Lịch cúp điện Thanh Xuân - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thanh Xuân - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thanh Xuân - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thanh Xuân - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thanh Xuân - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Thanh Xuân - Hà Nội

Lịch Cúp Điện Thanh Xuân Hà Nội những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 02:33 - 02:33

19-04-2023

-->
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 00:00 - 00:00

19-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 02:33 - 02:33

18-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 02:33 - 02:33

17-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 02:33 - 02:33

16-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 02:33 - 02:33

15-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 02:33 - 02:33

14-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 71 Nguyễn Quý Đức; Nhà A11 Thanh Xuân Bắc; Nhà tập thể 2 tầng trong ngõ 441 Vũ Hữu 02:33 - 02:33

14-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 71 Nguyễn Quý Đức; Nhà A11 Thanh Xuân Bắc; Nhà tập thể 2 tầng trong ngõ 441 Vũ Hữu 00:00 - 00:00

14-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 02:33 - 02:33

13-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 71 Nguyễn Quý Đức; Nhà A11 Thanh Xuân Bắc; Nhà tập thể 2 tầng trong ngõ 441 Vũ Hữu 02:33 - 02:33

13-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 02:33 - 02:33

12-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
MBA Cty Cổ phần Ô Tô Tín Phát thuộc TBA C6 Thanh Xuân 02:33 - 02:33

12-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
MBA Cty Cổ phần Ô Tô Tín Phát thuộc TBA C6 Thanh Xuân 00:00 - 00:00

12-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 02:33 - 02:33

11-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
MBA Cty Cổ phần Ô Tô Tín Phát thuộc TBA C6 Thanh Xuân 02:33 - 02:33

11-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 02:33 - 02:33

10-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
MBA Cty Cổ phần Ô Tô Tín Phát thuộc TBA C6 Thanh Xuân 02:33 - 02:33

10-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 02:33 - 02:33

09-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
MBA Cty Cổ phần Ô Tô Tín Phát thuộc TBA C6 Thanh Xuân 02:33 - 02:33

09-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 02:33 - 02:33

08-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
MBA Cty Cổ phần Ô Tô Tín Phát thuộc TBA C6 Thanh Xuân 02:33 - 02:33

08-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 02:33 - 02:33

07-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
MBA Cty Cổ phần Ô Tô Tín Phát thuộc TBA C6 Thanh Xuân 02:33 - 02:33

07-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 02:33 - 02:33

06-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
MBA Cty Cổ phần Ô Tô Tín Phát thuộc TBA C6 Thanh Xuân 02:33 - 02:33

06-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Thanh Xuân bắc - Phố nguyễn Quý Đức 02:33 - 02:33

05-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
MBA Cty Cổ phần Ô Tô Tín Phát thuộc TBA C6 Thanh Xuân 02:33 - 02:33

05-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco xã Thanh Xuân 00:00 - 00:00

25-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thôn Chơn Nga xã Thanh Xuân 00:00 - 00:00

24-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà D4; D5; D6; D7 Thanh Xuân Bắc 00:00 - 00:00

18-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Cao Đẳng CSNN I. Trường Đại Học PCCC Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 10:30 - 12:30

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà D4; D5; D6; D7 Thanh Xuân Bắc Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 09:30 - 10:30

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
E10 phụ; E11 phụ ,Ngõ 160 Lương Thế Vinh Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 08:30 - 09:30

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Cao Đẳng CSNN I. Trường Đại Học PCCC Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà D4; D5; D6; D7 Thanh Xuân Bắc Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
E10 phụ; E11 phụ ,Ngõ 160 Lương Thế Vinh Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Số 475 Nguyễn Trãi Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà C7; C9; C10; C11; C12 Thanh Xuân Bắc Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 11:30 - 12:30

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà B1; B2; B3; B4; B5;B6 Thanh Xuân Bắc Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 08:30 - 11:30

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà C7; C9; C10; C11; C12 Thanh Xuân Bắc Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà B1; B2; B3; B4; B5;B6 Thanh Xuân Bắc Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Số 565 Nguyễn Trãi Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 112 Nguyễn Xiển Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 11:00 - 12:30

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trung đoàn 61 xã Thanh Xuân Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 10:05 - 11:30

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà 9 tầng H1-3 Nhà H1; H2 Thanh Xuân Nam Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 09:30 - 11:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà H10 ngõ 475 Nguyễn Trãi Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 08:30 - 09:30

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 112 Nguyễn Xiển Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà 9 tầng H1-3 Nhà H1; H2 Thanh Xuân Nam Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Số 15 Khuất Duy Tiến Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà H10 ngõ 475 Nguyễn Trãi Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trung đoàn 61 xã Thanh Xuân Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tổ 25; nhà G7; G5; H13; ngõ 477 Nguyễn Trãi Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 11:30 - 12:30

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
-H8; H9 (ngõ 477Nguyễn Trãi) - H12; G4 (TX Nam) Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 09:30 - 11:30

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà N; Q; Bộ Công An; G9 (ngõ 495 Nguyễn Trãi) Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 08:30 - 09:30

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tổ 25; nhà G7; G5; H13; ngõ 477 Nguyễn Trãi Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Số 193 Nguyễn Huy Tưởng Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
-H8; H9 (ngõ 477Nguyễn Trãi) - H12; G4 (TX Nam) Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 164 Khuất Duy Tiến Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà N; Q; Bộ Công An; G9 (ngõ 495 Nguyễn Trãi) Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
21 Lê Văn Lương Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

13-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 96 Nguyễn Huy Tưởng Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

13-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 00:00

13-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa R6 A, B Công ty Điện Lực Thanh xuân 02:00 - 03:00

05-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa R5 A, B Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 02:00

05-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa R4 A, B Công ty Điện Lực Thanh xuân 01:00 - 03:00

04-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa R3 A, B Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 01:00

04-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa R2 A, B Công ty Điện Lực Thanh xuân 02:00 - 03:00

03-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa R1 A, B Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 02:00

03-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa A Công Ty Hưng Việt- 275 Nguyễn Trãi Công ty Điện Lực Thanh xuân 11:30 - 13:30

02-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 335 Nguyễn Trãi đến số nhà 61 Nguyễn Xiển Từ SN 1 đến SN 11 Nguyễn Xiển Từ SN 303 đến SN 367 Nguyễn Trãi Công ty Điện Lực Thanh xuân 10:30 - 11:30

02-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 55,69,97,12,14,40 Chính Kinh Từ SN 55 đến SN101 phố Chính Kinh CC Sapphire Số 4 Chính Kinh Công ty Điện Lực Thanh xuân 08:30 - 10:30

02-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 25 Cự Lộc Số 63 đến cuối ngõ 12 Chính Kinh Ngách 12/87, 12/93, 12/101 Ngõ 12 Chính Kinh Công ty Điện Lực Thanh xuân 13:30 - 14:30

01-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà A ,B ,C, D ngõ 133 Nguyễn Trãi Công ty Điện Lực Thanh xuân 11:30 - 13:30

01-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà A3, B3 Ngõ 129 Nguyễn Trãi Từ sn 129 đến sn 131 Nguyễn Trãi Ngõ 129/1 Nguyễn Trãi Công ty Điện Lực Thanh xuân 09:30 - 11:30

01-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
- Chung cư 22 Phố Thượng Đình - Từ số 22 đến số 90 Phố Thượng Đình - Từ số 2 đến số 16 ngõ 127 Nguyễn Trãi Công ty Điện Lực Thanh xuân 08:30 - 09:30

01-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu nhà ở Điện nước sông đà Công ty Điện Lực Thanh xuân 11:30 - 12:30

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phố Ngụy Như Kon Tum Công ty Điện Lực Thanh xuân 10:30 - 11:30

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu nhà TX 05 - 53 Ngụy Như Kon Tum Công ty Điện Lực Thanh xuân 09:30 - 10:30

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Làng sinh viên Hacinco Công ty Điện Lực Thanh xuân 09:00 - 12:30

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phố Ngụy Như Kon Tum Công ty Điện Lực Thanh xuân 08:30 - 09:30

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phố Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân Công ty Điện Lực Thanh xuân 10:30 - 11:30

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phố Nguyễn Huy Tưởng Công ty Điện Lực Thanh xuân 09:30 - 10:30

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu Nhà ở 262 Nguyễn Huy Tưởng Công ty Điện Lực Thanh xuân 08:30 - 09:30

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Số 87-89 phố Hạ Đình Công ty Điện Lực Thanh xuân 09:00 - 12:00

26-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu Nội Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân Công ty Điện Lực Thanh xuân 11:00 - 13:00

25-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Số 193 Nguyễn Huy Tưởng Công ty Điện Lực Thanh xuân 09:30 - 11:30

25-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Số 21 Nguyễn Tuân Công ty Điện Lực Thanh xuân 08:00 - 10:00

25-02-2023

[Hoãn] Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 144/8 Quan Nhân Công ty Điện Lực Thanh xuân 10:30 - 11:30

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phố Hoàng Ngân Công ty Điện Lực Thanh xuân 09:30 - 10:30

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Số 277 Nguyễn Trãi Công ty Điện Lực Thanh xuân 09:00 - 12:00

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
- Ngõ 73 Hoàng Ngân Công ty Điện Lực Thanh xuân 08:30 - 09:30

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 282 Khương Đình, từ số nhà 282 đến số nhà 320 Khương Đình Công ty Điện Lực Thanh xuân 04:00 - 05:00

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 262 Đường Khương Đình, từ số nhà 238 đến số 280 Đường Khương Đình Công ty Điện Lực Thanh xuân 02:00 - 04:00

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 236 Đường Khương Đình Công ty Điện Lực Thanh xuân 00:00 - 02:00

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà C1 THNC Công ty Điện Lực Thanh xuân 11:30 - 13:30

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
-Nhà N6A,N6BTHNC - Liền kề N7A,N7B Công ty Điện Lực Thanh xuân 10:30 - 11:30

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
- Nhà N1A,N1B THNC. - Liền kề 8A,8B Công ty Điện Lực Thanh xuân 09:30 - 10:30

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Số 118 Nguyễn Văn Trỗi Công ty Điện Lực Thanh xuân 09:00 - 12:00

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa N2A,N2B,N2C THNC Công ty Điện Lực Thanh xuân 08:30 - 09:30

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật