Lịch cúp điện Sơn Tây - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sơn Tây - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Sơn Tây - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sơn Tây - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sơn Tây - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Sơn Tây - Hà Nội

Lịch Cúp Điện Sơn Tây Hà Nội những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trường Học viện Biên Phòng Công ty Điện Lực Sơn Tây 07:00 - 13:00

17-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trụ sở Công ty Cổ phần Puzơlan, Công ty CP OMEGA Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:30 - 13:30

17-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần công ty Phùng Nghinh Công ty Điện Lực Sơn Tây 10:00 - 12:00

16-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Công ty Phùng Nghinh Công ty Điện Lực Sơn Tây 08:15 - 10:15

16-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Sĩ quan Lục Quân, một phần thôn Trại Hồ, Công ty Phùng Nghinh Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:30 - 12:30

16-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần trường HV Phòng Không Công ty Điện Lực Sơn Tây 08:15 - 09:45

14-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Tân phú, Xã Sơn Đông Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:45 - 12:15

14-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Đô Thành, công ty Quê Hương Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:30 - 11:30

14-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần HV PKKQ Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:30 - 11:30

14-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
- Một phần phường Trung Sơn Trầm Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:30 - 11:30

13-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu vực Đồi Bông - xã Xuân Sơn Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:45 - 10:45

11-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Phú Thịnh Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:30 - 11:30

08-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Viện 105 Công ty Điện Lực Sơn Tây 13:30 - 15:15

06-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần HV Biên Phòng Công ty Điện Lực Sơn Tây 10:30 - 12:00

06-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần HV Biên Phòng Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:00 - 10:45

06-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Công ty Phùng Nghinh Công ty Điện Lực Sơn Tây 07:15 - 09:15

06-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu Nghĩa Phủ, phường Trung Hưng Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:00 - 10:30

06-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Đèn đường Cầu Vĩnh Thịnh Công ty Điện Lực Sơn Tây 08:45 - 10:15

28-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty may Sơn Hà Công ty Điện Lực Sơn Tây 07:30 - 09:00

28-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty TNHHDV TM Quê Hương Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:30 - 10:30

28-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường THPT Sơn Tây Công ty Điện Lực Sơn Tây 15:00 - 16:45

25-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Kí túc xã HV Ngân Hàng Công ty Điện Lực Sơn Tây 13:45 - 15:15

25-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phố Quang Trung Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:45 - 12:15

25-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần bệnh viện 105 Công ty Điện Lực Sơn Tây 07:15 - 09:45

25-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Sơn Đông Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:30 - 13:00

21-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Sơn Đông Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

21-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường THPT Sơn Tây Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:00 - 10:45

19-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Kí túc xã HV Ngân Hàng Công ty Điện Lực Sơn Tây 07:15 - 09:00

19-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thôn Trung Lạc, xã Cổ Đông Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

18-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Đài VN 1 Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

18-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Đường Lâm Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:00 - 12:00

17-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Phú Nhi, phường Phú Thịnh Công ty Điện Lực Sơn Tây 10:00 - 14:30

15-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu Phố Hàng, phường Phú Thịnh Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 09:30

15-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Sơn Đông Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:30 - 13:00

14-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Sơn Đông Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

14-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
- Một phần xã Cổ Đông Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:30 - 13:00

11-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Sơn Đông Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

11-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu Thiều Xuân, phường Viên Sơn Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:30 - 13:00

09-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu Tiền Huân, phường Viên Sơn Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

09-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà công vụ Hóa Học Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:00 - 14:00

08-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Thịnh Cường, công ty Phát Tài Lộc Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:30 - 13:00

07-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Trung Sơn Trầm Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

07-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Trung Hưng, một phần xã Thanh Mỹ Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

04-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thôn Đại Trung - xã Sơn Đông Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:30 - 09:30

03-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Quang Trung Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:30 - 13:00

02-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Viên Sơn, một phần phường Quang Trung Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

02-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Viên Sơn, khu ngã tư Cổng Ô - đường La Thành Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

02-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Xuân Khanh Công ty Điện Lực Sơn Tây 10:45 - 12:15

31-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Thanh Mỹ Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:45 - 11:15

31-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Xuân Khanh Công ty Điện Lực Sơn Tây 08:45 - 10:15

31-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Thanh Mỹ Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

31-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tổ Dân phố 5 phường Trung Hưng Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:30 - 13:00

28-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu CN Phú Thịnh, một phần phường Phú Thịnh, một phần phường Ngô Quyền Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

28-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Trung đoàn 916 Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:00 - 08:00

27-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Thanh Mỹ Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:30 - 13:00

26-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Trung Hưng Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:30 - 13:00

26-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Đường Lâm Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

26-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Trung Hưng, một phần xã Thanh Mỹ Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

26-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
- Công ty SX Bao bì Hùng Anh Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:30 - 11:30

25-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Lâm Ký Công ty Điện Lực Sơn Tây 07:30 - 09:45

25-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty TN Phù Xa Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:30 - 13:00

24-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Phường Phú Thịnh, một phần phường Viên Sơn, một phần xã Đường Lâm Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

24-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu tái định cư Đồng Dinh, thôn Lễ Khê - Xã Xuân Sơn Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:00 - 08:00

22-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Đường Lâm Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

21-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
- Một phần xã Cổ Đông Công ty Điện Lực Sơn Tây 16:45 - 18:15

20-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần trường Lục Quân Công ty Điện Lực Sơn Tây 16:00 - 17:45

20-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần trường Lục Quân Công ty Điện Lực Sơn Tây 14:45 - 16:45

20-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Làng Văn Hóa Công ty Điện Lực Sơn Tây 13:30 - 15:00

20-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Bệnh Viện 105 Công ty Điện Lực Sơn Tây 11:00 - 12:45

20-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xưởng X965 Công ty Điện Lực Sơn Tây 10:00 - 11:15

20-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần trường Trinh Sát Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:00 - 10:15

20-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
- Một phần tuyến phố Thanh Vị Công ty Điện Lực Sơn Tây 08:45 - 10:15

20-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Bệnh viện Chỉnh Hình Công ty Điện Lực Sơn Tây 07:15 - 09:15

20-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Trung Sơn Trầm Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:00 - 12:00

20-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
- Một phần phường Trung Hưng Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

19-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Phú Thịnh, một phần phường Trung Hưng Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

19-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Thanh Mỹ, một phần phường Trung Hưng Công ty Điện Lực Sơn Tây 05:00 - 13:00

17-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Trung Hưng Công ty Điện Lực Sơn Tây 06:30 - 11:00

15-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trung tâm Văn Hóa Thể Thao Công ty Điện Lực Sơn Tây 10:00 - 12:30

14-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Quang Trung Công ty Điện Lực Sơn Tây 07:00 - 09:30

14-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khu đô thị Sơn Ca Công ty Điện Lực Sơn Tây 13:30 - 16:00

12-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần TĐ 916 Công ty Điện Lực Sơn Tây 11:15 - 13:00

12-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Trường HV Phòng Không - Không Quân Công ty Điện Lực Sơn Tây 10:00 - 12:30

12-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Kim Sơn Công ty Điện Lực Sơn Tây 07:00 - 09:30

12-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thôn Trung Lạc, thôn Bình Sơn Công ty Điện Lực Sơn Tây 13:30 - 16:00

10-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Gò Đỉnh, một phần thôn Tây Ninh Công ty Điện Lực Sơn Tây 10:00 - 12:30

10-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Trại Hồ Công ty Điện Lực Sơn Tây 07:00 - 09:30

10-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
một phần trường Sĩ quan Lục Quân Công ty Điện Lực Sơn Tây 07:15 - 09:45

08-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
một phần trường Sĩ quan Lục Quân Công ty Điện Lực Sơn Tây 14:30 - 16:00

07-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng công ty Phùng Nghinh Công ty Điện Lực Sơn Tây 13:30 - 16:00

07-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Minh Châu, Bình An Công ty Điện Lực Sơn Tây 10:00 - 12:30

07-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Phụ Khang Công ty Điện Lực Sơn Tây 07:15 - 09:45

07-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Đường Lâm Công ty Điện Lực Sơn Tây 07:15 - 08:45

07-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông Công ty Điện Lực Sơn Tây 07:00 - 09:30

07-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần KĐT HUD Công ty Điện Lực Sơn Tây 15:15 - 17:15

04-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Đường Lâm Công ty Điện Lực Sơn Tây 14:15 - 15:45

04-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Đường Lâm Công ty Điện Lực Sơn Tây 13:15 - 14:45

04-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Xuân Sơn Công ty Điện Lực Sơn Tây 11:15 - 12:45

04-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Phường Xuân Khanh Công ty Điện Lực Sơn Tây 10:15 - 11:45

04-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Lễ Khê - xã Xuân Sơn Công ty Điện Lực Sơn Tây 09:15 - 11:15

04-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật