Lịch cúp điện Ứng Hòa - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ứng Hòa - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Ứng Hòa - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ứng Hòa - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ứng Hòa - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Ứng Hòa - Hà Nội

Lịch Cúp Điện Ứng Hòa Hà Nội những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thôn Trung Hòa Bạch Tuyết xã Hùng Tiến 02:33 - 02:33

19-04-2023

-->
Một phần thôn Trung Hòa Bạch Tuyết xã Hùng Tiến 00:00 - 00:00

19-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Trung Hòa Bạch Tuyết xã Hùng Tiến 02:33 - 02:33

18-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Trung Hòa Bạch Tuyết xã Hùng Tiến 02:33 - 02:33

17-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Trung Hòa Bạch Tuyết xã Hùng Tiến 02:33 - 02:33

16-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Trung Hòa Bạch Tuyết xã Hùng Tiến 02:33 - 02:33

15-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Trung Hòa Bạch Tuyết xã Hùng Tiến 02:33 - 02:33

14-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không (Chuyển toàn bộ phụ tải hạ thế Trung Hòa 27 sang Di Dân Tràng Hào cấp) 02:33 - 02:33

14-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không (Chuyển toàn bộ phụ tải hạ thế Trung Hòa 27 sang Di Dân Tràng Hào cấp) 00:00 - 00:00

14-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không (Chuyển toàn bộ phụ tải hạ thế Trung Hòa 27 sang Di Dân Tràng Hào cấp) 02:33 - 02:33

13-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa nhà B3A, B3B, B3C, B3D nam trung yên, phường Trung Hòa quận Cầu Giấy 02:33 - 02:33

13-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện Từ số 2 đến số 36 Trung Hòa và Ngõ 36 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 02:33 - 02:33

13-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Thanh Bình: Thôn Kim nê, Thôn Trung Hoàng. Cty Thường Thi, HTX DV Điện lực Thủy Xuân Tiên, HTX NN Đông phương yên 02:33 - 02:33

13-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Tòa nhà B3A, B3B, B3C, B3D nam trung yên, phường Trung Hòa quận Cầu Giấy 00:00 - 00:00

13-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện Từ số 2 đến số 36 Trung Hòa và Ngõ 36 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 00:00 - 00:00

13-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Thanh Bình: Thôn Kim nê, Thôn Trung Hoàng. Cty Thường Thi, HTX DV Điện lực Thủy Xuân Tiên, HTX NN Đông phương yên 00:00 - 00:00

13-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu A Nhà vườn , trường PTTH Lý Thái Tổ , Trường tiểu học Lý thái tổ, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 00:00 - 00:00

24-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
XN Nước sạch Trung Hòa 00:00 - 00:00

20-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Lam Điền: Thôn Ứng Hòa 00:00 - 00:00

18-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Trầm Lộng Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Lưu Hoàng Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Hòa lâm Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà 08:00 - 14:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Hòa lâm Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Trung Tú Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà 08:00 - 11:00

10-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Viên An Công ty Điện Lực Ứng Hoà 14:30 - 15:30

06-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Cao Thành Công ty Điện Lực Ứng Hoà 13:30 - 14:30

06-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Hoa Sơn Công ty Điện Lực Ứng Hoà 08:30 - 09:30

06-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Trường Thịnh Công ty Điện Lực Ứng Hoà 07:30 - 08:30

06-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Trường Thịnh Công ty Điện Lực Ứng Hoà 07:30 - 16:30

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Trường Thịnh Công ty Điện Lực Ứng Hoà 07:30 - 16:30

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Quảng Phú Cầu Công ty Điện Lực Ứng Hoà 10:30 - 11:30

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Viên Nội Công ty Điện Lực Ứng Hoà 09:00 - 10:00

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thị trấn Vân Đình Công ty Điện Lực Ứng Hoà 07:30 - 08:30

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Phù Lưu Công ty Điện Lực Ứng Hoà 09:30 - 10:30

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cty Cao su Hòa Nam Công ty Điện Lực Ứng Hoà 08:00 - 09:00

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Quảng Phú Cầu Công ty Điện Lực Ứng Hoà 11:00 - 12:00

13-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Quảng Phú Cầu Công ty Điện Lực Ứng Hoà 09:30 - 10:30

13-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Quảng Phú Cầu Công ty Điện Lực Ứng Hoà 08:00 - 09:00

13-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Phù Lưu Công ty Điện Lực Ứng Hoà 07:30 - 11:30

01-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Viên Nội, Viên An Công ty Điện Lực Ứng Hoà 11:00 - 11:30

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Liên Bạt, Trường Thịnh, Hoa Sơn, Viên Nội, Bột Xuyên, Thượng Lâm, Đồng Tâm Công ty Điện Lực Ứng Hoà 10:00 - 10:30

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Vạn Thái, Hòa Xá, Hòa Nam Công ty Điện Lực Ứng Hoà 09:00 - 09:30

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thị trấn Vân Đình, xã Đồng Tiến, Sơn Công, Cao Thành Công ty Điện Lực Ứng Hoà 08:30 - 09:00

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Trường Thịnh, xã Quảng Phú Cầu Công ty Điện Lực Ứng Hoà 08:00 - 08:30

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Kim Đường, Đại Cường, Đông Lỗ Công ty Điện Lực Ứng Hoà 07:00 - 07:30

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TT Xuân Mai, Xã Trung Hòa, HTX Đông Phương Yên; XM Nam Sơn Công ty Điện lực Chương Mỹ 21:00 - 21:15

30-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Viên An, xã Viên Nội Công ty Điện Lực Ứng Hoà 11:00 - 11:30

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Liên Bạt, xã Trường Thịnh, xã Hoa Sơn, xã Viên Nội, xã Bột Xuyên, xã Thượng Lâm, xã Đồng Tâm Công ty Điện Lực Ứng Hoà 10:00 - 10:30

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Vạn Thái, xã Hòa Xá, xã Hòa Nam Công ty Điện Lực Ứng Hoà 09:00 - 09:30

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thị trấn Vân Đình, xã Đồng Tiến, xã Sơn Công, xã Cao Thành Công ty Điện Lực Ứng Hoà 08:30 - 09:00

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Trường Thịnh, xã Quảng Phú Cầu Công ty Điện Lực Ứng Hoà 08:00 - 08:30

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật