Lịch cúp điện Mê Linh - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mê Linh - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Mê Linh - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mê Linh - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mê Linh - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Mê Linh - Hà Nội

Lịch Cúp Điện Mê Linh Hà Nội những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Công ty cổ phần y dược Công nghệ Cao Việt Nam Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 15:30 - 17:00

21-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Việt Hoa Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 13:30 - 15:00

21-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty CP sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Nội Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 10:00 - 11:30

21-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trung tâm trợ giúp nạn nhân chiến tranh Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 08:00 - 09:30

21-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 15:30 - 17:00

20-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Chi cục thuế khu vực Sóc Sơn – Mê Linh Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 10:00 - 11:30

20-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 08:00 - 09:30

20-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Chi cục thuế khu vực Sóc Sơn – Mê Linh 00:00 - 00:00

20-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty cổ phần dược trung ương MEDIPLANTEX Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 15:30 - 17:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Tiền Phong Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 13:30 - 15:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Hợp tác xã dịch vụ điện lực xã Tráng Việt Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 10:00 - 11:30

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Hợp tác xã dịch vụ điện lực xã Tráng Việt Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 08:00 - 09:30

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty cổ phần dược trung ương MEDIPLANTEX Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Tiểu học Tiền Phong Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Hợp tác xã dịch vụ điện lực xã Tráng Việt Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Hợp tác xã dịch vụ điện lực xã Tráng Việt Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 15:30 - 17:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Hợp tác xã dịch vụ điện lực xã Tráng Việt Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 13:30 - 15:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Hợp tác xã dịch vụ điện lực xã Tráng Việt Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 10:00 - 11:30

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Hợp tác xã dịch vụ điện lực xã Tráng Việt Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 08:00 - 09:30

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Hợp tác xã dịch vụ điện lực xã Tráng Việt Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Theo LCĐ trung thế (mã 55129) Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Liên Mạc, Chu Phan Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty CP Xuân Hòa HN Công ty Điện Lực Mê Linh 10:30 - 12:00

08-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty CP xây dựng công trình 507 Công ty Điện Lực Mê Linh 08:30 - 10:00

08-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty TNHH TM&XNK Hoàng Hải Công ty Điện Lực Mê Linh 16:00 - 17:00

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tráng Việt Công ty Điện Lực Mê Linh 14:45 - 15:45

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tráng Việt Công ty Điện Lực Mê Linh 13:30 - 14:30

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tráng Việt Công ty Điện Lực Mê Linh 09:30 - 11:00

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tráng Việt Công ty Điện Lực Mê Linh 07:45 - 09:15

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Thanh Lâm, Kim Hoa và một phần KCN Quang Minh Công ty Điện Lực Mê Linh 11:00 - 12:00

12-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Kim Hoa Công ty Điện Lực Mê Linh 14:15 - 14:30

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất phụ tải Công ty Điện Lực Mê Linh 14:00 - 15:00

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thị trấn Quang Minh Công ty Điện Lực Mê Linh 14:00 - 15:00

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thị trấn Quang Minh Công ty Điện Lực Mê Linh 13:30 - 13:45

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất phụ tải Công ty Điện Lực Mê Linh 13:00 - 14:00

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Liên Mạc, Chu Phan, Tiến Thịnh, Vạn Yên, Tự Lập Công ty Điện Lực Mê Linh 10:45 - 11:15

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Mê Linh Công ty Điện Lực Mê Linh 09:45 - 10:15

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Văn Khê, Hoàng Kim, Thạch Đà Công ty Điện Lực Mê Linh 09:45 - 10:15

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tiền Phong Công ty Điện Lực Mê Linh 09:15 - 09:30

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Đại Thịnh, Thanh Lâm, Tam Đồng Công ty Điện Lực Mê Linh 09:15 - 09:30

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tiền Phong Công ty Điện Lực Mê Linh 08:30 - 09:00

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tiền Phong, Đại thịnh, Mê Linh, Tiến Thắng, Tự Lập Công ty Điện Lực Mê Linh 08:30 - 09:00

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tiền Phong, Tráng Việt, Mê Linh, Văn Khê Công ty Điện Lực Mê Linh 07:00 - 07:30

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Thanh Lâm, Tâm Đồng, Liên Mạc, Chu Phan Công ty Điện Lực Mê Linh 07:00 - 07:30

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần KCN Quang Minh Công ty Điện Lực Mê Linh 06:00 - 10:00

29-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thị trấn Quang Minh Công ty Điện Lực Mê Linh 14:00 - 15:00

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Liên Mạc, Chu Phan, Tiến Thịnh, Vạn Yên, Tự Lập Công ty Điện Lực Mê Linh 11:00 - 11:30

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Văn Khê, Hoàng Kim, Thạch Đà Công ty Điện Lực Mê Linh 10:15 - 10:45

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Đại Thịnh, Thanh Lâm, Tam Đồng Công ty Điện Lực Mê Linh 09:45 - 10:00

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Đại Thịnh, Mê Linh Công ty Điện Lực Mê Linh 09:45 - 10:00

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Đại Thịnh, Mê Linh, Tiền Phong, Tiến Thắng, Tự Lập Công ty Điện Lực Mê Linh 09:30 - 09:45

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tiền Phong Công ty Điện Lực Mê Linh 09:15 - 09:30

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tiền Phong, Mê Linh, Tráng Việt, Văn Khê Công ty Điện Lực Mê Linh 08:30 - 09:00

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Thanh Lâm, Tam Đồng, Liên Mạc, Chu Phan Công ty Điện Lực Mê Linh 08:30 - 09:00

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Thanh Lâm, Kim Hoa và KCN Quang Minh Công ty Điện Lực Mê Linh 07:00 - 08:00

19-01-2023

[Hoãn] Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Kim Hoa Công ty Điện Lực Mê Linh 06:30 - 06:45

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Thanh Lâm, Kim Hoa và KCN Quang Minh Công ty Điện Lực Mê Linh 06:00 - 07:00

19-01-2023

[Hoãn] Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thị trấn Quang Minh Công ty Điện Lực Mê Linh 06:00 - 06:15

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật