Phú Diễn Lịch cúp điện Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 00:00 - 00:00

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tổ dân phố Đạ Cát 1 Lịch cúp điện Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu Đồng Gối Tây Tựu Lịch cúp điện Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Học Viện kỹ Thuật Quân Sự - Phường Cổ Nhuế 1 Lịch cúp điện Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 11:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Học Viện kỹ Thuật Quân Sự - Phường Cổ Nhuế 1 Lịch cúp điện Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Bảo Tàng Lịch Sử Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

09-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Bãi đỗ xe THT Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

09-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Viện Chiến Lược và Chính Sách y tế Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

09-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Dịch vụ Công trình Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

09-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Học Viện KTQS 5 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

08-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thôn Hoàng - Cổ Nhuế Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

08-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu B ĐH Mỏ Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 12:30 - 16:00

06-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Bơm Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 12:30 - 16:00

06-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thôn Trù - phường Cổ Nhuế 1 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

06-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Minh Thành Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

06-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
T6 Nhà máy nước Cáo Đỉnh Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 12:30 - 16:00

03-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Mầm Non Cổ Nhuế Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 12:30 - 16:00

03-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu Học Đức Thắng Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

03-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thẩm định Công nghệ Bộ Quốc Phòng Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

03-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu Đô thị Đại Học Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

03-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Bơm Thụy Phương Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 12:30 - 16:00

02-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty In Phú Thịnh Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 12:30 - 16:00

02-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Hồng Hà Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

02-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Cổ Phần Nam Thăng Long Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

02-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Lữ 144 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 12:30 - 16:00

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
KĐT Goldmark - Phường Phú Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 11:00 - 13:00

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
KĐT Goldmark - Phường Phú Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 11:00

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường ĐH Công Nghiệp khu A Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường ĐH Công Nghiệp khu B Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
KĐT Goldmark - Phường Phú Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 07:00 - 09:00

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Phúc Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 13:00 - 15:00

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 11:00 - 13:00

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Xuân Đỉnh Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 11:00

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu Nhà Ở công vụ Bộ Đội Biên Phòng Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
T1 Đèn đường 32 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Xuân Tảo Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 07:00 - 09:00

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 13:00 - 15:00

22-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà máy Z191.1 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 12:30 - 16:00

22-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Đường Hoàng Công Chất Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 11:00 - 13:00

22-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Phú Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 11:00

22-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Trung Học Newton Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

22-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
A36 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:30 - 12:00

22-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 07:00 - 09:00

22-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Bê Tông Chèm Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 13:00 - 15:00

21-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhựa Thành Công Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 12:30 - 16:00

21-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 11:00 - 12:00

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 10:00 - 11:00

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 10:00

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Đường Cầu Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 07:30 - 08:45

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Công Nghiệp Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 11:00 - 12:00

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Công Nghiệp Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 10:00 - 11:00

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Công Nghiệp Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 10:00

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Công Nghiệp Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 07:30 - 08:45

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Công Nghiệp Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 11:00 - 12:00

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Công Nghiệp Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 10:00 - 11:00

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Công Nghiệp Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 10:00

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Công Nghiệp Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 07:30 - 08:45

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa nhà A8 An Bình CiTy Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 15:30 - 16:15

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa nhà A7 An Bình CiTy Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 14:15 - 15:30

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa nhà A6 An Bình CiTy Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 13:30 - 14:15

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa nhà A5 An Bình CiTy Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 11:15 - 11:45

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Công Nghiệp Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 11:00 - 12:00

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa nhà A4 An Bình CiTy Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 10:30 - 11:15

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Công Nghiệp Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 10:00 - 11:00

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa nhà A3 An Bình CiTy Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:45 - 10:30

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa nhà A2 An Bình CiTy Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 09:45

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Công Nghiệp Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 10:00

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa nhà A1 An Bình CiTy Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 08:15 - 09:00

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Công Nghiệp Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 07:30 - 08:45

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Công Nghiệp Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 11:00 - 12:00

13-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Công Nghiệp Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 10:00 - 11:00

13-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Công Nghiệp Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 10:00

13-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Nghiệp Vụ Giao Thông Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 07:30 - 08:45

13-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Đường Hoàng Công Chất Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 07:00 - 09:00

11-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường PTTH Minh Khai Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 13:00 - 15:00

10-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Cổ Nhuế 2 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 11:00 - 13:00

10-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trại bảo vệ Thực Vật Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 11:00

10-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Cổ Nhuế 2 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 07:00 - 09:00

10-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Phúc Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 13:00 - 15:00

09-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Bê Tông Bưu Điện - Phường Phúc Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 11:00 - 13:00

09-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Phúc Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 11:00

09-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Phúc Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 13:00 - 15:00

08-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Phúc Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 11:00 - 13:00

08-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà máy Z157 đường Cầu Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 10:30 - 11:00

08-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà máy Z191 đường Cầu Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 10:00 - 10:30

08-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xí nghiệp Xây Lắp 4 - Phường Phúc Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 11:00

08-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà máy Z157 đường Cầu Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 10:00

08-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà máy Z191 đường Cầu Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 10:00

08-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trung tâm Chiếu Xạ - Phường Phúc Diễn Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 07:00 - 09:00

08-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Xuân Đỉnh Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 13:00 - 15:00

07-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Xuân Đỉnh Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 11:00 - 13:00

07-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Xuân Đỉnh Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 11:00

07-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Đoàn Xe Pháo Binh - Phường Xuân Tảo Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 07:00 - 09:00

07-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Cơ Giới 6 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 13:00 - 15:00

06-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Cơ Giới 6 Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 11:00 - 13:00

06-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Xuân Đỉnh Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 09:00 - 11:00

06-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Xuân Đỉnh Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 07:00 - 09:00

06-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu Học Phúc Lý Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 02:00 - 04:00

04-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật