Lịch cúp điện Gia Lâm - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Gia Lâm - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Gia Lâm - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Gia Lâm - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Gia Lâm - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Gia Lâm - Hà Nội

Lịch Cúp Điện Gia Lâm Hà Nội những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
khách hàng Cty Nước sạch số 2 gia lâm hà nội 00:00 - 00:00

29-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cty TNHH MTV ĐTPT thuỷ lợi Sông Đáy, VP bơm Đông La, Cty TNHH GS Thành Công, Hộ KD cá thể Nguyễn Bá Trường,HTX nông nghiệp La Tinh, Công ty cổ Xây dựng và Thương mại Gia Lâm 00:00 - 00:00

22-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 09:30

19-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 09:30

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 00:00 - 00:00

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
một phần xã Dương Hà Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 12:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
một phần xã Dương Hà Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 10:30

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 08:00 - 09:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
một phần xã Phù Đổng Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 09:30

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 10:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
một phần xã Phù Đổng Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 14:00 - 16:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 10:30

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 08:00 - 09:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 11:00

11-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dấn sinh Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm 10:00 - 12:00

10-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 09:30

09-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Phú Thị Công ty Điện lực Gia Lâm 10:00 - 12:00

08-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 11:00 - 12:00

06-03-2023

[Hoãn] Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 10:30

06-03-2023

[Hoãn] Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 08:00 - 09:00

06-03-2023

[Hoãn] Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Thị Trấn Trâu Quỳ Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 14:30

06-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
một phần xã lệ Chi Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 12:00

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Yên Thường, một phần xã Yên Viên Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 12:00

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
một phần xã Dương Quang Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 09:30

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mộ phần Xã Yên Viên Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 09:30

28-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
không mất điện phụ tải Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 12:00

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Yên Thường Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 12:00

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
một phần xã lệ Chi Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 09:30

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã đình Xuyên Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 09:30

27-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Thị Trấn Trâu Quỳ Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 12:00

26-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mộ phần Xã Yên Viên Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 12:00

26-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Yên Thường, một phần xã Yên Viên Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 12:30

26-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã đình Xuyên Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 09:30

26-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 12:00

25-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Yên Thường Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 12:00

25-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Yên Thường Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 09:30

25-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
một phân Xã Xã Yên Viên Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 12:00

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 09:30

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
một phân Xã Thị Trấn Yên Viên Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 09:30

24-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
một phần xã kim Lan Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 12:00

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 09:30

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
một phần thị trấn Trâu Quỳ Công ty Điện lực Gia Lâm 07:00 - 09:30

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 11:00 - 11:30

21-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 10:00 - 10:30

21-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 08:00 - 09:30

21-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 16:00 - 16:30

20-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 15:00 - 15:30

20-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 14:00 - 14:30

20-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 11:00 - 11:30

20-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 10:00 - 10:30

20-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 09:00 - 09:30

20-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 08:00 - 08:30

20-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 11:30 - 12:00

18-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 11:00 - 11:30

18-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 10:30 - 11:00

18-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 10:00 - 10:30

18-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 10:00

18-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 09:00 - 09:30

18-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 08:30 - 09:00

18-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 08:00 - 08:30

18-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 17:00 - 18:00

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 16:00 - 16:30

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 15:00 - 15:30

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 14:00 - 14:30

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 11:00 - 11:30

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 10:00 - 10:30

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 09:00 - 09:30

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điên dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 08:00 - 08:30

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 16:00 - 17:00

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 15:00 - 15:30

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 14:30 - 15:00

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 14:00 - 14:30

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 11:00 - 11:30

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 11:00 - 12:00

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 10:15 - 10:45

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 10:00

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 09:30 - 10:30

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 08:45 - 09:15

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 08:00 - 08:30

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 08:00 - 09:00

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 16:00 - 16:30

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 15:00 - 15:30

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 14:00 - 14:30

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 11:00 - 11:30

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 10:00 - 10:30

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 09:00 - 09:30

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 08:00 - 08:30

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 17:00 - 17:30

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 16:00 - 16:30

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 15:00 - 15:30

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 14:00 - 14:30

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 11:30 - 12:00

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 10:30 - 11:30

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 09:00 - 10:30

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện dân sinh Công ty Điện lực Gia Lâm 08:00 - 08:30

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Phù Đổng Công ty Điện lực Gia Lâm 06:00 - 08:30

09-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật