Lịch cúp điện Ba Vì - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ba Vì - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Ba Vì - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ba Vì - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ba Vì - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Ba Vì - Hà Nội

Lịch Cúp Điện Ba Vì Hà Nội những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khách hàng thuộc xã Ba Trại (TBA : Búi Thông 2, Thôn Trám, Xóm Trám, Thôn 3) Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 10:30

07-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Sơn Đà (TBA: Phú Thinh, Phú Thịnh 2) Công ty Điện lực Ba Vì 06:00 - 13:00

29-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc một phần xã Phú Đông, Phong Vân Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 08:30

29-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Ba Trại (TBA : Búi Thông 2, Thôn Trám, Xóm Trám, Thôn 3) Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 10:30

28-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Sơn Đà (TBA: Phú Thinh, Phú Thịnh 2) Công ty Điện lực Ba Vì 06:00 - 13:00

28-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng BOT Phú Hà Công ty Điện lực Ba Vì 08:00 - 09:30

26-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng BOT Phú Hà Công ty Điện lực Ba Vì 08:00 - 09:30

19-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc một phần xã Phú Đông, Phong Vân Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 08:30

19-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc một phần xã Thụy An (Liên Minh, Đông An, Yên Khoái) Công ty Điện lực Ba Vì 10:00 - 13:00

18-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc xã Cam Thượng (Văn Minh), Thụy An (Thụy Phiêu, Đông Kỳ) Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 13:00

18-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc một phần xã Thụy An (Liên Minh, Đông An, Yên Khoái) Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 13:00

16-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Khách hàng thuộc xã Minh Quang, Khánh Thượng Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 09:00

15-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc một phần xã Đồng Thái (TBA Minh Nghĩa) Công ty Điện lực Ba Vì 06:00 - 14:00

14-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hành thuộc một phần xã Cẩm Lĩnh, Ba Trại Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 13:00

12-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA TBA Vĩnh Linh 2 Công ty Điện Lực Phú Xuyên 13:00 - 15:00

10-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc một phần xã Thụy An (Liên Minh, Đông An, Yên Khoái) Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 13:00

10-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Thụy An Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 13:00

10-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA Việt Phúc Đức Công ty Điện Lực Phú Xuyên 10:00 - 11:30

09-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Thụy An Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 13:00

06-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc một phần xã Vật Lại (Vật Yên, Yên Bồ, Đồng Lai), Thụy An (Liên Minh, Đông An, Yên Khoái) Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 13:00

06-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Tản Lĩnh Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 07:00

31-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phầm khách hàng thuộc TT Tây Đằng, xã Vật Lại Công ty Điện lực Ba Vì 12:30 - 14:00

29-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phầm khách hàng thuộc TBA Dược Phẩm (TT Tây Đằng, Vật Lại) Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 12:00

29-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phầm khách hàng thuộc TT Tây Đằng, Xã Vật Lại Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 06:30

29-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Chu Minh Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 13:30

21-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Chu Minh Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 12:30

21-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 13:30

20-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 12:30

20-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Ba Trại Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 08:00

20-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Chu Minh, TT Tây Đằng Công ty Điện lực Ba Vì 14:00 - 15:30

19-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Chu Minh, TT Tây Đằng Công ty Điện lực Ba Vì 12:30 - 14:00

19-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Công ty Điện lực Ba Vì 08:00 - 14:00

19-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 12:30

19-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Chu Minh, TT Tây Đằng Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 06:30

19-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Vật Lại, TT Tây Đằng Công ty Điện lực Ba Vì 13:00 - 14:30

18-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Vật Lại, TT Tây Đằng Công ty Điện lực Ba Vì 07:00 - 13:00

18-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Vật Lại, TT Tây Đằng Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 07:00

18-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Phú Châu Công ty Điện lực Ba Vì 12:30 - 14:00

17-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Phú Châu Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 12:30

17-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Phú Châu Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 06:30

17-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Phú Châu Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 13:00

17-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh, Ba Trại Công ty Điện lực Ba Vì 13:00 - 14:15

15-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc TBA Gạch Bãi Già xã Phú Châu Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 13:30

15-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh Công ty Điện lực Ba Vì 06:15 - 13:00

15-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc TBA Gạch Bãi Già xã Phú Châu Công ty Điện lực Ba Vì 05:30 - 12:30

15-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh, Ba Trại Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 06:15

15-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần kháng hàng thuộc xã Đông quang Công ty Điện lực Ba Vì 14:00 - 15:30

14-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần kháng hàng thuộc xã Đông quang Công ty Điện lực Ba Vì 08:00 - 14:00

14-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần kháng hàng thuộc xã Đông quang Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 08:00

14-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Cam Thượng, Đường Lâm Công ty Điện lực Ba Vì 14:00 - 15:30

13-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Cam Thượng, Công ty Điện lực Ba Vì 08:00 - 14:00

13-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Cam Thượng, Đường Lâm Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 08:00

13-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Cam Thượng Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 13:30

12-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Ba Trại Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 07:30

12-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Vật Lại, Đồng Thái Công ty Điện lực Ba Vì 14:00 - 15:30

11-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Vật Phụ Công ty Điện lực Ba Vì 08:00 - 14:00

11-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Vật Lại, Đồng Thái Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 08:00

11-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Vật Lại Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 13:30

10-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phân khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh Công ty Điện lực Ba Vì 05:30 - 13:30

10-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng xã phú châu, Đồng Thái Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 13:30

08-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA Trung Hà Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 08:30

08-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng xã phú châu Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 13:30

07-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc TBA Đức Thành Công ty Điện lực Ba Vì 06:00 - 15:00

07-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Phú Châu Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 13:30

06-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Tản Lĩnh Công ty Điện lực Ba Vì 08:00 - 10:00

05-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Tản Lĩnh Công ty Điện lực Ba Vì 06:00 - 08:30

05-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khạch hàng xã Vật Lại, TT Tây Đằng Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 09:00

04-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Yên Bài và các Cơ Quan đóng trên địa bàn trên. Công ty Điện lực Ba Vì 06:00 - 09:00

04-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã An Khánh. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn. Công ty Điện lực Ba Vì 08:00 - 16:00

03-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc TBA Xóm Bãi ,VB Châu Phú , Châu Sơn 5 Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 08:30

03-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Tản Lĩnh và các Cơ Quan đóng trên địa bàn trên. Công ty Điện lực Ba Vì 06:00 - 08:30

03-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Cẩm Lĩnh, Sơn Đà Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 13:00

03-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Lệ Chi Công ty Điện lực Ba Vì 05:00 - 08:00

02-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Ba Trại Công ty Điện lực Ba Vì 06:00 - 10:30

01-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thôn Cầu Dù xã Thanh Mỹ , Khu Tập thể Dốc 107 P. Xuân Khanh, Một phần xã Cổ Đông, gồm xã Ba Vì, Một phần, Minh Quang, Khánh Thượng, Tản Lĩnh Công ty Điện Lực Sơn Tây 14:30 - 19:30

21-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Gồm một phần các xã Phú Sơn, Vật Lại, Cẩm Lĩnh, Sơn Đà, Ba Trại. Công ty Điện lực Ba Vì 14:30 - 19:30

21-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Gồm một phần xã Vật Lại, Tây Đằng, Phú Châu. Công ty Điện lực Ba Vì 14:30 - 19:30

21-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Gồm các một phần địa bàn các xã: Đồng Thái, Phú Châu. Công ty Điện lực Ba Vì 13:00 - 18:00

16-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Gồm xã Phú Đông; một phần các xã Vạn Thắng, Phong Vân, Cổ Đô. Công ty Điện lực Ba Vì 13:00 - 18:00

16-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Đông Quang, Chu Minh, một phần xã Tiên Phong, Cam Thượng, TT Tây Đằng. Công ty Điện lực Ba Vì 13:00 - 18:00

16-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Gồm các xã một phần xã Vật Lại, Tây Đằng, Phú Châu. Công ty Điện lực Ba Vì 16:00 - 23:59

15-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã: Thạch Hòa, Yên Bình, Bình Yên, Yên Bài (Ba vì) Công ty Điện Lực Thạch Thất 15:00 - 19:00

14-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Gồm các xã Châu Sơn, Phú Phương, một phần xã Vạn Thắng, Đồng Thái,. Công ty Điện lực Ba Vì 15:00 - 19:00

14-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Gồm các xã Tòng Bạt, Sơn Đà, một phần xã , Cẩm Lĩnh, Phú Sơn, Thuần Mỹ Công ty Điện lực Ba Vì 15:00 - 19:00

14-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần phường Xuân Khanh, một phần phường Trung Sơn Trầm, một phần xã Cổ Đông, xã Ba Vì, một phần các xã Minh Quang, Khánh Thượng, Tản Lĩnh. Công ty Điện Lực Sơn Tây 16:00 - 23:59

13-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Gồm các một phần các xã Phú Sơn, Vật Lại, Cẩm Lĩnh, Sơn Đà, Ba Trại. Công ty Điện lực Ba Vì 16:00 - 23:59

13-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Gồm các xã Phú Cường, Tản Hồng, một phần xã Vạn Thắng, Cổ Đô. Công ty Điện lực Ba Vì 16:00 - 23:59

13-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
gồm các xã: Một phần xã Vật Lại, Tây Đằng, Thụy An, Tiên Phong Công ty Điện lực Ba Vì 16:00 - 23:59

13-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Gồm các xã Một phần các xã Vật Lại, Tây Đằng. Công ty Điện lực Ba Vì 16:00 - 23:59

13-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Gồm các xã một phần xã Vật Lại, Tây Đằng, Phú Châu. Công ty Điện lực Ba Vì 16:00 - 23:59

13-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Yên Bài và các Cơ Quan đóng trên địa bàn trên. Công ty Điện lực Ba Vì 08:00 - 12:00

13-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc TBA CTy CP TV & ĐT Quảng Long Công ty Điện lực Ba Vì 04:00 - 07:30

07-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc TBA CTy CP TV & ĐT Quảng Long Công ty Điện lực Ba Vì 08:00 - 12:30

06-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng thuộc xã Ba Trại Công ty Điện lực Ba Vì 08:00 - 12:30

06-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA Viện Triết Học Công ty Điện lực Ba Đình 08:00 - 12:00

04-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc xã Phong Vân, một phần xã Phú Đông, Thái Hòa Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 10:30

09-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần khách hàng xã Minh Quang Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 11:30

07-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một Phần khách hàng thuộc xã Minh Quang Công ty Điện lực Ba Vì 06:30 - 11:30

06-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc xã Vật Lại, Tây Đằng Công ty Điện lực Ba Vì 23:00 - 23:15

10-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng thuộc xã Thụy An Công ty Điện lực Ba Vì 23:00 - 23:15

10-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật