Lịch cúp điện Sóc Sơn - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sóc Sơn - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Sóc Sơn - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sóc Sơn - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sóc Sơn - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Sóc Sơn - Hà Nội

Lịch Cúp Điện Sóc Sơn Hà Nội những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chi cục thuế khu vực Sóc Sơn – Mê Linh Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 10:00 - 11:30

20-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Chi cục thuế khu vực Sóc Sơn – Mê Linh 00:00 - 00:00

20-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Hồng Phát xã Phú Minh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 10:00 - 11:15

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Chè Minh Anh xã Phù Lỗ Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 09:00 - 10:15

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Minh Phúc xã Phù Lỗ Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 07:45 - 09:15

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Hồng Phát xã Phú Minh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Chè Minh Anh xã Phù Lỗ Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Minh Phúc xã Phù Lỗ Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Trịnh Thị Thắm xã Tiên Dược Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 13:45 - 15:45

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Anh Dũng (Biên Mai) xã Tiên Dược Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 10:30 - 12:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Quang Thái xã Tiên Dược Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 09:00 - 10:45

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Hồng Hà xã Đông Xuân Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 07:45 - 09:15

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Trịnh Thị Thắm xã Tiên Dược Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Quang Thái xã Tiên Dược Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Anh Dũng (Biên Mai) xã Tiên Dược Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Hồng Hà xã Đông Xuân Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Chiếu sáng Nội Bài Nhật Tân 3 xã Phú Minh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 11:15 - 13:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trung đoàn 61 xã Thanh Xuân Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 10:05 - 11:30

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Cao đẳng Công nghiệp 3 xã Tân Dân Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 09:15 - 10:30

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Ô tô 19-8 xã Minh Trí Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:15 - 09:30

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trung đoàn 61 xã Thanh Xuân Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Chiếu sáng Nội Bài Nhật Tân 3 xã Phú Minh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Ô tô 19-8 xã Minh Trí Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Cao đẳng Công nghiệp 3 xã Tân Dân Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trạm Bơm Phù Xa xã Phú Minh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 11:45 - 13:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trạm Bơm Phù Xa xã Phú Minh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 10:45 - 12:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trạm Bơm Thanh Huệ xã Đức Hòa Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 09:45 - 11:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Đơn vị 971 xã Tiên Dược Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:45 - 10:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công an Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn. Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 07:45 - 09:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trạm Bơm Phù Xa xã Phú Minh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Đơn vị 971 xã Tiên Dược Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trạm Bơm Thanh Huệ xã Đức Hòa Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công an Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn. Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trạm Đơn vị 301, xã Phù Linh. Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 10:00 - 11:15

13-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trạm bơm Điệu Thượng, xã Tân Hưng Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 09:00 - 10:15

13-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trạm bơm Lai Sơn, xã Bắc Sơn Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:00 - 09:15

13-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trạm Đơn vị 301, xã Phù Linh. Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

13-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trạm bơm Lai Sơn, xã Bắc Sơn Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

13-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trạm bơm Điệu Thượng, xã Tân Hưng Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

13-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Tâm Hợp xã Mai Đình Công ty Điện lực Sóc Sơn 10:15 - 11:45

01-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Spali xã Mai Đình Công ty Điện lực Sóc Sơn 09:15 - 10:30

01-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Đa Ngành xã Mai Đình Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:15 - 09:30

01-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tân Minh, Hồng Kỳ Công ty Điện lực Sóc Sơn 07:00 - 12:00

01-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Phú Cường Công ty Điện lực Sóc Sơn 16:20 - 16:35

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Quang Tiến Công ty Điện lực Sóc Sơn 16:20 - 16:35

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Hồng Kỳ Công ty Điện lực Sóc Sơn 15:45 - 16:00

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Minh Phú, Minh Trí Công ty Điện lực Sóc Sơn 15:30 - 15:45

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Đông Xuân Công ty Điện lực Sóc Sơn 15:30 - 15:45

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Gạch Hồng Hà xã Mai Đình Công ty Điện lực Sóc Sơn 15:05 - 16:35

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Gạch Hồng Hà xã Mai Đình Công ty Điện lực Sóc Sơn 13:45 - 15:15

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Ô tô Tân Phú xã Mai Đình Công ty Điện lực Sóc Sơn 11:00 - 12:15

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Tâm Phát xã Mai Đình Công ty Điện lực Sóc Sơn 10:00 - 11:15

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Thành Tuyết xã Mai Đình Công ty Điện lực Sóc Sơn 09:00 - 10:15

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Gạch Tuylen Hồng Hà xã Đông Xuân Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:00 - 09:15

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Xuân Thu, Kim Lũ Công ty Điện lực Sóc Sơn 07:00 - 12:00

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tân Minh Công ty Điện lực Sóc Sơn 16:20 - 16:35

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Quang Tiến. Công ty Điện lực Sóc Sơn 15:45 - 16:00

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Quang Tiến Công ty Điện lực Sóc Sơn 15:30 - 15:45

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện Sóc Sơn xã Tiên Dược Công ty Điện lực Sóc Sơn 15:00 - 16:30

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Cảnh sát Nhân dân xã Tiên Dược Công ty Điện lực Sóc Sơn 13:45 - 15:15

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ vui chơi giải trí thể thao Hà Nội xã Phù Linh Công ty Điện lực Sóc Sơn 10:00 - 11:15

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Âu Việt xã Trung Giã Công ty Điện lực Sóc Sơn 09:00 - 10:15

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Đơn vị 141 xã Hồng Kỳ Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:00 - 09:15

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Nam Sơn , Bắc Sơn Công ty Điện lực Sóc Sơn 07:00 - 12:00

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tân Dân Công ty Điện lực Sóc Sơn 07:00 - 12:00

25-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Đức Hòa Công ty Điện lực Sóc Sơn 07:00 - 12:00

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Việt Long Công ty Điện lực Sóc Sơn 07:00 - 12:00

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tân Dân Công ty Điện lực Sóc Sơn 07:00 - 12:00

22-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Cổ phần Nhà ga hàng hóa ALS xã Phú Minh Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:00 - 15:00

21-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Bắc Phú, Việt Long Công ty Điện lực Sóc Sơn 07:00 - 12:00

21-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tân Dân Công ty Điện lực Sóc Sơn 07:00 - 12:00

20-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu công nghiệp Nội Bài xã Quang Tiến Công ty Điện lực Sóc Sơn 07:00 - 12:00

19-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Xuân Giang Công ty Điện lực Sóc Sơn 07:00 - 12:00

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Đơn vị E32 xã Tân Minh Công ty Điện lực Sóc Sơn 11:20 - 12:40

10-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Giang Phan xã Hiền Ninh Công ty Điện lực Sóc Sơn 09:50 - 11:10

10-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty GPS xã Bắc Phú Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:20 - 09:40

10-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trạm Bơm Tiên Tảo xã Việt Long Công ty Điện lực Sóc Sơn 11:20 - 12:40

09-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Công trình Bắc Nam xã Bắc Phú Công ty Điện lực Sóc Sơn 09:50 - 11:10

09-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Xử lý nước bắc Sơn xã Bắc Sơn Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:20 - 09:40

09-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Linh Giang xã Phủ Lỗ Công ty Điện lực Sóc Sơn 13:50 - 15:40

08-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Phát triển Nội Bài Công ty Điện lực Sóc Sơn 09:50 - 11:10

08-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Bộ Công An xã Phú Cường Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:20 - 09:40

08-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Quang Tiến Công ty Điện lực Sóc Sơn 07:00 - 09:00

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu công nghiệp Nội Bài Xã Quang Tiến Công ty Điện lực Sóc Sơn 15:00 - 15:15

20-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Minh Phú, Minh Trí Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:00 - 08:15

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Đức Hòa, Xuân Dương Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:00 - 08:15

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Quang Tiến, Tân Dân Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:00 - 08:15

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tân Minh Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:00 - 08:15

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Trung Giã Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:00 - 08:15

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Quang Tiến Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:00 - 08:15

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Nam Sơn, Bắc Sơn Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:00 - 08:15

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Phú Cường Công ty Điện lực Sóc Sơn 08:00 - 08:15

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật